KOMsammen København indkalder til ordinært årsmøde

Tidspunkt: Lørdag den 29. april 2023 klokken 12:00.

Sted: I mødestedets lokaler ved Nørrebrogade 14d, 2200 København

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt

Alle medlemmer af KOMsammen København er velkomne.

Tilmelding skal ske på: komsammen_kbh@ventilen.dk senest mandag den 24. april 2023.