Indkaldelse til årsmøde

Vi holder ordinært årsmøde i KOMsammen København tirsdag d. 2. april kl. 18. Vel mødt.

Årsmødet afholdes den 2. april 2019, kl. 18.00 på Nørrebrogade 14D
(2. baggård, om hjørnet th., kælderen), 2200 København N

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen KOMsammen København.

Dagsordenen bliver som følger:

1. Mødets åbning ved formand og næstformand

2. Valg af dirigent og referent

3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

5. Indkomne forslag

6. Valg af bestyrelse

6,1 – valg af formand

6,2 – valg af næstformand

6,3 – valg af kasserer

7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent

8. Eventuelt