Overskrift

Tidspunkt: Lørdag, d. 27-04-2024, kl. 12.00
Sted: Ny Kongensgade 9, 3.
1472 København K

Dagsorden

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent. 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse
  -Formand
  -Næstformand
  -Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent. 
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt.

Alle medlemmer af Komsammen København er velkomne.

Tilmelding skal ske på til forperson Caroline Albæk på caroline_komkbh@ventilen.dk.