Indkaldelse til årsmøde i KOMsammen Silkeborg

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i KOMsammen Silkeborg.

Årsmødet afholdes den 9. november 2021 på Estrupsgade 4, 1 sal, 8600 Silkeborg, kl. 17.30. Hvis det ikke bliver muligt at afholde det på vores adresse, bliver det afholdt andetsteds.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen KOMsammen Silkeborg. Du skal sende en mail til komsammen_silkeborg@ventilen.dk, hvis du ønsker at deltage seneste den 20. oktober 2021

Dagsordenen bliver som følger:

Dagsorden:

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent. 
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning. 
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab. 
 6. Indkomne forslag
  – vedtægtsændring: forperson
 7. Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
 9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen 
 11. Eventuelt.