Litteratur

Viden om ensomhed blandt unge

Nyere udgivelser, som handler specifikt om ensomhed blandt unge

Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser

En stor, overordnet undersøgelse, der bl.a. viser, at 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme. Af dem er 64.000 mellem 16-29 år. Det svarer til 6,4 % af de unge. Af Maryfonden.dk

Download her

Ensom, men ikke alene - en antologi om unge og ensomhed

En antologi om unge og ensomhed. Bogen rummer indlæg af forskere, praktikere, der arbejder med unge, og ensomme unge, som fra hvert deres perspektiv belyser emnet...
Udgivet af Ventilen i 2014

Gå til produkt

Kapitlet "Unge og ensomhed" af Mathias Lasgaard i bogen Den svære ungdom - 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel

En interviewbog med interviews med 10 eksperter om unges trivsel. De enkelte interviews fokuserer på specifikke problematikker såsom cutting, selvmord, ensomhed, forhold til krop osv...
Udgivet på Hans Reitzels Forlag i 2010.

Gå til produkt

Ensom i gymnasieskolen - En landsdækkende undersøgelse af ensomhed hos unge på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser

En rapport med hovedkonklusionerne fra Mathias Lasgaards ph.d. afhandling om ensomhed i gymnasieskolen...
Udgivet af Ventilen i 2009.

Gå til produkt

Der er bare ikke rigtig nogen

En antologi om unge og ensomhed. Bogen giver ordet til forskere, praktikere og de unge selv - i et forsøg på at komme rundt om emnet ungdomsensomhed. Hvad er ensomme?...
Udgivet af Ventilen i 2007.

Gå til produkt

Ensom blandt andre – en psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark

En undersøgelse af ensomhed blandt unge i folkeskolens ældste klasser. Oprindeligt udgivet af Psykologisk studieskriftserie ved Aarhus Universitet i 2006...
Genudgivet af Ventilen i 2010.

Gå til produkt

Fortællinger om ensomhed

Undervisningsmateriale for folkeskolens ældste klasser bestående af elevhæfte og lærervejledning...
Udgivet af Ventilen i 2005.

Gå til produkt

Ung og Ensom - en vidensoversigt om unges ensomhed i Danmark

En introduktion til og en oversigt over den eksisterende danske hovedsageligt forskningsbaserede litteratur om unges ensomhed...
Udgivet af Ventilen i 2003.

Download her


Viden om trivsel og mistrivsel

Interessante udgivelser, som handler om unges trivsel og mistrivsel mere generelt eller er af ældre dato.

Mobning gentænkt

Bogen er en antologi og handler om de mekanismer, dilemmaer og bevægelser der er involveret i mobning blandt børn og unge i skolen.
Udgivet af Hans Reitzels Forlag i 2013.

Gå til produkt

Når det er svært at være ung i DK - unges beretninger om mistrivsel og ungdomsliv

Forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning, der bygger på dybdegående interviews med 33 unge
Udgivet af Center for Ungdomsforskning (CeFu) 2011.

Download her

Ensom blandt andre – en psykologisk undersøgelse af ensomhed hos unge i Danmark

En undersøgelse af ensomhed blandt unge i folkeskolens ældste klasser. Oprindeligt udgivet af Psykologisk studieskriftserie ved Aarhus Universitet i 2006...
Genudgivet af Ventilen i 2010.

Gå til produkt

Psykisk mistrivsel blandt 11-15 årige - bidrag til belysning af skolebørns mentale helbred

Rapport udarbejdet for Sundhedsstyrelsen på baggrund af data fra Skolebørnsundersøgelsen i 2010.
Udgivet af Sundhedsstyrelsen 2011.

Download her

Når det er svært at være ung i DK - unges trivsel og mistrivsel i tal

Forskningsrapport fra Center for Ungdomsforskning, der bygger på en storstilet spørgeskemaundersøgelse blandt 3481 unge...
Udgivet af Center for Ungdomsforskning (CeFu) 2010.

Download her

Den svære ungdom

Bogen er en del af CeFu-projektet om "når det er svært at være ung i DK"....
Udgivet af Hans Reitzels Forlag i 2010.

Gå til produkt

Skolebørnsundersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen er en omfattende survey, der gennemføres hvert 4. år (senest i 2014).

Download her

Mobning – sociale processer på afveje

Bogen er en antologi om mobning som et socialt fænomen, der kan opstå i grupper af børn.
Udgivet af Hans Reitzels Forlag i 2009.

Gå til produkt

Ungdomsforskning: Ensomhed og mobning

Temanummer af Ungdomsforskning om ensomhed og mobning.

Download her

Det normale ungdomsliv

En undersøgelse foretaget af Cefu for Ungdomsringen, med fokus på de unge, der går i landets klubber. Hvordan ser deres hverdag, venskaber og trivsel ud?
Udgivet af Center for Ungdomsforskning i 2005.

Download her


Viden om ensomhed generelt

Ældre artikler, rapporter, dokumentarer osv., der handler om ensomhed og trivsel blandt unge.

Mellem dyd og dårskab - sammenhænge i unges liv

Udgivet af Trygfonden og Mandag Morgen 2005

Download her

Alene indeni : om unge og ensomhed

Samtaler med unge og deres forældre om deres ensomhed, problemer med skolen og forældrene, mobning og selvmordstanker.
Udgivet af CDR Forlag i 2004.

Gå til produkt