Litteratur

Litteratur og viden om ensomhed blandt unge

Vi har samlet en stor del, af hvad der er skrevet på dansk om ensomhed blandt unge. Ring eller skriv til Ventilen, hvis du ønsker at booke et oplæg om ungdomsensomhed.

Ensom, men ikke alene - en antologi om unge og ensomhed

Blandt bidragyderne er Ida Koch, Stephanie og John Cacioppo, Katrine Rich Madsen og Mathias Lasgaard, Niels Ulrik Sørensen og Karen Lerstrup Pedersen.

Udgivet af Ventilen i 2014

Gå til produkt

Ensomhed i befolkningen - forekomst og metodiske overvejelser

En stor, overordnet undersøgelse, der bl.a. viser, at 210.000 danskere ofte eller altid føler sig ensomme. Af dem er 64.000 mellem 16-29 år. Det svarer til 6,4 % af de unge.

Af Mathias Lasgaard & Karina Friis. Udgivet af Mary Fonden i 2015.
Download PDF

Besøg siden

Der er bare ikke rigtig nogen

Blandt forfatterne er: Per Schultz Jørgensen, Tine Bryld og Ida Koch, Bent Kawa, Camilla Hofmann og Mathias Lasgaard.

Udgivet af Ventilen i 2007

Gå til produkt

Ensom blandt andre

Specialet omhandler ensomhed blandt unge i Danmark, og var den første større undersøgelse i Danmark med fokus på dette område.

Af Mathias Lasgaard. Udgivet af Ventilen i 2010

Gå til produkt

Ensom i gymnasieskolen

En landsdækkende undersøgelse af ensomhed hos unge på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser. Udgivelsen bygger på Mathias Lasgaards ph.d. projekt om ensomhed blandt unge i Danmark.

Udgivet af Ventilen i 2009

Gå til produkt

Ensomhed. Mary Fondens Unge Tænketank

Viser bl.a. at 95 % af de 15-17-årige har undladt at gøre noget, fordi de ikke havde nogen at gøre det sammen med.

Udgivet af Mary Fonden og Wilke i 2015.

Læs mere

Syg af ensomhed

Ensomhedsforsker Mathias Lasgaard forklarer sammenhængen mellem unges ensomhed, angst og depression.

Af Mathias Lasgaard for Psykiatrifonden i 2017.

Besøg siden

Ung, ensom og angst

28 procent af de unge deler sjældent eller aldrig nederlag og sorger med deres forældre, og 24 procent deler heller ikke med deres venner.

Undersøgelse fra Psykiatrifonden. 2017.

Besøg siden

Bemærk venligst, at materialet, vi henviser til her på siden, er omfattet af Lov om ophavsret, og ophavsretshaverens rettigheder skal respekteres.


Litteratur om trivsel og mistrivsel blandt unge

Ensomhed går hånd i hånd med mental og social mistrivsel. Herunder kan du få et overblik over nogle af de undersøgelser, artikler og rapporter, der er udgivet om unges trivsel og mistrivsel de senere år.

Danskernes sundhed - Den nationale sundhedsprofil 2017

Undersøgelsen, som mere end 180.000 danskere har deltaget i, viser bl.a., at blandt de 16-24 årige føler 8,5 % af mændene og 10,3 % af kvindernes sig "ofte uønsket alene". Undersøgelsen viser desuden, at knap hver femte ung i alderen 16-24 har dårligt mentalt helbred.

Udgivet af Sundhedsstyrelsen i 2018.
Download PDF

Besøg siden

Et helt normalt perfekt selv - Konstruktioner af selvet i unges beretninger om mistrivsel

En undersøgelse af, hvordan unge, der mistrives, forklarer denne mistrivsel med fejl og mangler hos dem selv.

Af Niels Ulrik Sørensen og Jens Christian Nielsen og udgivet il tidsskriftet Dansk Sociologi, vol. 25 i 2014.
Download PDF

Besøg siden

Det er vigtigt at være en succes...men det er bare ikke altid det lykkes

2,9 % af drengene i gymnasiet og 9 % af pigerne føler sig ofte ensomme. Henholdvis 29,3 og 44,7 % af eleverne har følelsen af og til.

Udgivet af Center for ungdomsstudier i 2017.
Download PDF

Besøg siden

Elevernes fællesskab og trivsel i skolen

Hver sjette elev eller oplever meget lidt fællesskab med kammeraterne og hver fjerde oplever meget lidt fællesskab med læreren.

Udgivet af Dansk Center for Undervisningsmiljø i 2017.
Download PDF

Besøg siden

Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet

Stor forløbsundersøgelse, der bl.a. viser, at oplevelser af ensomhed om mobning i 11- og 15-årsalderen kan udløse og fastholde de unge i en depressiv tilstand senere i ungdomsårene.

Udgivet af SFI - Det nationale forskningscenter for velfærd i 2016.

Download PDF

Besøg siden

Børnerådets børneindblik 1/18: Pres på ungdomslivet

21 pct. af de unge i 8. klasse føler sig pressede ofte eller hele tiden. 53 pct. er pressede en gang imellem. Det gælder i særlig grad pigerne, hvor næsten 30 pct. ofte eller hele tiden føler sig pressede.

Udgivet af Børnerådet i 2018.

Besøg siden

Børnerådets børneindblik 2/18: "Jeg ville ønske jeg var mere glad"

Der er en klar sammenhæng mellem det præstationspres, de unge udsættes for, og den mentale mistrivsel, som rammer flere og flere. De unge, som føler sig pressede, lider under symptomer på fysisk, psykisk og social mistrivsel. De har lav livstilfredshed, er ensomme, har hovedpine og sover for lidt.

Udgivet af Børnerådet i 2018.

Besøg siden

Parentesmetoden - tænkestrategier mod mobning

Bogen er skrevet til lærere og skolepædagoger og giver både analyseredskaber og konkrete redskaber til, hvordan man kan fjerne fokus fra den enkelte individ over på klassen som helhed og dermed hjælpe til at styrke hele klassens fællesskab.

Udgivet af Helle Rabøl og Exbus i 2015.

Besøg siden

Ungdomsprofilen 2014

9,1 % af gymnasieeleverne og 8 % af eleverne på erhvervsuddannelserne føler sig ofte ensomme. Andelen er større blandt piger end drenge.

Udgivet af Statens Institut for Folkesundhed i 2015.

Download PDF

Besøg siden

Børn og unge i Danmark - Velfærd og trivsel 2014 og 2010

Rapporterne undersøger danske børn og unges trivsel og er lavet med det formål at skabe et statistisk baseret overblik over børnebefolkningens tilstand. Undersøgelsen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og data fra en omfattende surveyundersøgelse.

Udgivet af SFI (det nuværende VIVE) i 2011 og 2015.

Besøg siden

Den svære ungdom: 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel

En interviewbog med interviews med 10 eksperter om unges trivsel. De enkelte interviews fokuserer på specifikke problematikker såsom cutting, selvmord, ensomhed, forhold til krop osv. Blandt eksperterne er: Ida Koch, Mathias Lasgaard, Helle Rabøl Hansen og Henrik Rindom.

Af Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen, Noemi Katznelson og Maria Duclos Lindstrøm. Udgivet af Nota i 2010.

Besøg siden

Mobning gentænkt

En antologi der handler om de mekanismer, dilemmaer og bevægelser, der er involveret i mobning blandt børn og unge i skolen. Bogen er udgivet i forbindelse med forskningsprojektet eXbus: Exploring Bullying in School.

Redigeret af Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard og udgivet af Hans Reitzels Forlag i 2013.

Besøg siden

Mobning - scociale processer på afveje

En antologi der præsenterer forskning om mobning i skolen. Bogen tilbyder en række redskaber, som kan bruges til at overveje hidtidig forskning og praksis med, og den tilbyder nye tænketeknokogier at udvikle forståels og interventionsformer fra. Bogen er udgivet i forbindelse med forskningsprojektet eXbus: Exploring Bullying in School.

Redigeret af Jette Kofoed & Dorte Marie Søndergaard og udgivet af Hans Reitzels Forlag i 2009

Besøg siden

Bemærk venligst, at materialet, vi henviser til her på siden, er omfattet af Lov om ophavsret, og ophavsretshaverens rettigheder skal respekteres.


Litteratur og viden om ensomhed generelt

Her finder du litteratur om ensomhed mere generelt og altså ikke kun med fokus på unge.

Loneliness - Human Nature and the Need for Social Connection

En faglitterær bog om ensomhed baseret på John T. Cacioppos forskning i menneskers behov for at føle sig knyttet til andre mennesker. Bogen beskriver hvordan ensomhed påvirker mennesker - både psykologisk og fysisk - og giver nogle bud på hvordan man med tålmodigt arbejde kan lægge langvarig ensomhed bag sig. Bogen er ikke oversat til dansk.

Af John T. Cacioppo & William Patrick. Udgivet af W.W. Norton & Company, Inc. i 2008.

Besøg siden

Ensom midt i livet – livshistorier, erfaringer og mønstre

Projektet belyser ensomhed i voksenlivet og de erfaringer, der knytter sig til varig ensomhed. Rapporten viser blandt andet, at ensomhed i voksenlivet forbindes med manglende nære venskaber, og at tabuet gør det svært at dele sin ensomhed med andre.

Udgivet af Ensomme Gamles Værn & Mary Fonden i 2014.
Download PDF

Besøg siden

The Brain, Social Neuroscience, and Loneliness

Forelæsning af en af verdens mest anerkendte ensomhedsforskere, John T Cacippo, hvor han gennemgår, hvad ensomhed er, hvornår det opstår, konsekvenserne af ensomhed og meget mere.

Udgivet af University of Chigaco i 2014.

Se film

The lethality of loneliness: John Cacioppo at TEDxDesMoines

Cacioppo forklarer, hvorfor ensomhed faktisk er sundhedsskadeligt og endda dødeligt.

Fra TEDxDesMoines i 2013

Se film

John Cacioppo on How to Cope with Loneliness

I denne video fortæller ensomhedsforsker John Cacioppo om, hvilke typer af relationer der kan hjælpe mennesker, der føler sig ensomme, ud af deres ensomhed.

Udgivet af Big Think i 2012

Se film

Bemærk venligst, at materialet, vi henviser til her på siden, er omfattet af Lov om ophavsret, og ophavsretshaverens rettigheder skal respekteres.