100 kr.

“Ensom blandt andre” er et speciale skrevet af Mathias Lasgaard på Psykologisk Institut i Århus i 2005, og genoptrykt i 2010 efter at være blevet revideret.

Specialet omhandler ensomhed blandt unge i Danmark, og er den første større undersøgelse i Danmark med fokus på dette område.

Specialet præsenterer fire teoretiske tilgange til ensomhed, og forskellige internationale empiriske undersøgelser. Undersøgelserne viser, at ensomhed er et komplekst fænomen, der er almindeligt blandt unge. De viser også, at ensomhed hænger sammen med forskellige psykosociale variable.

Dette bekræftes i Lasgaards undersøgelse af ensomhed blandt unge i Danmark, der bygger på 379 elever i 8.klasse. Han finder frem til, at ensomhed er et alvorligt problem for nogle unge, og at ensomhed blandt andet hænger sammen med et lavt selvværd, indadvendthed, undgåelse af sociale situationer, selvmordstanker og angst.

Få rabat på bøger om ensomhed ved at købe vores bogpakke.


Kategori

Yderligere information
Vægt 0,26 kg