Indkaldelse: Årsmøde 2018

VENTILEN NÆSTVED AFHOLDER ÅRSMØDE

D. 30/4 – 2018 KL. 18.00

Adresse: Kuskevej 1K, 7, 4760 Vordingborg.

Alle medlemmer af Ventilen Næstved er velkomne.

Dagsordenen lyder således:

1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.

2. Valg af dirigent og referent.

3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.

4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.

5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

6. Indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelse.

– Formand
– Næstformand
– Kasser 

8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.

9. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark.

10. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen .

11. Eventuelt.

Tilmeldning til årsmødet skal ske senest d. 23/4- 2018 til naestved@ventilen.dk

På vegne af Ventilen Næstved

Cecilie Tromborg Værum
Næstformand, Ventilen Næstved