Indkaldelse: Ekstraordinært årsmøde - Ventilen Næstved

Der indkaldes hermed til årsmøde i Ventilen Næstved, tirsdag d. 27-06-2017 kl. 18.00. Da næstformanden har valgt at træde tilbage.

Mødet vil blive afholdt på følgende adresse:

Skellet 1
4700 Næstved

Dagsorden

1) Mødet åbnes ved Formanden.

2) Valg af dirigent og referent.

3) Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet.

4) Valg af:
– Næstformand

– Kassér

5) Underskrive administrationsaftale

6) Evt.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Næstved, tilmelding senest to dage før til naestved@ventilen.dk

På vegne af Ventilen Næstved
Ditte P.H. Rasmussen
Projektleder, Ventilen Næstved