Overskrift

Ventilen Næstved årsmøde 2022

 

Torsdag den 28-04-2022 klokken 18:00.

Adresse: Eskadronsvej 11, 2. sal nr 13.


Dagsorden for årsmøde i Ventilen Næstved

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse

– Valg af formand

– Valg af næstformand

– Valg af kasserer

– Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer

 1. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 2. Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 1. Valg af ekstern revisor, eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 1. Eventuelt

Alle medlemmer af Ventilen Næstved er selvfølgelig velkomne til at deltage. Tilmeldingen skal ske på: naestved@ventilen.dk senest d. 21-04-2022.

 

Venlig hilsen

Brigitte Piller

Formand i Ventilen Næstved