Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde

Tidspunkt: Mandag d. 31-07-2023 kl. 17:00

Adresse: Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21a, 4000 Roskilde

Her følger dagsordenen for det ekstraordinære årsmøde:

  • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
  • Valg af dirigent og referent
  • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmødet
  • Valg af bestyrelse
    • Valg af næstformand
  • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge
    administrationsaftale med Ventilen Danmark

Alle medlemmer af Ventilen Roskilde er velkommen. Tilmelding skal ske på: roskilde@ventilen.dk senest d. 30-07-2023

Med venlig hilsen
Ventilen Roskilde