I Danmark er ensomhed en del af hverdagen for 120.000 unge. Ensomhed gør ondt nu og her, og på lang sigt kan det være sundhedsskadeligt både mentalt og fysisk. For fortsat at kunne hjælpe unge ud af ensomhed, har vi brug for din støtte.

Giv et bidrag

Læs betingelserne for donationer

Når du støtter Ventilen, er du med til at gøre en kæmpe forskel for nogle af de unge, der føler sig allermest ensomme. For selvom vi er gode til at nå langt, for få midler, så koster det penge at drive denne hjemmeside, at der er nogen til at tage telefonen når en bekymret forælder ringer, at der er råd til at invitere de unge i biografen og til at give den gas på den årlige sommertur.

Så uanset hvor meget, du har lyst og råd til at støtte os med, vil det være en hjælp for os, og for de unge, vi forsøger at hjælpe.

Du kan få skattefradrag for din donation –

læs mere om det her

Mobilepay – 25084.

Du kan også støtte os via Mobilepay. Her skal du blot sende det ønskede beløb til 25084. Hvis du ønsker fradrag, så skriv din mail-adresse i kommentarfeltet, så kontakter vi dig.

Siden de er begyndt i Ventilen...

...føler 70 % af de unge sig mindre ensomme.

...oplever 74 % af de unge et styrket selvværd.

...oplever 64 % af de unge, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer.

Hvorfor er min støtte vigtig?

For alt for mange unge er ensomheden en del af hverdagen, og når den først har bidt sig fast, kan det være næsten umuligt at komme ud af den på egen hånd.

Når du støtter Ventilen, er du med til at gøre en kæmpe forskel for nogle af de danske unge, der føler sig allermest ensomme. Så er du nemlig med til at sørge for, at de kan komme i biografen, på café, på sheltertur, eller hvad de frivillige og unge nu finder på sammen.

Det er også takket være sådan nogle som dig, at de frivillige bliver godt uddannet, og at de kan bruge deres kræfter på nærværet med de unge i stedet for administration.

De har hjulpet

Ofte stillede spørgsmål om donationer og medlemsskaber

Alle donationer (men ikke medlemskab) til Ventilen er fradragsberettiget. Du kan få fradrag helt op til 16.300 kr. i 2019.

For at få fradrag skal du huske at sætte kryds ved, at du ønsker fradrag, når du laver donationen. Ventilen sørger for, at dine donationer bliver indberettet til SKAT, og derfor skal du også huske at oplyse dit CPR nummer ved donation. Hvis du vælger at donere via mobilepay eller ad en anden kanal, så gør os opmærksom på, at du ønsker fradrag og giv os din mail-adresse, så kontakter vi dig efterfølgende.

Har du spørgsmål til din støtte, er du altid velkommen til at kontakte os på info@ventilen.dk eller telefon 70 208 308 hverdage mellem 10-16.

Ventilen er en ungdomsorganisation, der er ledet og drevet af unge – og arbejder for at hjælpe unge. Derfor skal man som udgangspunkt ikke være over 35 år, hvis man vil være medlem med demokratiske rettigheder i organisationen. Hvis man er ældre, men virkeligt gerne vil være med til at bestemme, så kan man søge dispensation hos ventilens bestyrelse.

Hvis man bare gerne vil støtte vores arbejde – men ikke ønsker medlemsrettigheder – så kan man gøre det som fast donor.

Som en frivillig social organisation kommer vi langt for pengene – men vi kan ikke gøre det, vi gør, gratis. Vi får midler fra Socialministeriet, DUF, private fonde og fra de oplæg vi holder om ensomhed. Men vi har også brug for støtte fra private og virksomheder. Både økonomisk men også for at vise at vi er mange der vil ungdomsensomheden til livs. Derfor er alle bidrag uanset størrelse vigtige. 

Vi er glade for hver en krone – men hvis du kan undvære det, vil vi allerhelst have en donation på 200 kr. eller derover, da der er nogle skatte- og indsamlingstekniske regler der betyder at vi skal have et vist antal donationer af den størrelse for fortsat at kunne få lov at samle penge ind. 

Som virksomhed kan man vælge at støtte med et årligt sponsorat. Dette kan I læse mere om og se hvad I får som sponsor af Ventilen på vores hjemmeside.

I kan også vælge at blive strategisk samarbejdspartner, hvor vi i fællesskab skræddersyr et CSR samarbejde, så både jeres virksomhed og Ventilen får det bedste ud af samarbejdet. Læs mere her eller kontakt os på stoet@ventilen.dk 

Øv! Vi håber selvfølgelig, at alle vores medlemmer og støtter bliver hos os rigtig længe. Men vi har fuld forståelse for at ens situation kan ændre sig. Hvis du ønsker at melde dig ud eller på anden måde ændre din støtte til Ventilen, så skrive en mail til os på info@ventilen.dk.

Hvis du melder dig ind, eller vælger at donere penge til os, gælder der en fortrydelsesret på 14 dage. Det betyder at du indenfor 14 dage fra du har gennemført transaktionen kan kontakte os på info@ventilen.dk og få annulleret og refunderet din indmelding eller donation.

Dette gælder dog kun hvis du ikke i mellemtiden har gjort brug af de rettigheder du opnår som medlem eller donor i form af f.eks. rabatter, deltagelse i medlemsarrangementer, refusion af udgifter ell.lign. I det øjeblik du gør brug af rettighederne bortfalder din fortrydelsesret.

Du kan selvfølgelig altid melde dig ud eller stoppe en evt. tilbagevendende donation – det gør du ved at skrive til info@ventilen.dk. I det tilfælde vil du dog ikke få refunderet de penge, du allerede har betalt, men kun være fritaget for fremtidige betalingsforpligtelser.

I øvrigt gælder vores generelle handelsbetingelser, du kan du læse her.