Ungetrivselsrådet: Som underviser gør du en forskel - også i en svær tid 

Ventilen er gået med i et nyt samarbejde, der vil styrke trivslen blandt elever og studerende. Ungetrivselsrådets første kampagne er målrettet underviserne, og giver fem idéer til at øge trivslen og styrke fællesskabet nu og også efter en genåbning

Den nye hverdag med onlineundervisning er udfordrende for både elever, studerende og undervisere. Samhørigheden, nærværet og motivationen mangler, og undersøgelser viser, at psykisk mistrivsel og ensomhed er stigende blandt unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dén negative udvikling kan undervisere være med til at vende. 

Derfor har Ungetrivselsrådet lavet en kort fllm med fem konkrete idéer til undervisere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser om, hvordan man kan optimere onlineundervisningen, trivslen og fællesskabet – til gavn for alle i “undervisningslokalet”.
På kampagnesiden, kan man finde konkrete tips til, hvad man som underviser kan gøre for at fx. at skabe varierende undervisning, være tilgængelig og sætte fællesskab på skemaet. 

Find de konkrete handlingsmuligheder under hvert råd her 

Bekymrende udvikling i unges mistrivsel både før og under corona

Flere undersøgelser og studier viser en bekymrende udvikling med et stigende antal af unge i Danmark, der mistrives eller udvikler symptomer på en psykisk sygdom.  Den negative udvikling så vi allerede inden corona, og intet tyder på, at den er vendt, siden vi første gang lukkede landet ned i marts sidste år – tværtimod. 

Elever og studerende har måttet undvære fysisk fremmøde på studierne, samværet med medstuderende og sociale sammenkomster, ligesom mange unge har været hjemsendt fra studiejobs. Sammenlagt betyder ændringerne, at antallet af unge, der føler sig ensomme er fordoblet fra 12 til 23 pct. siden nedlukningen i foråret i følge undersøgelsen HOPE, som Aarhus Universitet står bag.

At skulle holde sig til sin husstand giver ikke mening, hvis man bor alene eller på et kollegieværelse, og den restriktion alene gør flere unge ekstra udsatte for at føle sig ensomme.

Uddannelserne skal tage ansvar 

Størstedelen af unge i Danmark er tilknyttet en uddannelsesinstitution, hvor de bruger mange vågne timer på undervisning og opgaver. Undervisere er altså en vigtig ressource for de unge, men de kan ikke vende udviklingen alene. 

I Ungetrivselsrådet mener vi, at ansvaret ligger hos uddannelsesstedet, der bør have fokus på unges psykiske trivsel og aktivt udbrede tiltag, som understøtter og fremmer trivslen blandt elever og studerende. Det er uddannelsernes ansvar at undervisere har den nødvendige viden og de rette ressourcer til at kunne prioritere trivslen i undervisningen. Det vil være til gavn for alle socialt, fagligt og økonomisk. Undersøgelser viser nemlig, at dårlig trivsel i højere grad fører til, at man dropper ud af sin uddannelse. 

Ungetrivselsrådet: én samlet stemme 

Ungetrivselsrådet består af en række forskellige organisationer, og har til formål at øge trivslen og modvirke mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi arbejder aktivt for at skabe synlighed, politisk handling og samtidig få, dele og udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse.

Ungetrivselsrådet består af:
 • Det sociale Netværk / headspace Danmark 
 • Ventilen 
 • Børns Vilkår 
 • Danske Handikaporganisationer 
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation 
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 
 • Lærerstuderendes Landskreds 
 • Studenterforum UC 
 • Danke Studerendes Fællesråd 
 • Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
 • SIND Ungdom 
 • Psykiatrifonden 
 • Dansk Ungdoms Fællesråd