Ventilen Vejle afholder årsmøde 2023

Det sker i Foreningernes hus i Vejle den 12. april 2023 kl. 17.00 for foreningens medlemmer.

Tilmelding på vejle@ventilen.dk

Dagsorden for årsmøde i ventilen

 1. Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen.
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af årsmødet
 4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
 5. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
  – Formand
  – Næstformand
  – Kasserer
 8. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent.
  Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 9. Valg af revisor eller godkendelse af at Ventilen Danmark vælger revisor på vegne af foreningen
 10. Evt.