Ventilen på Folkemødet 2019: ensomhed, trivsel og civilsamfund

Mød Ventilen på Folkemødet, når vi debatterer ensomhed og mistrivsel blandt unge, og diskuterer  årsager og løsninger på de trivselsproblemer. Vi markerer os i snakken om civilsamfundets rolle i det sociale arbejde, og spørger kritisk ind til de afskaffede satspuljemidler. 

For sjette år i træk er Ventilen repræsenteret af frivillige fra bestyrelsen og medarbejdere i sekretariatet.
Iklædt nye, orange Ventilen t-shirts, medbringer de faglig og praktisk ekspertviden fra 20 års arbejde med ensomhed og trivsel blandt unge.

Igen i år sætter Ventilen fokus på trygge fællesskaber som forebyggelse af ensomhed og psykiske lidelser samt nøglen til at opbygge sociale kompetencer.  Vi stiller forslag til ændringer af uddannelser, jobcentre og øget samarbejde til at modvirke den stigende mistrivsel blandt ungdommen.
I spørgsmålet om civilsamfundets rolle, mener vi, at der bør være større samarbejde mellem kommuner og frivillige, sociale organisationer – for sammen kan vi løfte meget mere.

Ventilens sekretariatsleder, Rillo Snerup Rud, er allerede gået ind i diskussionen om de omdiskuterede, afskaffede satspuljemidler, og spørgsmålet om de skal erstattes og af hvad:
“Der har aldrig været præcise regler for, hvordan man fik tildelt driftsstøtte på satspuljen. Man vidste, at hvis man ville have forhøjet eller forlænget støtten, så skulle man invitere sig selv på kaffe hos satsordførerne. Nu er satspuljen fortid. Men betyder det så, at vi skal til at rende finansordførerne på dørene?” (altinget.dk, 28. maj 2019)

Følg med i Folkemøde-debatterne på Twitter, Facebook og Instagram.

Oplev Ventilen i følgende debatter på Folkemødet 2019:

TORSDAG:

Ensomhed og Udsathed blandt Børn og Unge
Hvornår?: Kl. 13.15-14.00,
Hvor?: J36:Anbragte og udsatte børn og unge

FREDAG:

Ensomhed og mistrivsel hos unge – hvad gør vi?
Hvornår?:Kl. 10.30-11.30,
Hvor?: N2: Landsorganisationen EN AF OS

Hvor meget fylder civilsamfundet på magtens landkort?
Hvornår?: Kl. 10.30-11.30
Hvor?: K24: Madkassen

Fællesskaber som driver for sundhed for trivsel for alle
Hvornår?: Kl. 13.30-15.00
Hvor?: A9: Samskabelsesarenaen

LØRDAG:

Ungdommens fællesfront: Optog
Hvornår?: Kl. 11.00-12.00
Hvor?: Den Politiske Slagmark

Ungdommens fællesfront: Til kamp for unges trivsel
Hvornår?: Kl. 12.00-13.00
Hvor?: C26: DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

Ventilens repræsentanter på Folkemødet 2019:

Paneldeltagere:

Maria Bergmann-Nielsen, formand i Ventilen Danmark.
Mia Nilsson, formand i Ventilen Fortæller, bestyrelsesmedlem i Ventilen Danmark og tidligere ensom ung
Rillo Snerup Rud, sekretariatsleder i Ventilen Danmark
Astrid Sandmark, projektleder på Projekt Netwerk (Ventilens trivselsprogram for ungdomsuddannelser)

Andre repræsentanter:

Kirstine Busk Folkmann, næstformand i Ventilen Danmark
Michala Nielsen, bestyrelsesmedlem i Ventilen Danmark
Christiane Hjortkær Vaaben, kommunikationsmedarbejder i Ventilen Danmark