Ekstraordinært årsmøde i Ventilen Viborg

Ventilen Viborg afholder d. 24/1 2022 kl. 17 ekstraordinært årsmøde i De Frivilliges Hus på adresse Ll. Sankt Hans Gade 7, 8800 Viborg. Alle medlemmer kan deltage. I tilfælde af begrænsninger for deltagelse pga. Covid-19, kontakt da mail: viborg@ventilen.dk for at modtage et link til online deltagelse.

Dagsorden for ekstraordinært årsmøde i Ventilen Viborg:

 • Mødets åbning ved en repræsentant for bestyrelsen
 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af formalia omkring indkaldelse af ekstraordinært årsmøde
 • Valg af bestyrelse
  • Valg af formand
  • Valg af næstformand
  • Valg af kasserer
  • Valg af op til tre yderligere bestyrelsesmedlemmer
 • Fremlæggelse af forslag om at bestyrelsen får mandat til at indgå eller forlænge administrationsaftale med Ventilen Danmark
 • Eventuelt