Bekymrende høje tal - alt for mange unge føler sig ensomme!

Hver fjerde unge kvinde og næsten hver femte unge mand har tegn på ensomhed. Det viser Den Nationale Sundhedsprofil 2021, der blev udgivet den 9. marts. Det er alt for mange!

Den Nationale Sundhedsprofil 2021 belyser, hvordan det står til med danskernes helbred – både fysisk og psykisk. Ifølge undersøgelsen er mistrivsel blandt unge steget markant gennem de sidste fire år, og de unge scorer lavt på skalaen over mental sundhed. Antallet af personer, der føler sig ensomme, fremstår skræmmende høje. Den største andel med tegn på ensomhed ses hos unge i aldersgruppen 16-24 år, hvor 18,3% af mænd og 26,3% af kvinder har tegn på ensomhed. Disse tal er alarmerende og kræver handling.

En stigning blandt unge, der er uønsket alene

Ensomhed er en subjektiv følelse, der kan opstå, når et menneske ikke får opfyldt sit sociale behov. Blandt unge i aldersgruppen 16-24 år er 14,4 % mænd og 16,7% kvinder ofte uønsket alene – når man føler sig alene, selvom man ønsker at være sammen med andre. Disse tal udgør en bekymrende stigning på 5,9% blandt mænd og 6,4% blandt kvinder fra 2017 til 2021. 

Langvarig ensomhed kan have alvorlige konsekvenser og føre til selvskade, angst, depression og selvmordstanker. I Danmark kan ensomhed årligt relateres til godt 2.200 ekstra dødsfald, og ifølge Sundhedsprofilen vil det sige, at personer, der er ensomme, i gennemsnit lever seks måneder kortere end personer, der ikke er ensomme. I Ventilen gør vi hver dag alt, hvad vi kan for, at færre unge føler sig ensomme. Men som samfund er vi også nødt til at løfte i flok og skabe bedre rammer for meningsfulde fællesskaber for unge!

Føler du dig ensom – eller har du en i dit netværk, der viser tegn på ensomhed? I Ventilen har vi forskellige tilbud i hele landet, hvor unge, der føler sig ensomme, kan finde præstationsfrie rum og bygge stærke fællesskaber med andre unge gennem hyggelige aktiviteter arrangeret af frivillige. Find det tilbud, der passer dig her. 

Læs Sundhedsprofilen her.