TrygFonden synliggør hjælpen til ensomme unge

De unge, der kommer i et af Ventilens tilbud, oplever, at det hjælper dem – at de bliver mindre ensomme. Men der er mange unge, der oplever ensomhed, som ikke ved, at der er hjælp at hente. Det er en vigtig, men svær opgave for Ventilen at sørge for at være synlige over for målgruppen. En opgave, der nu bliver markant lettere, fordi TrygFonden støtter arbejdet med 766.000 kroner.

I hele landet sikrer vores frivillige, at unge, der mærker ensomhed, kan finde trygge og inkluderende fællesskaber i vores 24 lokale tilbud. Men først skal de unge jo finde hen til tilbuddet – og den opgave med at synliggøre vores tilbud lokalt, opsøge fagfolk i kommunerne, være synlige i lokalpressen og på sociale medie-kanaler kan være tung at løfte for vores frivillige – især efter næsten to år, hvor kræfterne er brugt på omlægninger, nedlukninger og foranderlighed.

”Mens coronaen har hærget har vores frivillige – med rette – fokuseret på at fortsat tilbyde meningsgivende aktiviteter og fællesskaber for de unge, der benytter vores tilbud i en meget omskiftelig hverdag. Samtidig med at deres egne liv også har været vendt på hovedet. Derfor har der ikke været det sædvanlige overskud og tid til at række ud og fortælle, at tilbuddet findes, så også nye unge kan finde vej,” fortæller Rillo Rud, direktør i Ventilen Danmark.

Med TrygFondens støtte i ryggen har vi nu mulighed for at genstarte synlighedsarbejdet – og fra landsorganisationens side give de lokale en masse hjælp, støtte og materialer. Her skal vi skabe kontakt til andre lokale aktører, udarbejde nyt infomateriale og udføre en større online kampagneindsats, der alt sammen skal sikre, at flere unge i hele landet kender til Ventilen.

Så unge, der kæmper med ensomhed – eller kommer til at opleve det en dag – ved, at Ventilen findes – og at de altid er velkomne hos os, hvis ensomhedsfølelsen sætter sig fast.

”Det er altid vigtigt at være synlige. Og med støtten fra TrygFonden kan vi give den en skalle på et virkelig vigtigt tidspunkt. Vores frivillige har brug for støtten til at genstarte deres synlighedsarbejde. Og vi ved at pandemien, desværre, har gjort vores tilbud relevante for endnu flere end tidligere. Vi ved endnu ikke, hvordan ensomheden sætter sig fast, når vi en dag slipper af med corona og nedlukninger, men i Ventilen står vi i hvert fald klar til at byde velkommen – og den info får vi nu mulighed for at brede endnu mere ud,” slutter Rillo Rud.