Ventilens bestyrelse stiller forslag om ny organisationsstruktur

På Ventilens årsmøde den 21. september stiller Ventilens siddende bestyrelse forslag om at ændre en række vedtægter, der vil føre en hel ny organisationsstruktur med sig. Målet er at få en bedre rustet ledelse i Ventilen, der kan sikre en fortsat kamp mod ensomhed blandt unge.

I år kan Ventilen fejre sit 20-års jubilæum – og i den tid er Ventilen vokset fra ét mødested til snart 23 tilbud og flere andre tiltag er blevet koblet på organisationen i kampen mod ungdomsensomhed. Kort sagt er Ventilen vokset eksplosivt – og udviklingen af organisationens struktur og ledelse har ikke kunnet følge med.

År med økonomiske udfordringer og manglende strategisk fokus, har fået bestyrelsen til at stille forslag til vedtægtsændringer, hvor målet er at skabe en bæredygtig forandring af, hvordan Ventilen fremover skal ledes. Processen har handlet om at få sat ord på hvilke kompetencer, der er brug for i ledelsen for at bevare sit fokus på frivillige, unge og faglighed og samtidig sikre en strategisk kurs, en sund økonomi og være fortalere for unges trivsel og for at sætte fællesskabet på dagsordenen.

 

Ny organisationsstruktur

Til årsmødet stiller bestyrelsen forsalg om at ændrer organisationen, så den valgte ledelse fremover vil bestå af to organer: en øverste bestyrelse og en lokalkomité.
Det indebærer forslag til følgende ændringer:

Bestyrelsen

Består af en formand, to næstformand og op til fem øvrige medlemmer.
Opgaver: strategier for Ventilens udvikling, godkende nye større projekter, lede sekretariatslederen, sætte økonomiske rammer, deltage i politisk debat – i det hele taget hæve niveauet for Ventilens arbejde nationalt.

Lokalkomitéen

Består af seks årsmødevalgte personer – og to, der også sidder i bestyrelsen.
Opgaver: sætte rammer for det lokale arbejde gennem retningslinjer, uddannelsestilbud mv. Mange konkrete opgaver skal stadig løses af udvalg og grupper, men lokalkomitéen står for at lede, koordinere og træffe større beslutninger.

Kritiske revisorer

Består af to årsmødevalgt personer
Opgaver: sørge for at den økonomiske varetagelse stemmer overens med den retning, Ventilen ønsker at gå som organisation. Revisorerne gennemgå budget og regnskab to gange årligt og rapporterer til hhv. bestyrelse og årsmødet.

Lokale stemmer

I den nye organisation afskaffes de lokalvalgte medlemmer af bestyrelsen, og afstanden mellem lokale frivillige og bestyrelsen vil blive større. For at imødekomme og sikre, at de lokale stadig både har formel og reel indflydelse på organisationens ledelse, lægger bestyrelsen op til at ændre vægtningen af stemmer på årsmødet.

De foreslår en model, hvor de lokalforeninger, der er med på årsmødet altid vil have mindst halvdelen af de samlede stemmer. For at sikre en reel demokratisk værdi, opfordres de lokale foreninger til at afholde medlemsmøder forud for årsmødet.

Omformulering af formålsparagraf

Bestyrelsen foreslår, at vi omskriver vores formålsparagraf. Indholdet vil være det samme, men ordene vil være mere tidssvarende og bedre beskrive måden, vi arbejder på.

Afskaffelse af støttemedlemmer

Hidtil er alle medlemmer over 35 år automatisk overgået til at være støttemedlemmer. De betaler stadig kontingent, men har ingen demokratiske rettigheder. Det har forvirret, og derfor ønsker bestyrelsen at afskaffe ordningen, så man i stedet helt ophører som medlem, når man fylder 35 år – medmindre man selv aktivt søger om dispensation. I stedet opfordrer vi tidligere medlemmer til at blive faste donorer.

Læs uddybning og forklaring bag vedtægtsændringerne her