Vil du stå i spidsen for kampen mod ungdomsensomhed?

Nu er der mulighed for at blive en del af Ventilens frivillige ledelse – hvis du vil og kan.

I Ventilen er vi rigtig gode til at hjælpe unge ud af deres ensomhed. Og vi er gode til at lære unge og de voksne omkring dem, hvordan de arbejder med at sikre at deres fællesskaber er stærke nok til at rumme alle. Alt sammen baseret på 20 års frivilligt arbejde og drive. Og alt sammen noget vi vil blive ved med at gøre.

Men: Der er stadig 120.000 unge, der føler sig alvorligt ensomme, så der er meget at gøre i de næste 20 år. Og vi kan som organisation blive endnu bedre til at være fortalere for de ensomme unge – og til at sikre at vores organisation er godt rustet til opgaverne.

Det kræver, at vi har et solidt økonomisk fundament. Det kræver en strategi for, hvilken vej vi skal gå som organisation. Det kræver en klar politisk røst, der taler fællesskabet frem og ensomheden ned i alle områder af ungdomslivet.

De opgaver ligger i vores bestyrelse – en gruppe på 8 unge frivillige, der har kompetencer og lyst til arbejdet. Og lige nu er der mulighed for at blive en del af bestyrelsen. Måske er det dig eller én, du kender, der er en del af Ventilens kommende ledelse.

  • Du skal have lyst til at gøre en forskel for ensomme unge. Og til at gøre det med afsæt i vores værdier: Ansvarlighed, udvikling, nærvær, tillid, frivillighed
  • Du skal have kompetencer på et strategisk niveau indenfor økonomi, politik, fundraising, organisationsudvikling, ledelse og/eller kommunikation.
  • Du skal have tid til et frivilligt bestyrelsesarbejde, der indebærer i hvert fald 5-8 lørdagsmøder, en del forberedelse og tale- og skrivearbejde mellem møderne.
  • Du skal have lyst til at samarbejde med både de andre i bestyrelsen, vores gode sekretariat og alle landets ca. 300 Ventil-frivillige.
  • Du er ung og er allerede medlem af Ventilen (Eller skynder dig at blive det): ventilen.dk/bliv-medlem
  • Du behøver til gengæld ikke at være ekspert på ungdomsensomhed, frivillighed eller vores faglighed. Det kan vi godt i forvejen – og arbejdet med at kvalitetssikre og udvikle det, ligger et andet sted i organisationen.

Hvis du synes bestyrelsesarbejdet lyder spændende, så tøv ikke med at kontakte os. Bestyrelsen vælges på vores årsmøde 21. september, og inden da vil vi rigtig gerne nå at tale med dig, så vi sammen kan finde ud af, om du som bestyrelsesmedlem vil kunne udvikle både organisationen og dig selv. Og trives i det.

Skriv til vores næstformand, Kir, på kir_dk@ventilen.dk – så kontakter hun eller et andet nuværende bestyrelsesmedlem dig så hurtigt som muligt.

Hvis du gerne vil være med – men bestyrelsen ikke lige er dig – så kontakt os alligevel. Vi har altid brug for gode folk både lokalt og nationalt i de udvalg og den komité, der understøtter og udvikler vores arbejde med de unge og de frivillige. Eller i vores korps af frivillige der holder oplæg, eller hjælper med events og kommunikation. Skriv på info@ventilen.dk så vender vi tilbage til dig.

P.S. Hvis du nu drøner ind på vores hjemmeside for at læse mere om bestyrelse, udvalg, komité m.m. så går du forgæves. På samme årsmøde, hvor vi håber at du stiller op, ændrer vi hele organisationsstrukturen. Det kan du læse mere om her