Masser spørgelystne tilhørere til debat om at sige pyt

Teltet var pakket med unge mennesker, fagprofessionelle og forældre, da Ventilen afholdt debatten “Hvordan får vi ungdommen til at sige pyt” til årets Folkemøde, og et stærkt panel lagde op til debat.

Der florerede for et års tid siden et billede på de sociale medier af en såkaldt pyt-knap, som et kvikt hoved havde hængt op på sin arbejdsplads. En pyt-knap kan nemlig være en rigtig god ting at have i præstationssamfundet eller perfekthedskulturen – kært barn har mange navne. Og dette ord, pyt, var udgangspunkt for en af Ventilens debatter på dette års Folkemøde.

I panelet var Malte Sauerland, der er nytiltrådt formand i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS), Niels Ulrik Sørensen, der er lektor på Center for Ungdomsstudier (CUR) på Aalborg Universitet, Charlotte Mouyal, ungecoach og -ekspert og Julie Melchiorsen, der var en af de modige og ærlige deltagere i DR3-programmet De perfekte piger.

Der var blandt både paneldeltagere og publikum bred enighed om, at der er behov for et brud med den nul fejls-kultur, som mange unge lever i.  Som Julie fra De perfekte piger udtrykte det:

“Man bliver fanget i en ring af forventninger udefra, og så tror jeg, man bliver opsat på at klare sig perfekt. Og så kommer konkurrencen også ind over”.

Malte Sauerland fra DGS opfordrede til pres på politikerne.

“Det er rigtig vigtigt, at man ikke individualiserer for meget, og at man holder kritikken det rigtige sted. Politikere har altså et ansvar for, at de unge har det dårligt, så det er vigtigt, at man holder et højt politisk pres. Det er vigtigt, at man laver aktioner, underskriftsindsamlinger eller borgerforslag. Man kan se, det faktisk rykker,” sagde han med henvisning til den nylige udmelding fra Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksens, om, at hun og partiet nu ikke længere støtter det udskældte uddannelsesloft, der betyder, at du ikke må tage en uddannelse på samme niveau eller lavere end den, du har i forvejen.

Der var sat god tid af til spørgsmål og kommentarer fra tilhørerne, og det var godt, for mere end 20 af de fremmødte havde lyst til at blande sig. En mor udtrykte sin tvivl om, hvordan man kan opdrage sit barn til at være mere tilgivende overfor egne fejl og mangler. Ventilens sekretariatsleder, Rillo Rud, der var moderator ved debatten, bød ind med et forslag om en slags omvendt opdragelse, hvor forældrene tør sige til deres barn, at det lige nu skal måske ikke gå så højt op i, om det får lavet lektierne grundigt nok, men fokusere mere på at få nogle gode venner. Denne pointe gik godt i spænd med den erkendelse Julie Melchiorsen var nået til efter gymnasiet.

“Jeg brugte al min tid på at få en masse 12-taller og få et fint snit, men jeg skulle faktisk ikke bruge det til særlig meget. Jeg skulle have prioriteret at skabe nogle relationer, jeg også kunne se bagefter,” lød det.

At det handler om prioritering var en tilhører, der til daglig arbejder med mobbeforskning enig i, og hun det fik hende til at sætte spørgsmålstegn ved ordet “pyt”, som i hendes optik leder tankerne hen på ligegyldighed. Hun mente i stedet, at vi skal øve os i at sige “byt” altså at overveje, hvor vi skal lægge vores tid og kræfter. Et forslag, der blev mødt med klap og nik fra både salen og scenen.

Debatten foregik ligesom mange andre af Ventilens Folkemøde-arrangementer i Nordea-fondens Villa Gode Liv.

Herunder kan  du se nogle af de kommentarer, der kom på Twitter undervejs eller efter debatten.