De nye sociale problemer, som ensomhed, kan ikke løses uden civilsamfundet, mener Frivilligrådet. De ser f.eks. Ventilen som en nøgle til at komme ungdomsensomhed til livs.

64.000 unge føler sig ensomme i dagens Danmark. I en undersøgelse, som Frivilligrådet står bag, mener ni ud af ti danskere, at større inddragelse af frivillige organisationer er en del af løsningen. For at komme ensomhed blandt unge til livs, peger Frivilligrådet på Ventilen.

”Sagsbehandleren kan ikke blive ven med den ensomme unge, men det kan de andre unge i Ventilens mødesteder. Min drøm er, at Ventilen bliver et tilbud i alle landets kommuner. De frivillige organisationer er et af de steder, hvor samfundet får mest for pengene i forhold til problemer som ensomhed” siger Mads Roke Clausen, formand i Frivilligrådet under Frivilligrådets Årsmøde den 20. marts.

De unge vil mødes med unge
Signe og Ditte fra Ventilen, deltog i panelet til Frivilligrådets Årsmøde og fortalte, hvad de frivillige unge i Ventilen betyder for dem, der opsøger mødestederne.

”Jeg kom aldrig rigtig ind i fællesskabet, da jeg gik i gymnasiet. Jeg var genert, gav mig selv skylden, og gjorde alt for at skjule min ensomhed. Da det alligevel blev opdaget, blev jeg anbefalet Ventilen. Efter lang tids tænkepause, tog jeg mig sammen og mødte op. Og det var så rart,” fortæller Signe, der efter at fået redskaber til at komme ud af sin ensomhed, selv er blevet frivillig i Ventilen Fortæller, hvor hun holder foredrag for på den måde at hjælpe andre. Hun mener, at det gjorde en kæmpe forskel, at hun blev mødt af frivillige, der selv var unge.

En af de frivillige var Ditte.

”Vi møder mennesker på en anden måde end de professionelle. Som frivillige er vi der, fordi vi har lyst til at møde de unge – og fordi vi arbejder ud fra ung-til-ung, kan vi møde mennesker som Signe der, hvor de er”, siger hun.

Signes historie er et godt eksempel på, hvordan vi i Ventilen hjælper unge – en form for hjælp, som danskerne ifølge Frivilligrådets undersøgelse gerne ser mere af.

Billigt, men ikke gratis

Et andet tema for årsmødet var finansieringen. Det har aldrig været let at finde penge til frivilligt socialt arbejde, men med politikernes afskaffelse af SATS-puljen, er der kommet stor spænding om, hvordan området fremover skal finansieres. Alle håber, at det bliver bedre – og at det bliver lettere at få driftsmidler til gode og solide projekter, men intet er sikkert. Og det kom Mads Roke Clausen også ind på i sin tale. Hvis et tilbud som Ventilen reelt skal gøre en forskel – og skal nå ud til unge i alle landets kommuner – så skal der følge finansiering med. Frivillighed er billigt, men ikke gratis.

 

Læs mere i følgende artikler
”Ensomheden kan ikke løses af kommunen”, BT, den 20. marts 2019

“Frivillige organisationer skal hjælpe os ud af ensomheds-krisen”, Frivilligrådet, 20. marts 2019