12% af alle unge føler sig ensomme i en grad, så det er alvorligt. De unge er dermed entydigt den aldersgruppe hvor ensomhed er det mest udbredte problem. Og det gælder uanset køn, uddannelse og baggrund – selvom der selvfølgelig er nogle forskelle.

Mange har været vant til at tænke på ensomhed som et problem, der primært rammer ældre. Og et problem, der kan løses ved at hjælpe de ensomme til at se flere mennesker. Men den løsning ligger ikke lige for hos de unge. Ny viden peger nemlig på at langt de fleste af de ensomme unge– har daglig eller ugentlig kontakt i fritiden med venner, eller kolleger/studiekammerater. Udover den kontakt de evt. har med familie eller med kolleger og studiekammerater i løbet af dagen. Faktisk er det hele 77% der har daglig eller ugentlig kontakt med andre.

Det viser en ny undersøgelse baseret på data fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen ”Hvordan har du det?” fra 2017. I undersøgelsen har Mary Fonden bedt DEFACTUM dykke dybere ned i tallene for at give et mere detaljeret billede af, hvem de ensomme unge er.

Vigtigt at komme ud blandt andre

I Ventilen hører vi ofte fra de unge, at det faktisk kan virke værre at sidde og føle sig udenfor i kantinen, end at sidde alene derhjemme. Men måske det er vigtigt, at man ikke sidder for meget derhjemme. Undersøgelsen viser i hvert fald at der er langt flere ensomme unge blandt de, der hverken er under uddannelse eller har et job – end blandt de unge, der har noget at stå op til. Hele 25% – altså hver fjerde – af disse unge oplever at føle sig udenfor, at savne nogen at være sammen med eller at føle sig isolerede.

Andelen falder, for de unge der er under uddannelse Bedst ser det ud for de unge, der læser en videregående uddannelse – her er andelen af ensomme ”kun”  9%. Det er dog stadig flere, end blandt voksne helt op til 84 år.

Sammenhæng med psykiske heldbredsproblemer

Undersøgelsen bekræfter også at der er en meget tæt sammenhæng mellem ensomhed, stress, psykiske lidelser, symptomer på depression, dårlig søvn, selvskade og symptomer på angst. Det er alt sammen problemer, der fylder mere og mere og flere og flere unge – og problemer der sammen med ensomhed kan udgøre en rigtig ond cirkel, uanset hvad der kom først.

Der er rigtig meget ny viden – og bekræftelse af ting, vi allerede godt har vidst. Og så vil man jo altid gerne vide mere om sammenhænge og årsager. Men mest af alt kalder resultatet på at vi i Ventilen og alle andre der arbejder med unge og bekymrer sig for dem, gør alt hvad vi kan for at sikre at det i fremtiden bliver langt færre unge, der oplever alvorlig ensomhed.

Du kan læse hele undersøgelsen her.