Årsmøde i KOMsammen Silkeborg

Det er blevet tid til det årlige årsmøde i KOMsammen Silkeborg.

Årsmødet afholdes torsdag d. 19. maj 2020 kl. 16:30.

Grundet den usikre situation omkring COVID-19 holder vi i år mødet online.

Mødet er åbent for alle medlemmer af foreningen Ventilen Silkeborg. Tilmelding sker ved at sende en mail til komsammen_silkeborg@ventilen.dk, så vil mere information komme derigennem, vedrørende platform og praktiske detaljer.

Dagsordenen bliver som følger:

 1. Mødets åbning ved formand og næstformand
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse, heraf:
   1. Valg af formand
   2. Valg af næstformand
   3. Valg af kasserer
 7. Fremlæggelse og godkendelse af kontingent
 8. Eventuelt

De bedste hilsner,

KOMsammen Silkeborg