Prioritér de unge i regnemodellerne

Prioritér de unge i regnemodellerne

Af Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen, Laila Walther, direktør i LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, og Anna Bjerre, direktør i GirlTalk.

Nu skal det altså være nu. De unges liv og trivsel skal tænkes med ind i beregningsmodellerne og prioriteres, når der træffes beslutninger om restriktioner og lempelser.

Det er et uoverskueligt alvorligt problem, at helt almindelige unge i folkeskoler, gymnasier og på de videregående uddannelser falder apatiske sammen bag skærmen på deres værelser – for apatien og mistrivslen vil også følge dem, efter pandemien er løjet af.

Problemet er reelt

En femtedel af gymnasieeleverne overvejer at droppe ud på grund af coronaisolationen i følge en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Samtidig viser den nyeste undersøgelse fra EVA, at studerende på videregående uddannelser føler sig mere ensomme end nogensinde. I 2020 følte 63 pct. af de studerende sig ensomme blandt andet på grund af manglende kontakt til medstuderende.

I headspace ser vi et stærkt stigende antal unge, der kæmper med selvmordstanker og selvskade. Vi har simpelthen aldrig oplevet en situation så alvorlig som netop nu. Og derfor er det på høje tid, at de unge får blot en flig af deres sociale liv og deres undervisningsliv tilbage.

I Ventilen hører vi fra alle kanter, at mange unge føler sig ensomme. Og det gælder ikke kun de unge, der kendte ensomhedsfølelsen, fra før coronaen ramte eller de unge, der har andre udfordringer at slås med. Ensomheden er en følgesvend for mange unge, der før pandemien levede gode og normale liv. Og vi ved, at jo længere ensomheden er der, jo sværere er den at komme af med – og jo større risiko er der for, at den udvikler sig til psykiske problemer.

Hos LMS har vi gennemført en undersøgelse blandt vores brugere. Her siger to ud af tre, at deres trivsel er dårligere nu, end før pandemien lukkede landet ned. Og det gælder både for dem, der er ramt, og for deres pårørende. For mange er kontroltabet og ensomheden, de manglende aktiviteter og de usikre fremtidsudsigter, det, der forværrer deres sygdom.

I GirlTalk oplever vi, at unges trivselsudfordringer er stigende på alle parametre som ensomhed, angst, selvmordstanker, selvskade og generel psykisk mistrivsel. De udfordringer, som de unge i forvejen skal håndtere, forstærkes af isolationen. De unge burde være i gang med at udvikle deres identitet i fællesskabet, hvor de kan spejle sig i og lære af hinanden – dette er de i øjeblikket frarøvet.

Tag de unges mentale helbred med i beregningerne

Vi ønsker ikke med dette skriv at kloge os på epidemien, på smittetal eller på, hvordan man gennemfører en genåbning af samfundet sundhedsmæssigt forsvarligt. Det har vi heldigvis eksperter til.

De unge har brug for håb. De har brug for et lys for enden af tunnelen. De har brug for at vide, at vi nærmer os et forår og en sommer, hvor ældre og udsatte vil være vaccineret, og hvor samfundet derfor igen kan fungere mere normalt. Men de har også brug for at vide, at vi hjælper dem indtil da. Og hjælper dem, hvis det viser sig, at deres trivsel ikke bliver bedre, når dørene ud til verden lukkes op igen.

De unges trivsel og mentale helbred skal med ind i regnemodellerne – og vi skal tænke i andre løsninger, hvis vi ikke bagefter vil stå med en enorm og nærmest uoverstigelig opgave med at samle en hel generation op.

I andre lande med højere smittetal end vi har i Danmark, f.eks. Belgien og Frankrig, har det her været muligt at tage et ekstra hensyn til de unge, f.eks. ved at indføre nye former for fysisk undervisning. Der er indført øget testning og forskudt undervisning.

Herhjemme har højskolerne udviklet en boblemodel, de håber at få lov at bruge. Og vi ved, at underviserne mange steder beder om lov til at sætte eleverne sammen i grupper, så de i det mindste kan ses på den måde. Og de studerende fortæller om den enorme betydning det har, når en underviser tager sig tid til en en-til-en-samtaler og spørger, hvordan de unge har det.

Tag de unge alvorligt

Der er mange greb, man kan bruge, allerede nu. Det vil naturligvis kræve fleksibilitet af mange parter også af de unge at få iværksat og udtænkt nye løsninger. Men uanset hvilke løsninger, der kan findes, vil det være gode løsninger, fordi det viser de unge, at vi faktisk tager dem alvorligt. At de ikke bare er glemt.

Sådan føles det nemlig, fordi vi indtil nu har ladet hensynet til de ældre og de svageste veje tungest. Det har givet god mening i den periode, hvor vi ikke kendte til sygdommen og krisen – men vi er klogere nu. Og vi er også klogere på, at en sideløbende trivselskrise p.t. får lov at få frit løb.

Erfaringerne, og den reelle viden om de udfordringer børn og unge gennemgår netop nu, fortæller os, at hensynet til de unges ve og vel nu og i fremtiden må veje langt tungere end hidtil.

Derfor skal der laves en genåbningsplan, som tager hensyn til de mennesker i vores samfund, der lige nu har det største behov for hjælp – og som samtidig er dem, der skal føre samfundet videre og betale regningen. Pilen peger altså på de unge nu. De har livet foran sig, de fortjener at blive set, mødt og hørt. De fortjener en plan! Og de fortjener ikke mindst et håb om bedre tider.

For yderligere kommentarer kontakt venligst:

Jakob Risom, presse- og kommunikationschef i Det Sociale Netværk
Tlf.: 6165 6540
E-mail: jr@detsocialenetvaerk.dk

Henrik Kristian Christensen, kommunikationschef i LMS
Tlf.: 2944 3301
E-mail: hc@lmsos.dk

Debatindlægget er lavet i et samarbejde mellem

headspace Danmark

GirlTalk 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

Ventilen

Af Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen, Laila Walther, direktør i LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, og Anna Bjerre, direktør i GirlTalk.

Nu skal det altså være nu. De unges liv og trivsel skal tænkes med ind i beregningsmodellerne og prioriteres, når der træffes beslutninger om restriktioner og lempelser.

Det er et uoverskueligt alvorligt problem, at helt almindelige unge i folkeskoler, gymnasier og på de videregående uddannelser falder apatiske sammen bag skærmen på deres værelser – for apatien og mistrivslen vil også følge dem, efter pandemien er løjet af.

Problemet er reelt

En femtedel af gymnasieeleverne overvejer at droppe ud på grund af coronaisolationen i følge en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Samtidig viser den nyeste undersøgelse fra EVA, at studerende på videregående uddannelser føler sig mere ensomme end nogensinde. I 2020 følte 63 pct. af de studerende sig ensomme blandt andet på grund af manglende kontakt til medstuderende.

I headspace ser vi et stærkt stigende antal unge, der kæmper med selvmordstanker og selvskade. Vi har simpelthen aldrig oplevet en situation så alvorlig som netop nu. Og derfor er det på høje tid, at de unge får blot en flig af deres sociale liv og deres undervisningsliv tilbage.

I Ventilen hører vi fra alle kanter, at mange unge føler sig ensomme. Og det gælder ikke kun de unge, der kendte ensomhedsfølelsen, fra før coronaen ramte eller de unge, der har andre udfordringer at slås med. Ensomheden er en følgesvend for mange unge, der før pandemien levede gode og normale liv. Og vi ved, at jo længere ensomheden er der, jo sværere er den at komme af med – og jo større risiko er der for, at den udvikler sig til psykiske problemer.

Hos LMS har vi gennemført en undersøgelse blandt vores brugere. Her siger to ud af tre, at deres trivsel er dårligere nu, end før pandemien lukkede landet ned. Og det gælder både for dem, der er ramt, og for deres pårørende. For mange er kontroltabet og ensomheden, de manglende aktiviteter og de usikre fremtidsudsigter, det, der forværrer deres sygdom.

I GirlTalk oplever vi, at unges trivselsudfordringer er stigende på alle parametre som ensomhed, angst, selvmordstanker, selvskade og generel psykisk mistrivsel. De udfordringer, som de unge i forvejen skal håndtere, forstærkes af isolationen. De unge burde være i gang med at udvikle deres identitet i fællesskabet, hvor de kan spejle sig i og lære af hinanden – dette er de i øjeblikket frarøvet.

Tag de unges mentale helbred med i beregningerne

Vi ønsker ikke med dette skriv at kloge os på epidemien, på smittetal eller på, hvordan man gennemfører en genåbning af samfundet sundhedsmæssigt forsvarligt. Det har vi heldigvis eksperter til.

De unge har brug for håb. De har brug for et lys for enden af tunnelen. De har brug for at vide, at vi nærmer os et forår og en sommer, hvor ældre og udsatte vil være vaccineret, og hvor samfundet derfor igen kan fungere mere normalt. Men de har også brug for at vide, at vi hjælper dem indtil da. Og hjælper dem, hvis det viser sig, at deres trivsel ikke bliver bedre, når dørene ud til verden lukkes op igen.

De unges trivsel og mentale helbred skal med ind i regnemodellerne – og vi skal tænke i andre løsninger, hvis vi ikke bagefter vil stå med en enorm og nærmest uoverstigelig opgave med at samle en hel generation op.

I andre lande med højere smittetal end vi har i Danmark, f.eks. Belgien og Frankrig, har det her været muligt at tage et ekstra hensyn til de unge, f.eks. ved at indføre nye former for fysisk undervisning. Der er indført øget testning og forskudt undervisning.

Herhjemme har højskolerne udviklet en boblemodel, de håber at få lov at bruge. Og vi ved, at underviserne mange steder beder om lov til at sætte eleverne sammen i grupper, så de i det mindste kan ses på den måde. Og de studerende fortæller om den enorme betydning det har, når en underviser tager sig tid til en en-til-en-samtaler og spørger, hvordan de unge har det.

Tag de unge alvorligt

Der er mange greb, man kan bruge, allerede nu. Det vil naturligvis kræve fleksibilitet af mange parter også af de unge at få iværksat og udtænkt nye løsninger. Men uanset hvilke løsninger, der kan findes, vil det være gode løsninger, fordi det viser de unge, at vi faktisk tager dem alvorligt. At de ikke bare er glemt.

Sådan føles det nemlig, fordi vi indtil nu har ladet hensynet til de ældre og de svageste veje tungest. Det har givet god mening i den periode, hvor vi ikke kendte til sygdommen og krisen – men vi er klogere nu. Og vi er også klogere på, at en sideløbende trivselskrise p.t. får lov at få frit løb.

Erfaringerne, og den reelle viden om de udfordringer børn og unge gennemgår netop nu, fortæller os, at hensynet til de unges ve og vel nu og i fremtiden må veje langt tungere end hidtil.

Derfor skal der laves en genåbningsplan, som tager hensyn til de mennesker i vores samfund, der lige nu har det største behov for hjælp – og som samtidig er dem, der skal føre samfundet videre og betale regningen. Pilen peger altså på de unge nu. De har livet foran sig, de fortjener at blive set, mødt og hørt. De fortjener en plan! Og de fortjener ikke mindst et håb om bedre tider.

For yderligere kommentarer kontakt venligst:

Jakob Risom, presse- og kommunikationschef i Det Sociale Netværk
Tlf.: 6165 6540
E-mail: jr@detsocialenetvaerk.dk

Henrik Kristian Christensen, kommunikationschef i LMS
Tlf.: 2944 3301
E-mail: hc@lmsos.dk

Debatindlægget er lavet i et samarbejde mellem

headspace Danmark

GirlTalk 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

Ventilen

Af Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen, Laila Walther, direktør i LMS, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, og Anna Bjerre, direktør i GirlTalk.

Nu skal det altså være nu. De unges liv og trivsel skal tænkes med ind i beregningsmodellerne og prioriteres, når der træffes beslutninger om restriktioner og lempelser.

Det er et uoverskueligt alvorligt problem, at helt almindelige unge i folkeskoler, gymnasier og på de videregående uddannelser falder apatiske sammen bag skærmen på deres værelser – for apatien og mistrivslen vil også følge dem, efter pandemien er løjet af.

Problemet er reelt

En femtedel af gymnasieeleverne overvejer at droppe ud på grund af coronaisolationen i følge en undersøgelse fra Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Samtidig viser den nyeste undersøgelse fra EVA, at studerende på videregående uddannelser føler sig mere ensomme end nogensinde. I 2020 følte 63 pct. af de studerende sig ensomme blandt andet på grund af manglende kontakt til medstuderende.

I headspace ser vi et stærkt stigende antal unge, der kæmper med selvmordstanker og selvskade. Vi har simpelthen aldrig oplevet en situation så alvorlig som netop nu. Og derfor er det på høje tid, at de unge får blot en flig af deres sociale liv og deres undervisningsliv tilbage.

I Ventilen hører vi fra alle kanter, at mange unge føler sig ensomme. Og det gælder ikke kun de unge, der kendte ensomhedsfølelsen, fra før coronaen ramte eller de unge, der har andre udfordringer at slås med. Ensomheden er en følgesvend for mange unge, der før pandemien levede gode og normale liv. Og vi ved, at jo længere ensomheden er der, jo sværere er den at komme af med – og jo større risiko er der for, at den udvikler sig til psykiske problemer.

Hos LMS har vi gennemført en undersøgelse blandt vores brugere. Her siger to ud af tre, at deres trivsel er dårligere nu, end før pandemien lukkede landet ned. Og det gælder både for dem, der er ramt, og for deres pårørende. For mange er kontroltabet og ensomheden, de manglende aktiviteter og de usikre fremtidsudsigter, det, der forværrer deres sygdom.

I GirlTalk oplever vi, at unges trivselsudfordringer er stigende på alle parametre som ensomhed, angst, selvmordstanker, selvskade og generel psykisk mistrivsel. De udfordringer, som de unge i forvejen skal håndtere, forstærkes af isolationen. De unge burde være i gang med at udvikle deres identitet i fællesskabet, hvor de kan spejle sig i og lære af hinanden – dette er de i øjeblikket frarøvet.

Tag de unges mentale helbred med i beregningerne

Vi ønsker ikke med dette skriv at kloge os på epidemien, på smittetal eller på, hvordan man gennemfører en genåbning af samfundet sundhedsmæssigt forsvarligt. Det har vi heldigvis eksperter til.

De unge har brug for håb. De har brug for et lys for enden af tunnelen. De har brug for at vide, at vi nærmer os et forår og en sommer, hvor ældre og udsatte vil være vaccineret, og hvor samfundet derfor igen kan fungere mere normalt. Men de har også brug for at vide, at vi hjælper dem indtil da. Og hjælper dem, hvis det viser sig, at deres trivsel ikke bliver bedre, når dørene ud til verden lukkes op igen.

De unges trivsel og mentale helbred skal med ind i regnemodellerne – og vi skal tænke i andre løsninger, hvis vi ikke bagefter vil stå med en enorm og nærmest uoverstigelig opgave med at samle en hel generation op.

I andre lande med højere smittetal end vi har i Danmark, f.eks. Belgien og Frankrig, har det her været muligt at tage et ekstra hensyn til de unge, f.eks. ved at indføre nye former for fysisk undervisning. Der er indført øget testning og forskudt undervisning.

Herhjemme har højskolerne udviklet en boblemodel, de håber at få lov at bruge. Og vi ved, at underviserne mange steder beder om lov til at sætte eleverne sammen i grupper, så de i det mindste kan ses på den måde. Og de studerende fortæller om den enorme betydning det har, når en underviser tager sig tid til en en-til-en-samtaler og spørger, hvordan de unge har det.

Tag de unge alvorligt

Der er mange greb, man kan bruge, allerede nu. Det vil naturligvis kræve fleksibilitet af mange parter også af de unge at få iværksat og udtænkt nye løsninger. Men uanset hvilke løsninger, der kan findes, vil det være gode løsninger, fordi det viser de unge, at vi faktisk tager dem alvorligt. At de ikke bare er glemt.

Sådan føles det nemlig, fordi vi indtil nu har ladet hensynet til de ældre og de svageste veje tungest. Det har givet god mening i den periode, hvor vi ikke kendte til sygdommen og krisen – men vi er klogere nu. Og vi er også klogere på, at en sideløbende trivselskrise p.t. får lov at få frit løb.

Erfaringerne, og den reelle viden om de udfordringer børn og unge gennemgår netop nu, fortæller os, at hensynet til de unges ve og vel nu og i fremtiden må veje langt tungere end hidtil.

Derfor skal der laves en genåbningsplan, som tager hensyn til de mennesker i vores samfund, der lige nu har det største behov for hjælp – og som samtidig er dem, der skal føre samfundet videre og betale regningen. Pilen peger altså på de unge nu. De har livet foran sig, de fortjener at blive set, mødt og hørt. De fortjener en plan! Og de fortjener ikke mindst et håb om bedre tider.

For yderligere kommentarer kontakt venligst:

Jakob Risom, presse- og kommunikationschef i Det Sociale Netværk
Tlf.: 6165 6540
E-mail: jr@detsocialenetvaerk.dk

Henrik Kristian Christensen, kommunikationschef i LMS
Tlf.: 2944 3301
E-mail: hc@lmsos.dk

Debatindlægget er lavet i et samarbejde mellem

headspace Danmark

GirlTalk 

LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade 

Ventilen


Online undervisning - sådan fastholder du fokus på trivsel

Fællesskab gennem skærmen - sådan gør Netwerks-lærere

Hænger dine studerende med det digitale hoved, og mangler du inspiration til endnu en undervisningstime i det digitale rum? Læs med her for at få en inspirationsindsprøjtning.

En mandag eftermiddag i januar mødte omkring 35 lærere på tværs af uddannelsesinstitutioner op til Netwerks digitale opfølgningswebinar. Her sparrede lærere om alt lige fra, hvordan de sørger for at se deres elever gennem skærmen, samt hvordan den fleksible hverdag skaber et taknemmeligt rum at afprøve nye undervisningsformer af. 

I denne artikel samler vi de mange gode inputs og inviterer dig med på en rejse gennem flere typer af undervisning – fra pandekagebagning til coretræning på trægulvet. Derudover vil du få idéer til hvordan du får de elever med i undervisningen, som let forsvinder tilbage under dynen, eller måske slet ikke kommer ud i første omgang.

 

Elever er sultne efter socialt samvær 

Det er på mange måder en taknemmelig tid at prøve nye ting af. For nogle af dine elever er din undervisning det eneste sociale input, de får med deres klassekammerater.

Derfor kan du få dine elevers fulde opmærksomhed, hvis du klar til at tage et par chancer og teste forskellige ting af, som kan højne trivsel og fællesskabsfølelse. Om det er, at give rum til hyggesnak, bage pandekager sammen eller ligge på gulvet og lave core træning. 

Sådan arbejder andre lærere med at skabe inkluderende fællesskaber online

Pandekagebagning med eleverne. De skal have købt ind og tage computeren med i køkkenet.

Core-træning på stuegulvet. En samfundsfaglærer starter sin time i planken sammen med eleverne. 

Få eleverne til at høre en podcast udendørs. Bed dem sende et selfie, så du ved, at de kommer ud.

Yoga time. Start med selv at tage initiativ, og lad eleverne overtage, hvis de bliver glade for det.

Morgensang

Morgenkaffe fem minutter før undervisningen starter. Start fx med at fortælle om din egen morgen.

Online-arrangement for årgangen faciliteret af rektor, studievejleder eller anden underviser.

Brug puljetimer til at skemalægge ‘klassens time’

Lav collager eller tegninger, som åbner for snakke om hvordan eleverne har det under corona.

Brug makkerskaber, og skift dem oftere

Makkerskabsgrupperne er noget af det, der giver rum for at eleverne har nogen, de socialiserer med i mindre grupper end den samlede klasse. Det er endnu vigtigere i denne tid, hvor der ikke lige er mulighed for at gå sammen til pause. Af samme grund har flere skoler allerede nu besluttet at fastholde makkerskaber hele første G., og måske endda genindføre det for de ældre årgange.

Til gengæld har flere også erfaret, at det er endnu sværere, hvis makkerskabet ikke fungerer, fordi social kontakt med resten af klassen er så begrænset. Derfor kan det være en god idé at skifte hver eller hver anden uge, fordi makkerskaberne virker endnu mere intense i denne tid. Det gør også, at eleverne i højere grad lærer hinanden at kende på kryds og tværs.

Byd ind med dine erfaringer

Har du gode erfaringer med noget, som ikke står her? Så del det endelig med os på netwerk@ventilen.dk. Vi vil så gerne være med til at sprede alle de gode ideer til hvordan man som underviser fastholder fokus på trivsel også selvom undervisningen er online.

Se dine elever

 • Lav formaliserede samtaler med alle elever, hvor du tjekker ind og hører hvordan dét går.
 • Bliv i det online rum fem minutter efter undervisning og se hvad der opstår 
 • Vær tydelig omkring din tilgængelighed. Eleverne skal vide præcis hvornår og hvordan de kan få fat i dig, når nu de ikke lige kan blive hængende efter en time
 • Brug makkerskaber til at få elverne til at være opmærksomme på hinanden. 
  • Italesæt og bevidstgør hvad det betyder for fællesskabet af være isoleret, og dermed hvorfor det er vigtigt at eleverne ser hinanden. 
 • Studievejledere, fastholdelsesmentorer og lignende kan med fordel ringe elever op, når man kan se, at de er til undervisning. Det svarer til at banke på i en klasse og hente en elev.


Ventilen søger frivillige til nyt kommunikationskorps

Ventilen søger frivillige til nyt kommunikationskorps 

Er du god til at skrive, lave grafik eller video, tænke kreativt og strategisk eller god til web og analyse – og har du lyst til at udnytte dine evner til at gøre en forskel for ensomme unge? Så bliv frivillig i Ventilens nye kommunikationskorps. 

Som del af korpset er du med til at give ensomme unge en stemme, gøre Ventilens lokale og nationale aktiviteter synlige og styrke Ventilen som organisation både politisk og økonomisk. På den måde, kan vi hjælpe endnu flere. 

Kommunikationskorpset har til formål at understøtte Ventilen Danmarks kommunikation, og der er mange muligheder for at bruge og videreudvikle kompetencer i forskellige opgaver og indsatser inden for følgende områder: 

Artikler & presse 

Vi har masser af gode historier, som du kan få mulighed for at skrive og få udgivet på Ventilens hjemmeside og i medlemsbladet. Du kan også hjælpe lokale foreninger med presseindsatser. 

SoMe & markedsføring 

Ventilen er aktiv på Facebook, Instagram, Linkedin og Twitter. Vi planlægger også at komme på Youtube i 2021. Du vil få mulighed for at udvikle, planlægge, udgive og evaluere indsatser på Ventilens sociale mediekanaler. 

Web & analyse 

Er du skrap til Wordpress, brugervenlighed, Google og SEO? Og vil du bruge de evner til at unge, fagfolk, donorer, nye frivillige og medlemmer finder frem til den rette viden på www.ventilen.dk, kan du være med til at forbedre og vedligeholde Ventilens nationale og lokale hjemmesider. 

Foto & video 

Gennem billeder og video vil vi gerne formidle Ventilens arbejde og viden til andre samt dokumentere, alt det vi gør lokalt og nationalt. Den visuelle kommunikation bruges på alle kanaler. 

Grafik 

Synes du, det er sjovt at formidle kreativt og æstetisk? Så kan du være med til at layoute Ventilens medlemsblad, opsætte vores pjecer og plakater, udvikle materiale i forbindelse med kampagner og events bl.a. infografik ud fra Ventilens designmanual. 

Korpset ledes af Ventilens kommunikationsmedarbejder, Christiane, der har det overordnede ansvar for opgaverne og de frivillige i korpset. Christiane er ansat ved Ventilens sekretariat i København, men vi opfordrer frivillige i hele Danmark til at søge. Med 23 lokale afdelinger har Ventilen god erfaring i at samle på tværs af landet både online og til fysiske møder. Vi vægter det sociale og faglige – og du vil blive frivillig i en organisation, der blærer sig med at have de sejeste frivillige. 

Krav til frivillige i Kommunikationskorpset 
 • Du skal kunne lægge min 15 timers arbejde om måneden 
 • Du skal deltage i Kommunikationskorpsets intro-kursus 
 • Du skal være mellem 18-30 år 
 • Du skal være aktivt medlem af Ventilen. Meld dig ind her
Sådan søger du

Send en mail med en kort tekst om dig selv, hvorfor og hvordan du har lyst til at bidrage til Ventilens kommunikation til christiane@ventilen.dk 

Der er ansøgningsfrist den 7. marts, men vi afholder samtaler løbende.
Det obligatoriske intro-kursus forventes at blive afviklet online den 25. marts kl. 17-20.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Ventilens kommunikationsmedarbejder: christiane@ventilen.dk 


Ungetrivselsrådet: Som underviser gør du en forskel - også i en svær tid

Ungetrivselsrådet: Som underviser gør du en forskel - også i en svær tid 

Ventilen er gået med i et nyt samarbejde, der vil styrke trivslen blandt elever og studerende. Ungetrivselsrådets første kampagne er målrettet underviserne, og giver fem idéer til at øge trivslen og styrke fællesskabet nu og også efter en genåbning

Den nye hverdag med onlineundervisning er udfordrende for både elever, studerende og undervisere. Samhørigheden, nærværet og motivationen mangler, og undersøgelser viser, at psykisk mistrivsel og ensomhed er stigende blandt unge på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser. Dén negative udvikling kan undervisere være med til at vende. 

Derfor har Ungetrivselsrådet lavet en kort fllm med fem konkrete idéer til undervisere på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser om, hvordan man kan optimere onlineundervisningen, trivslen og fællesskabet – til gavn for alle i “undervisningslokalet”.
På kampagnesiden, kan man finde konkrete tips til, hvad man som underviser kan gøre for at fx. at skabe varierende undervisning, være tilgængelig og sætte fællesskab på skemaet. 

Find de konkrete handlingsmuligheder under hvert råd her 

Bekymrende udvikling i unges mistrivsel både før og under corona

Flere undersøgelser og studier viser en bekymrende udvikling med et stigende antal af unge i Danmark, der mistrives eller udvikler symptomer på en psykisk sygdom.  Den negative udvikling så vi allerede inden corona, og intet tyder på, at den er vendt, siden vi første gang lukkede landet ned i marts sidste år – tværtimod. 

Elever og studerende har måttet undvære fysisk fremmøde på studierne, samværet med medstuderende og sociale sammenkomster, ligesom mange unge har været hjemsendt fra studiejobs. Sammenlagt betyder ændringerne, at antallet af unge, der føler sig ensomme er fordoblet fra 12 til 23 pct. siden nedlukningen i foråret i følge undersøgelsen HOPE, som Aarhus Universitet står bag.

At skulle holde sig til sin husstand giver ikke mening, hvis man bor alene eller på et kollegieværelse, og den restriktion alene gør flere unge ekstra udsatte for at føle sig ensomme.

Uddannelserne skal tage ansvar 

Størstedelen af unge i Danmark er tilknyttet en uddannelsesinstitution, hvor de bruger mange vågne timer på undervisning og opgaver. Undervisere er altså en vigtig ressource for de unge, men de kan ikke vende udviklingen alene. 

I Ungetrivselsrådet mener vi, at ansvaret ligger hos uddannelsesstedet, der bør have fokus på unges psykiske trivsel og aktivt udbrede tiltag, som understøtter og fremmer trivslen blandt elever og studerende. Det er uddannelsernes ansvar at undervisere har den nødvendige viden og de rette ressourcer til at kunne prioritere trivslen i undervisningen. Det vil være til gavn for alle socialt, fagligt og økonomisk. Undersøgelser viser nemlig, at dårlig trivsel i højere grad fører til, at man dropper ud af sin uddannelse. 

Ungetrivselsrådet: én samlet stemme 

Ungetrivselsrådet består af en række forskellige organisationer, og har til formål at øge trivslen og modvirke mistrivsel blandt unge i og omkring uddannelsessystemet. Vi arbejder aktivt for at skabe synlighed, politisk handling og samtidig få, dele og udbrede viden om unges trivsel i og omkring uddannelse.

Ungetrivselsrådet består af:
 • Det sociale Netværk / headspace Danmark 
 • Ventilen 
 • Børns Vilkår 
 • Danske Handikaporganisationer 
 • Erhvervsskolernes Elevorganisation 
 • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
 • Sygeplejestuderendes Landssammenslutning 
 • Lærerstuderendes Landskreds 
 • Studenterforum UC 
 • Danke Studerendes Fællesråd 
 • Pædagogstuderendes Landssammenslutning 
 • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 
 • SIND Ungdom 
 • Psykiatrifonden 
 • Dansk Ungdoms Fællesråd 


Ventilen har fået kvalitetsstempel (igen)

Ventilen har fået kvalitetsstempel (igen)

For anden gang er Ventilens tilbud blevet akkrediteret af RådgivningsDanmark. Vi har fået bekræftet at både mødesteder og KOMsammen lever op til branchens krav om faglighed, uddannelse og kvalitet.

RådgivningsDanmark har igen godkendt Ventilens mødesteder. Og for første gang omfatter akkrediteringen også KOMsammen. Det betyder, at Ventilens tilbud har været igennem en kvalitetsvurdering af, hvorvidt tilbuddene lever op til en række fælles standarder for sociale tilbud. Det gør de. Og det er vi stolte af. 

Auditorerne fra RådgivningsDanmark beskriver blandt andet en overbevisende sammenhæng mellem den faglige tilgang, ydelser og metoden i Ventlens tilbud. I auditrapporten refererer RådgivningsDanmark også til, hvordan ung-til-ung og hjælp-til-selvhjælp kobles på “aktiviteter som metode”, og hvordan Ventilens tilbud er et øverum: 

“Formålet med at bruge aktiviteter som metoder er at skabe et “øverum” for de unges sociale færdigheder. Samtidig er det lettere at tale sammen, når der er et fælles tredje at tale ud fra, så her bliver aktiviteter som spil, madlavning og gåture katalysator for, at de unge får talt med hinanden samt talt med de frivillige. Tilbuddene bruger også ‘ud af huset’ fx. besøg på café eller i biograf for at give de unge erfaringer med det ‘normale’ ungdomsliv, som de ofte ikke har del i uden for Ventilen” – uddrag fra RådgivningsDanmarks auditrapport for Ventilen Danmark. 

For Rillo Snerup Rud, direktør i Ventilen, er der heller ingen tvivl om, hvad det har betydet for Ventilen at blive akkrediteret: 

“Foruden at lade vores unge være trygge i, at de roligt kan møde hos os, så er det en blåstempling af vores arbejde. Nok er det “kun” Ventilens tilbud, der er omfattet af akkrediteringen, men meget af vores arbejde bygger på de metoder, der er udviklet i tilbuddene, så godkendelsen fra RådgivningsDanmark er ét hele vores organisation bryster sig af, og som vi bliver anerkendt for i branchen og blandt samarbejdspartnere” 

Rillo Snerup Rud tilføjer vigtigheden af at have RådgivningsDanmark og standarder for frivillige, sociale tilbud. 

“Vi skal som branche sikre at der er kvalitet i vores tilbud og metoder. God vilje er ikke altid nok til at hjælpe andre. Og akkrediteringen fra RådgivningsDanmark er et bevis på, at organisationer med dét mærke lever op til krav om standard og kvalitet og med rette kan kalde sig vigtige aktører, der bidrager til velfærden i Danmark.”

Ventilens akkreditering fra RådgivningsDanmark er gyldig indtil 2024, hvor tilbuddene endnu en gang skal vurderes, for at blive godkendt igen. 


To julegaver til ensomme unge i Sydjylland

To julegaver til ensomme unge i Sydjylland

I december genåbnede Ventilerne i Sønderborg og Esbjerg. I mødestederne kan unge, der føler sig ensomme, blive del af et trygt fællesskab og sammen med andre unge finde en vej ud af ensomheden sammen. Desværre er de to genåbnede tilbud netop omfattet af nedlukningen.  

Corona og nedlukninger fylder meget i denne måned. Men heldigvis er der også gode nyheder at dele – nemlig at Ventilen igen har åbne mødesteder i Sønderborg og Esbjerg – og det glæder formændene i de to lokalforeninger, for aldrig før har antallet af ensomme unge været højere.

”Det har været trist ikke at kunne tilbyde de unge et sted at samles – særligt i en tid, hvor corona har påvirket de unge og deres hverdag. Så vi har virkelig glædet os til at åbne op for tidligere og nye unge i mødestedet,” fortæller Rasmus Bjerringgaard Jepsen, formand for Ventilen Sønderborg, der havde genåbningsdag den 1. december.

Nadia Bergholt supplerer:

”Der er mange unge, der går og oplever ensomhed og mangler nogen at snakke og spejle sig i. Det synes vi ikke, at man skal stå alene med. Derfor tilbyder vi et mødested, hvor vi sammen kan hygge os og lære af hinanden. Vi håber at kunne afhjælpe følelsen af ensomhed og bidrage til, at unge kan få nye bekendtskaber,” siger formanden for Ventilen Esbjerg, der igen åbnede dørene op for unge den 10. december.

I mødet med andre udvikler og (gen)lærer de unge deres sociale kompetencer og øver, hvad det vil sige at være en del af et ungt fællesskab. I mødestedet sker de unges udvikling naturligt gennem aktiviteter, som de frivillige og unge planlægger sammen. Mødestedet er altså ikke et rådgivningstilbud – men et ung-til-ung-tilbud.

Fra den 16. december er tilbuddene desværre også omfattet af nedlukningen i Danmark grundet Covid-19.

Ventilen rykker online i julen

Flere af Ventilens tilbud arbejder på online-løsninger, indtil det igen er muligt at ses i mødestederne og KOMsammen-tilbuddene igen.

Se, hvilke tilbud, der er rykket online på Ventilens hjemmeside.

På de lokale hjemmesider, kan du se, hvad der sker i hver enkelt tilbud.
Klik dig ind på tilbuddenes hjemmesider herfra.

 


Ventilen rykker online

Ventilen rykker online i 8 byer - flere på vej

Bare fordi vi ikke må ses indendøre – og det er koldt, mørkt og vådt, betyder det ikke, at vi ikke holder gang i fællesskaberne i landets Ventiler.

Der arbejdes på højtryk i alle byer for at finde online løsninger og aktiviteter, så de unge, der føler sig ensomme, kan mødes og hygge sig på den måde. Der er plads til både kendte og nye ansigter!

Lige nu er der åbent online i følgende tilbud:

 • Herning
 • KOMsammen København
 • Frederiksberg
 • Hillerød
 • Roskilde
 • Odense
 • Gentofte
 • Næstved
 • Aalborg

Du kan altid klikke ind på hjemmesiden, der bliver opdateret så hurtigt som muligt. Klik ind her – og find netop din Ventil.

Hvis du ikke kan finde den, eller er i tvivl om noget, så kontakt os på info@ventilen.dk – så hjælper vi dig videre!

Nu gælder det igen om at holde fysisk afstand – men social kontakt!


Hold fast i juleafslutning trods nedlukning

Hold fast i juleafslutning trods nedlukning

Det kan være svært at vide, hvordan vi holder juleafslutning på en ordentlig måde, når nu vi ikke kan spise pebernødder og klementiner sammen i klasseværelset.

Ventilen har lavet et bud på hvordan du kan strikke en juleafslutning sammen, hvor I både får hygget grinet og ønsket glædelig jul på distancen.

Sådan gennemfører du juleafslutning online

Hej og velkommen
Sæt tid af til at sige hej og velkommen og præsentere programmet. Det behøver ikke at tage fem minutter, men sæt hellere lidt ekstra tid af. Forventningsafstem med eleverne at de skal have kamera på under hele sessionen.

Check-in
Lad eleverne ’checke ind’ med hinanden i mindre grupper. I Zoom kan du bruge funktionen ’breakout rooms’, som gør det nemt at styre tiden. Bed eleverne om at tage en runde, hvor de fortæller, hvad de hver især checker ind med, og hvad for en dag de har haft indtil nu. Inden du sender dem udm, kan det være fint at bruge dig selv som eksempel: ”Jeg tjekker ind med lidt træthed og med at jeg virkelig trænger til ferie, og så har jeg den vildeste lyst til brunkager. Min dag startede med at jeg sov lidt over mig, men da jeg først var vågnet havde jeg til gengæld super meget energi. Efter vores juleafslutning i dag skal jeg en tur ud og cykle med en kammerat.” Giv eleverne 10 min i grupper. Det gør ikke noget, hvis de fortsætter med at tale videre om løst og fast.

Del dit grimmeste stykke pynt
Du har forinden bedt eleverne om at finde et grimt stykke vinter- og/eller julepynt (og har naturligvis taget et med selv). Bed nu alle om at holde deres pynt op foran kameraet, så man kan se alles pynt. Spørg ind til 5-7 af elevernes pynt – hvad er det? Hvor kommer det fra? Hvorfor valgte de netop dette?

Hvad skal du bruge juleferien på?
Gør eleverne klar til at gå ud i grupper igen. Bed dem om at tale sammen om hvad de skal bruge juleferien til og hvad de glæder sig til. Sig at det er vigtigt at alle får lov til at sige noget, og at de efterfølgende gerne må hyggesnakke løst. Giv dem 10 minutter.

Når de 10 minutter er gået, så bed grupperne om at dele, hvad de har snakket om. Forsøg at nå alle eller så mange som muligt på de resterende 10 minutter.

Enten/eller – juleedition
Nu skal I igen lave en øvelse i plenum: enten/eller. I denne øvelse skal der være plads til at eleverne kan komme op og stå. Forklar eleverne, at du nu vil komme med en række muligheder, hvor de skal vælge det ene eller det andet – uden at tænke for meget over det. De vælger ved enten at lave små boksearme eller jazzhands. Du illustrerer for hver mulighed hvilken bevægelse, der hører til hver.

 • Pebbernødder (jazzhands) eller konfekt (boksearme)
 • Julekalender (jazzhands) eller Netflix (boksearme)
 • Dynejakke (jazzhands) eller uldfrakke (boksearme)
 • Ønskeliste (jazzhands) eller overraskelser (boksearme)
 • All I want for Christmas (jazzhands) eller Jul i Angora (boksearme)
 • Skitur (jazzhands) eller solferie (boksearme)
 • Skyder raketter af (jazzhands) eller blive inden døre kl. 12 (boksearme)
 • Nytårsfortsæt (jazzhands) eller ikke nytårsfortsæt
 • Brune kartofler (jazzhands) eller hvide kartofler (boksearme)
 • Blød sweater (jazzhands) eller skarpt outfit (boksearme)

Du vælger selv, hvor mange du vil tage, og tilføj også gerne dine egne idéer.

Slut af med at sige pænt farvel og tak for i år.

Tidsforbrug:
Ca. 1 time

Program:

 • Hej og velkommen (5 min)
 • Check-in (15 min)
 • Del dit grimmeste stykke jule-/vinterpynt (10 min)
 • I grupper: hvad skal I bruge juleferien på? Og opfølgning i plenum (20 min)
 • Enten/eller – juleedition (5 min)
 • Farvel og tak (5 min)

Forberedelse

 • Lav grupper af 4-5 elever
 • Skriv ud og bed eleverne finde deres grimmeste stykke pynt til vinter og/eller jul
 • Skriv spørgsmål til enten eller


Skab god stemning i det online klasseværelse

Skab god stemning i det online klasseværelse

Så er vi på den igen. Zoommøder, virtuel undervisning og afstand. Det stiller krav til os alle, og selvom vi forstår, hvorfor det er vigtigt, er det stadig nogle hårde uger, vi skal igennem. Ikke mindst for eleverne.

Det sociale er en vigtig ingrediens i et godt læringsmiljø, og det er vigtigt at huske, også selvom vi holder fysisk afstand. Som lærer kan det være svært at overskue, hvordan du gør dette, samtidig med at du også skal formidle dit stof på nye måder.

Her får du fire konkrete idéer til hvad du kan gøre. Idéerne er til dig, der gerne vil gøre noget, men ikke helt ved hvad. Tag fat i det eller de råd, der giver mening for dig – du behøver ikke at tage alle fire, hvis det virker uoverskueligt.

Alliér dig med kollegaerne

Det kan være en god idé at tale om, hvad I gør hver især – og hvad I kan gøre for at skabe fælles vaner. På den måde kan I inspirere hinanden, dele erfaringer og holde hinanden op på at få gennemført de ting, I gerne vil.

Det kan også være en anledning til at få talt om, hvorvidt der er nogle elever, som I er bekymrede for. Den isolation, som corona bringer med sig, kan risikere at sætte sig som en dybere ensomhedsfølelse, som er vigtig at reagere på.

Tal også gerne om, hvordan I byder eleverne velkommen tilbage efter juleferien, og rebooter klassefællesskaberne.

Det kan du gøre

 • Hold en virtuel juleafslutning
 • Sæt tid af til at sige goddag og farvel
  • Lad eleverne vide, at de kan logge på 5 min. før og bliver 5 min. efter
 • Læg mærke til dem, der ikke er der
  • Brug makkerskaber til at sikre, at elever, der ikke møder op, får besked fra en klassekammerat om, at de er savnet
 • Skab rum for at grine og hygge sammen
  • Sæt et par minutter af et par gange om ugen. Det kan være en kahoot-quiz, en check-in runde eller en duel om hvem der kan finde det bedste meme til lektionens tema


Ung mand alene

10 af Ventilens tilbud aflyser fysiske møder

10 af Ventilens tilbud aflyser fysiske møder

Efter udmeldingen om den delvise nedlukning i 38 kommuner, aflyser Ventilen alle aktiviteter med fysisk fremmøde i ti tilbud, og opfordrer i stedet til at søge fællesskaberne online.

Ventilens tilbud i følgende byer må aflyse at mødes med de unge:
København, Frederiksberg, Gentofte, Hillerød, Aarhus, Odense, Roskilde og Slagelse.

Nedlukningen gælder fra onsdag den 9. december til søndag den 3. januar.
Alle Ventilens øvrige tilbud har åbent i henhold til hidtil gældende restriktioner, og man kan altid finde information om det enkelt tilbud på Ventilens hjemmeside.

Idé om at genoptage lokale online-fællesskaber

Lige nu arbejder Ventilen på at finde på digitale løsninger, der kan sikre, at de unge i de aflyste tilbud fortsat har mulighed for at være en del af fællesskabet i deres lokale mødested eller KOMsammen-tilbud.

”Det er trist, at vi igen må lukke ned for vores aktiviteter, men vi har jo desværre stået her før, og derfor har vi heldigvis erfaringer, vi kan trække på fra nedlukningen i foråret,” siger Michala Nielsen, formand for Ventilen Danmark.

I foråret afprøvede Ventilen flere online-formater til at vedligeholde og træde ind i nye fællesskaber. Her viste det sig, at særligt lokale initiativer for en periode, kan være et godt alternativt til at mødes.

Corona presser de unge

De frivillige i de ti aflyste tilbud, opfordres altså til at genoptage lokale online-aktiviteter for eksisterende og eventuelle nye unge. Det kræver en uvant og ekstra indsats af Ventilens frivillige, som vi skal huske også har været og er hårdt påvirket af restriktionerne.

”Vores frivillige er selv blandt den befolkningsgruppe, som har været hårdest ramt under corona – nemlig de unge. Vores frivillige har været hjemsendt fra studier og jobs, været isoleret og konstant skulle forholde sig til nye tiltag og restriktioner siden marts. Så i vores overvejelser om, hvordan vi fortsat sikrer, at vores unge har et fællesskab, bruger vi også meget tid på at indtænke trivslen blandt vores mange frivillige,” siger Michala Nielsen.

Flere unge melder sig ind i kampen mod ensomhed

Under corona har ensomheden bredt sig blandt særligt ungdommen, og derfor glæder det Ventilens formand, at flere unge med overskud, har rakt ud og søgt ind i Ventilen for at være med til at bekæmpe et stigende problem. De seneste måneder, har Ventilen modtaget flere ansøgninger om at blive frivillig end nogensinde før, og den udvikling ser man gerne fortsætte i Ventilen.

”Vores sag har aldrig været vigtigere end den er nu, og derfor er det så fantastisk at flere unge vil være med til at gøre en forskel for unge, der har brug for støtte ind i et trygt fællesskab.”

Har du spørgsmål omkring et lokalt tilbud, om at være frivillig eller andet til Ventilen, er du velkommen til at skrive til info@ventilen.dk eller ringe til 70 208 308.

Ung mand alene

Følgende tilbud er lukkede. Klik på tilbuddet og se, om der er en online aktivitet i kalenderen.

Ventilen København
KOMsammen København
Ventilen Frederiksberg
Ventilen Hillerød
Ventilen Gentofte 
Ventilen Aarhus
Ventilen Odense
KOMsammen Odense
Ventilen Roskilde
KOMsammen Slagelse

 

Du kan finde listen over alle Ventilens tilbud her


Sekretær med flair for systemer søges

Sekretær med flair for systemer søges

Ventilen Danmark mangler en sekretær, der kan være med til at holde styr på vores databaser, intranet og lager - og hjælpe til med mange af de andre små og store administrative opgaver, der er i en organisation som vores. Du kan læse meget mere om hvad vi søger og tilbyder i stillingsopslaget, som du kan finde her. 

Ansøgningsfrist

Du skal sende ansøgning og cv samlet i én fil til job@ventilen.dk senest den 6. december kl. 12.
Vi indkalder løbende til samtaler, så skynd dig at skrive til os, hvis du er den, vi søger!

 

 


Kan du få unge til at handle på ensomhed?

Kan du få unge til at handle på ensomhed?  

Har du styr på Instagram og Youtube? Kan du skrive eller lave visuelt indhold, der fanger unges opmærksomhed? Så bliv praktikant i Ventilen. Her gør du en forskel for ensomme unge, mens du udvikler egne evner og får en bred erfaring.

Under Covid-19 er der kommet større fokus på ensomhed – og særligt unge har været udsatte. Før nedlukningen følte 120.000 unge sig ensomme hver dag. Foreløbige undersøgelser viser, at tallet nu er fordoblet.

Ventilen Danmark søger en kreativ og initiativrig praktikant med lyst til at arbejde med:

SoMe:

Vi er aktive på Instagram, Facebook, Linkedin og Twitter. I 2021 genåbner vi vores Youtube-kanal. Vores hovedfokus er at skabe indhold, der rammer unge i alderen 15-30 år. Du vil være med i alle faser af SoMe-arbejdet fra planlægning, produktion og evaluering.

Hjemmeside:

Vi er i gang med at forbedre vores hjemmeside, så den bliver endnu mere tilgængelig for både unge, frivillige, medlemmer, fagfolk og pårørende. Har du i forvejen kendskab til SEO, Google Analytics og Google Ads er det bestemt en fordel – men ikke et krav.

Events:

Til maj afholder vi den 15. nationale Ensomhedsdag – og den kommer du til at være med til at udvikle og afvikle i samarbejde med Ventilens seje frivillige og Ventilen Danmarks kommunikationsansvarlige. Hvis corona tillader det, vil Ventilen også være repræsenteret til Folkemødet, hvor du både vil være med til at planlægge vores aktiviteter i ugen og være med på Bornholm, når det hele løber af stablen.

Derudover vil få mulighed for at prøve kræfter med nyhedsmail, pressehåndtering og grafisk arbejde.

Vi er en lille, hyggelig arbejdsplads med ca. 12 ansatte. Vi værdsætter ærlighed, grin og kage i en travl hverdag. Der er betalt frokost til praktikanter, og du får en fast arbejdsplads med computer. Det er muligt at aftale hjemmearbejde, og grundet corona kan det endda blive påkrævet, men vi har gode erfaring med at arbejde online eller mødes på alternative måder. Du skal kunne arbejde min. 30 timer om ugen i min. fire måneder, og der vil være aften- og weekendarbejde undervejs. Men der er mulighed for at flexe timer.

Lyder vi som et match?

Så send din ansøgning og cv til Ventilens kommunikationsansvarlige, Christiane Vaaben:

christiane@ventilen.dk

Ansøgningsfrist: 6. december 2020

Praktikstart: 1. februar 2021

Ventilen er en frivillig, social ungdomsorganisation. Vi arbejder for at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Vi er aktive i flere partnerskaber, og har blandt andet været med til at udarbejde anbefalingerne til en national ensomhedsstrategi under Socialministeriet. I 2019 modtog vi Trine Bryld Prisen og for vores arbejde. Vi har 23 lokale tilbud for unge på 15-30 år, der er akkrediteret af RådgivningsDanmark, og vi indsamler og formidler viden om ensomhed blandt unge


Ventilen holder stadig åbent og kan fortsat bookes til oplæg

Ventilen holder stadig åbent og kan fortsat bookes til oplæg

Ventilens tilbud er stadig åbne for unge, og vi tilpasser løbende aktiviteterne efter retningslinjerne, så vi kan blive ved med at tilbyde et trygt fællesskab for så mange unge som muligt. Ventilen kan også stadig bookes til oplæg og seminarer under forhold, der lever op til myndighedernes krav.

Der er nye regler for hvordan vi kan omgås for at mindske spredningen af corona. Det tager vi selvfølgeligt alvorligt i Ventilen. Men vi tager også vores arbejde i at gøre ungdommen mindre ensom alvorligt. Derfor har vi tilpasset både lokale aktiviteter og oplysningsarbejde, så alle stadig kan føle sig trygge i arbejdet mod ensomhed blandt unge.

Du kan stadig komme i mødestedet eller KOMsammen-tilbuddet

Vi afviser ingen unge! Men organiserer os efter retningslinjerne

 • Aktiviteterne deles op i grupper på max 10 deltagere
 • Alle holder 1 meters afstand
 • Alle vasker hænder eller spritter af ofte
 • Alle bruger mundbind, når de bevæger sig rundt eller ved visse aktiviteter såsom madlavning

Bliv hjemme, hvis du

 • Er det mindste syg (hovedpine, hoste eller generel utilpas)
 • Er i risikogruppen

Kontaktinfo på unge

 • Vi opfordrer vores faste unge i tilbuddene til at udlevere deres telefonnummer til gruppen, så vores frivillige kan kontakte dem direkte i tilfælde af behov for smitteopsporing eller orientering om ændringer ved en åbningsgang.

Reglerne gælder både unge og frivillige i tilbuddene. Det betyder derfor, at der er risiko for, at vi må aflyse en åbningsgang med kort varsel. Det beklager vi selvfølgelig. Aflysninger vil altid hurtigst blive meldt ud på det lokale tilbuds hjemmeside og Facebook.

Har du yderligere spørgsmål til, hvordan vi håndtere Covid-19 i vores lokale tilbud, er du velkommen til at kontakte Ventilens sekretariat: info@ventilen.dk / 70 208 308 (hverdage kl. 10-16)

Du kan fortsat booke Ventilen til et oplæg eller seminar

Der gælder særlige regler for at deltage eller afholde arrangementer med fagligt eller uddannelsesmæssigt sigte, hvor det fx er tilladt at være op til 50 deltagere. Ventilen kan derfor stadig bookes, hvis ellers følgende krav overholdes:

 • Rummet skal være stort nok – 4 m2 pr- deltager
 • Oplægsholderen skal have mulighed for at stå mindst 2 meter fra tilhørerne. Hvis oplægsholderen bevæger sig rundt i lokalet, bærer vedkommende mundbind.
 • Deltagerne skal under hele oplægget eller seminaret sidde på deres pladser med ansigtet vendt i samme retning – og med afstand til hinanden.
 • Forplejning og pauser skal være planlagt, så deltagerne har mindst mulig kontakt og holder mindst 1 meters afstand.
 • Hvis der er overnatning i forbindelse med et arrangementet, skal alle overnattende sove i hvert sit rum.

Har du spørgsmål eller ønsker du at booke et oplæg med Ventilen Fortæller eller et seminar med Netwerk? Så kontakt Ventilens sekretariat på info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308

 

 

 

 


Hvad betyder de nyeste retningslinjer for dig?

Hvad betyder de nyeste retningslinjer for dig?

Vi holder stadig åbent for unge i vores tilbud. Vi uddanner stadig nye frivillige. Og vi holder stadig oplæg om ensomhed. Men vi følger særlige retningslinjer i arbejdet. Desværre må julefrokoster og sociale arrangementer sættes på hold. Læs alle nye regler her.

Vi bliver ved med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Men der er regler og anbefalinger, I som frivillige skal have styr på, for at Ventilens indsatser kan fortsætte. De nye krav står skrevet nedenfor inddelt efter, hvilket slags arbejde, der aktuelt for lige præcis dig.

Til alle frivillige – MAX 10 frivillige samlet

I må max være 10 frivillige samlet og kun i forbindelse med egentligt frivilligt arbejde (møder mm.)
Derfor gælder følgende:

 • Hvis I er mere end 10 i jeres frivilliggruppe, må I mødes online eller dele gruppen op
 • Alle sociale arrangementer for frivilliggrupper skal aflyses eller lægges online – også den hygge, der ligger i forlængelse af et fysisk møde, og det gælder uanset, hvor mange I er.
 • Der kan gøres en undtagelse, hvis der er brug en akut supervision eller lignende. Men kontakt gerne sekretariatet først: info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308

Til dig i en lokal Ventil

For både frivillige og unge gælder følgende:

 • Hold 1 meters afstand til hinanden
 • Bliv hjemme, hvis du er det mindste syg eller føler dig utilpas
 • Vask hænder og sprit af ofte
 • Brug mundbind, hvis du tilbereder mad eller lignende til andre. Brug også gerne handsker.
  • Den lokale Ventilen anbefales at købe mundbind ind til frivillige og unge i forbindelse med aktiviteter, så det ikke er en udgift for den enkelte.

 

Hvis der er unge, der møder op med symptomer, skal I afvise dem. Det gælder særligt hoste, feber og hovedpine eller hvis deres tilstand gør resten af gruppen utryg.

Vi afviser ingen unge! I stedet organiserer vi aktiviteterne efter retningslinjerne.

Vi opdeler os i grupper på max 10
Så hvis I forventer at blive flere, skal I planlægge aktiviteter, der kan deles op.

 • Det kan betyde, at de frivillige også må splitte sig op og være alene med en gruppe unge. Hvis det sker, er det vigtigt, at de, der har været vagt mødes eller ringer sammen bagefter og snakken vagten igennem.
 • Hvis I mod forventning bliver flere end 10, fx hvis der kommer nye unge samme aften – og det ikke er muligt at dele gruppen op, så gælder en undtagelse.
  MEN kun hvis det sker uventet og én gang.
 • Hvis I bevæger jer uden for de lokale, I normalt bruger, uanset om det er en tur i skoven, bowlinghallen eller supermarkedet – må i KUN være grupper af højst 10.

Kontaktinfo på unge
Det anbefales, at I får kontaktoplysninger på de unge, der kommer i jeres tilbud, så I kan kontakte dem, hvis der skal orienteres om evt. smitterisiko eller ændringer i en åbningsgang. Det er frivilligt, om de unge vil opgive kontaktinfo, og I skal selvfølgelig opbevare dem sikkert fx i jeres mappe på Google-drev. I må kun bruge kontaktinfo til det, I har sagt, at I vil bruge det til.

Forslag til online-aktiviteter
I får snart en liste med forslag og anbefalinger til, hvordan I lokalt kan supplere de fysiske aktiviteter med online-tiltag. Mange unge er ekstra isolerede i deres hverdag, kan eller tør ikke komme til de fysiske åbningsgange. Det vil derfor gøre en forskel for dem, at de har mulighed for at tjekke ind i Ventilen online.

Jeg er utryg ved at være i tilbuddet
Er du i risikogruppen eller tæt på personer i risikogruppen og derfor utryg ved at tage en vagt i mødestedet eller KOMsammen-tilbuddet, er det selvfølgelig forståeligt.

Ønsker du at blive fritaget for at tage vagter? Så kontakt din lokale formand.
Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, eller har du brug for sparring uden for frivilliggruppen?
Så kontakt sekretariatet: info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308

 

Til dig, der laver uddannelse eller oplæg (både internt og eksternt)

Man må gerne afholde, deltage i eller holde oplæg ved et arrangement med fagligt eller uddannelsesmæssigt sigte, hvor der er op til 50 deltagere. Det gælder blandt andet grunduddannelsen og Ventilen Fortæller. Men følgende krav skal overholdes:

 • Rummet skal være stort nok – 4 m2 pr deltager
 • Oplægsholderen/ underviseren skal stå med mindst 2 meters afstand til tilhørerne, og bære mundbind, hvis personen bevæger sig rundt i lokalet.
 • Deltagerne skal under hele arrangementet sidde på deres pladser med ansigtet vendt i samme retning – og med afstand til hinanden.
 • Forplejning og pauser skal være planlagt, så deltagerne har mindst mulig kontakt og ikke kommer tættere på hinanden end 1 meter.
 • Hvis der er overnatning i forbindelse med et arrangement, skal alle deltagere sove i hvert sit rum.

Lige nu arbejdes der på at finde ud af, hvordan vi inden for disse rammer kan afvikle grunduddannelsen. Det kommer der nyt ud om, så snart vi er klogere.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt sekretariatet:
info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308


Online årsmøde var en latterlig succes

Online årsmøde var en latterlig succes

Medlemmerne klappede en ny bestyrelse og lokalkomité ind til Ventilens årsmøde 2020. Alle deltog over skærm, men grin og dans var, traditionen tro, stadig en del af programmet. Det eneste, der rigtig manglede var kram til de afgående medlemmer i ledelsen.  

Ventilens årsmøde 2020 foregik online. Mange frivillige fra de lokale tilbud sad samlet bag hver deres skærm og med afstand, mens Ventilens formand og direktør styrede årsmødet fra sekretariatet i København. Ansatte holdt styr på formalia, mens dirigenten holdt styr på tiden og sørgede for platte jokes til at underholde årsmødet undervejs, når der var ventetid.

50 medlemmer og ti lokalforeninger stemte en ny bestyrelse og lokalkomité ind ved årsmødet. Derudover blev Ventilens medlemskontingent igen fastsat til 75 kroner, og ”Ventilen er en social, frivillig ungdomsorganisation” blev tilføjet til formålsparagraffen i Ventilens vedtægter.

Formand: Tak for jeres kæmpe indsats

Michala Nielsen afgav sin første beretning som formand for Ventilen Danmark. Her fortalte hun om bestyrelsens første år i den nye organisationsstruktur, der blev vedtaget sidste år, og om bestyrelsen fokus på visioner og strategi for organisationen frem mod 2023. Corona og bekymring for det stigende antal af ensomme unge blev selvfølgelig også nævnt, og både frivillige og ansatte blev rost for at fortsætte med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  Særligt online-mødestederne, kampagnen #AleneIkkeEnsom og Netwerk-webinarer, der alle blev udviklet under nedlukningen i foråret blev fremhævet. Corona har skabt større opmærksom på unge og ensomhed. Rillo, Ventilens direktør, repræsentere organisationen i flere samarbejder og har blandt andet været med til at udarbejdet anbefalingerne til en national ensomhedsstrategi.

Formanden for lokalkomitéen, Lars Andersen, fortalte også kort om komitéens første år, der især er gået med at få styr på strukturen og organiseringen af det nye organ. Men der også blevet arbejdet på akkreditering af tilbud og rammer for det lokale arbejde. Lars ser frem til, at komitéen det kommende år vil være mere synlige i de lokale tilbud, så den for alvor kan leve op til sit formål om at være de frivilliges stemme i ledelsen. Han håber også meget på, at 2021 bliver året, hvor lokalkomitéen kan arrangere en sommertur for de unge, hvis ellers corona-restriktionerne er ophævet til den tid.

To nye politisk stærke næstformænd til bestyrelsen

Jacob Vinding Frederiksen og Nikolaj Neven var de første kandidater på valg på årsmødet. De stillede op til de to ledige poster som næstformænd. Begge fremlagde deres opstilling for årsmødet og blev uden indvendinger eller yderligere spørgsmål enstemmigt valgt ind i Ventilen Danmarks bestyrelse.

Jacob tiltræder stillingen med et års erfaring som medlem af bestyrelse og bidrager derudover med erfaring som projektleder i en statslig styrelse inden for ledelse og arbejdsliv – og har blandt andet været med til at udvikle strategier for stress-alliancen.

Nikolaj læser statskundskab på Københavns Universitet og er helt ny i Ventilen. Til gengæld bringer han en masse politisk tæft med sig dels fra studiet og fra sin tidligere stilling som projektleder på Altinget, hvor han har været involveret i alt fra økonomisk analyse og til beslutningstagen omkring nye forretningsområder.

Derefter var der valg til de øvrige bestyrelsesposter. Her genopstillede Michelle Rødgaard-Jessen, Mia Nilsson og Kasper Bertel Andersen, som alle tre blev valgt ind til at fortsætte deres engagement i at gøre ungdommen mindre ensom. Årsmødet stemte også et nyt ansigt ind i Ventilen – nemlig Merite Le. Merite er nyuddannet sociolog, og var i forbindelse med sit studie i praktik på Ventilens sekretariat på KOMsammen-projektet. Hun er siden også blevet frivillig i Ventilen Fortæller, og har lavet events, hvor overskuddet er gået til Ventilen. Ved årsmødet udvidede hun sit engagement ved at træde ind i bestyrelsen.

Lokalkomitéen fik tre nye udvalgsformænd

Næste afstemning var til formænd for udvalgene i Lokalkomitéen, der kunne byde velkommen til tre nye på posterne.

Ditte Patricia Halberg Rasmussen blev valgt som formand for Fagligt Udvalg. Hun har været og er stadig lokal frivillig i Næstved gennem seks år. Her har hun været formand og er igen PR-ansvarlig. Derudover har Ditte siddet i Ventilen Danmarks bestyrelse og har en fortid i Grunduddannelsesgruppen. Ditte bidrager således med en masse forskellig erfaring i spidsen for Fagligt Udvalg.

Årsmødet stemte Adam Weichel ind som ny formand for HR-udvalget. Adam er forholdsvis ny i Ventilen, hvor han har været engageret i HR-udvalget siden april. Her bruger han sine kompetencer fra sit studie Markedsføring og kommunikation, som han læser på Copenhagen Business School. Han er lidt af en nørd og holder af det organisatoriske arbejde i HR-udvalget.

Formandsposten i det sidste udvalg, Kompetenceudvalget, gik til Simon Skov-Amundsen, der overtager pladsen fra Trine Køhler. Simon studerer Sociale Interventionsstudier, hvor han er i gang med sit speciale og ensomme unge og betydning af Ventilens lokale mødesteder. Fra studiet tager Simon altså sin viden om at skabe meningsfulde sociale forandringer med ind i udvalget.

Lars Andersen, Katya Felicia Nielsen og Mathilde Clausen blev valgt ind som medlemmer af lokalkomitéen, der selv konstituerer sig med formand og næstformand.

Farvel og kæmpe tak til erfaren næstformand

Ventilens formand, Michala, tog det sidste ord, som havde været bedst opfulgt af et kram. Efter ni år var det nemlig blevet tid til at sige farvel til Kir Folkmann, som deltog i sit sidste årsmøde i Ventilen. Siden 2015 har hun siddet som næstformand i Ventilen Danmark, og før det som formand og frivillig i Ventilen Odense. Kir har altid vist stort engagement for sagen, og fortsætter til store glæde for Ventilen med at bidrage til bestyrelsen som sparringspartner for Michala de næste par år.

Ventilens medlemmer afholdte årsmøde over skærmen

Sådan plejer det at se ud når Ventilen holder årsmøde, men i år var det rykket online 

Der blev danset i bedste ventil-ånd til det online årsmøde

Dans, græsk nationalret og lamaer

Udover at være en grundsten i Ventilens demokrati, er årsmødet normalvis også en lejlighed til at samle frivillige fra hele lande til en fest. Det var ikke muligt i år, hvor corona-restriktioner satte en stopper for at mødes mange. Men der var alligevel plads til grin, som blev udløst af platte jokes leveret af årsmødet geniale dirigent.

Prøv selv at lade være med at trække på smilebåndet af følgende vittigheder:

 • Hvad er nationalretten i Grækenland?
 • Svar: Zeus og kartofler

Eller

 • Hvad kalder man en kriminel lama?
 • Svar: En ballademager (balla’ma’er)

Der blev leveret i alt 10 jokes af svingende kvalitet under årsmøde, som flere medlemmer også bidrog til ved at sende jokes til dirigenten undervejs.

Til allersidst skulle årsmødet naturligvis afsluttes på dansegulvene rundt omkring bag skærmene. Camilla fra Ventilens sekretariat sørgede for åbne floor til Backstreet Boys ”I want it that way” hjulpet på vej af bestyrelsen, der skiftevis lavede moves, som resten kunne følge.

Alt i alt var årsmødet en succes.


Kir er uddannet i Ventilen

Kir er uddannet i Ventilen

Efter ni år stopper Kir som næstformand og forlader Ventilen. Klogere og rig på oplevelser ser Kir stolt og taknemmeligt tilbage på en tid, og hvor både Ventilen og hun har gået gennem en stor udvikling.

Kir takker af efter fem år som næstformand og i alt ni år i Ventilen. Mest fordi hun mener, hendes fødselsår dikterer det, men også fordi Kir mener, det er tid til, at friske kræfter får plads i den nye bestyrelse, som hun selv har haft en stor rolle i, og som hun har lært en masse af at være en del af.

”Der er ingen tvivl om, at meget af mit fundament er bygget i Ventilen. Jeg har måske en bachelor i litteraturvidenskab, men jeg er uddannet i Ventilen. Det er min erfaring derfra, jeg trækker på i min egen karriere,” siger Kir, der opfordrer andre med mod på at arbejde i bestyrelsen til at stille op.

”Der må sidde en masse seje ude i organisationen, som har samme lyst til at udvikle sig selv – og så skal de bare springe ud i det – for deres egen skyld,” siger hun.

Stor kæft og engagement i sagen

Kir startede sin Ventil-karriere i mødestedet i Odense i 2011. Det var ønsket om at gøre noget godt for sig selv ved at gøre noget godt for andre, der fik Kir til at søge dertil.

”Jeg havde fået min første søn to år forinden, og jeg trængte til at lave noget, der var mit projekt. Jeg vidste, at jeg ville være frivillig, for jeg bliver glad og motiveret af det, jeg laver, når jeg kan se, at det bidrager til, at andre har det godt,” fortæller Kir, der hurtigt blev bekræftet i, at hun var endt det rette sted.

”Jeg var så imponeret over de unge. Det er så vildt modigt at turde stille sig op og sige: Jeg er ensom – kan I hjælpe mig? I mødestedet mærkede jeg med det samme, at Ventilen fandeme gør en forskel for de unge,” siger Kir, og gennem telefonen kan man nærmest høre den knugede knytnæve, der slår ned på fandeme.

Kir blev med det samme grebet af sagen. Allerede ved sit første frivilligmøde stillede hun spørgsmål efter spørgsmål, og endte da også med at gå derfra som kasserer og dokumentationsansvarlig.

”Det er så typisk mig. Jeg kan ikke holde min kæft,” griner Kir.

Året efter i 2012 skiftede Kir de to kasketter ud med én – nemlig formandsposten i Ventilen Odense, og vejen til den nationale ledelse begyndte at blive kridtet op.

”Jeg kunne ikke lade være med at engagere mig. Det er i ungdommen, vi skaber fundamentet, som vi skal stå på resten af livet. Det er en periode, hvor der sker helt vildt meget – på godt og ondt. Derfor SKAL alle unge have nogen at gå til og snakke med. Når man er ensom, så mangler den fortrolighed med andre ofte,” siger Kir, der mener, at mange voksne har glemt, hvad deres egen ungdom eller mangel på samme har betydet for dem.

Efter et år som både kasserer i landsorganisationen og formand i Ventilen Odense, havde Kir taget sig mod til at kaste sig 100 pct. ind i det nationale arbejde i Ventilens ledelse.

”Jeg håbede på, at jeg kunne gøre en forskel i bestyrelsen. Jeg ville så gerne, at vi gjorde det, der var allerbedst for Ventilen, så vi kunne hjælpe så mange som muligt,” siger Kir.

Hendes engagement landede hende posten som næstformand i 2015, og der har hun siddet lige siden.

Læs mere om Ventilens nye strukturLæs mere om Tine Bryld PrisenLæs mere om Ventilens nye formand

Ser tilbage med stolthed, respekt og taknemmelighed

Efter ni år i Ventilen, har Kir oplevet meget. Alligevel kommer svarene hurtigt til spørgsmålet om, hvad der er hendes bedste minder – og det første er fra hendes tid i Ventilen Odense.

”Jeg gik i gågaden og så en tidligere ung, men jeg gjorde ikke noget. Reglen er jo, at de unge selv skal tage kontakt først – og det gjorde hun. Hun sagde hej og fortalte glad, at hun lige var kommet hjem fra udveksling, som hun har været på alene. Og hun ville gerne sige tak, for havde det ikke været for mig og mødestedet, så havde hun aldrig turde tage af sted,” fortæller Kir, mens man ligefrem kan høre hende smile.

Det bedste minde fra Kirs nationale arbejde, er uden tvivl Tine Bryld Prisen, som Ventilen modtog sidste år.

”Den pris er en kæmpe anerkendelse af vores arbejde. Ikke kun de frivilliges, men også en anerkendelse af vores sekretariat, som sidder og knokler. Uden et så dygtigt sekretariat i ryggen, havde vi ikke fået den pris,” siger Kir, der er pavestolt af Ventilen og værdsætter alt det, hun tager med sig af sjove oplevelser og ikke mindst den faglige erfaring, som særligt Ventilens direktør har understøttet.

”Jeg har fået lov til at lave fejl og lært at gøre det bedre – og altid med en sikker hånd fra Rillo. Vi har en virkelig, virkelig dygtig direktør. Ja, hun kan være skideirriterende, men det er fordi, hun er ambitiøs og kæmper for sagen. Den respekt fortjener hun” fortæller Kir.

Og så kommer vi ikke uden om de frivillige, som Kir selvfølgelig også gerne vil takke.

”Ventilen har de sejeste frivillige. Som lokal frivillig kan man måske tro, at os i bestyrelsen har glemt dem. Det har vi ikke. Hvis de ikke var der, var der ingen til at tage mod de unge. Og uden unge og tilbud var der ingen Ventilen. Alle roller i Ventilen er afhængige af hinanden, hvis vi skal lykkedes med at nå vores mål om at komme ungdomsensomhed til livs. Vi ser alt det I gør, og det har været en fornøjelse at stå på Folkemødet og ved andre events og repræsentere Ventilen. Hver gang er jeg blevet bekræftet i, at vi er noget helt særligt, og det bliver svært at give slip på et arbejde, der er blevet en del af mig,” siger Kir, der ser frem til at følge Ventilen fra sidelinjen fremover.

Kir træder af som næstformand for Ventilen Danmark den 24. oktober ved Ventilens årsmøde.


Vinder af Danmarks største socialpris

Vinder af Danmarks største socialpris

I oktober 2019 modtog Ventilen Danmark Tine Bryld Prisen. Udover den store anerkendelse, har prisen gjort det muligt at udbrede og formidle Ventilens vigtige arbejde bedre og til flere.

Tine Bryld Prisen er den største pris i Danmark, der har til formål at sætte fokus på socialt arbejde og hylde de ildsjæle, der kæmper for de udsatte i samfundet. Det var derfor en kæmpe ære for Ventilen at blive tildelt prisen sidste år. Tine Bryld var hele Danmarks socialrådgiver og var med til at ændre det sociale landkort – ikke mindst for de unge. Hun var i mange år vært på radioprogrammet Tværs, der blev sendt på P1. I hendes program hjalp hun fortvivlede og også ensomme unge, der ringede ind. Flere gange henviste hun unge lyttere til Ventilen.

Prisen er således et kæmpe skulderklap og en anerkendelse af, at det arbejde Ventilen laver er vigtigt. Det samtidigt også en stor ros til alle Ventilens frivillige, der har givet deres tid og overskud til at hjælpe andre og gøre ungdommen mindre ensom. Og ikke mindst et kæmpe bifald til alle de modige unge, der gennem årene er kommet i Ventilens tilbud.

Mulighed for at udbrede Ventilens budskab endnu mere

Med prisen fulgte der udover æren en pengesum på 500.000 kr., hvoraf 250.000 kr. bliver brugt på et nyt visuelt bibliotek. Det nye visuelle materiale, skal bruges i indsatsen med at oplyse og videreformidle Ventilens arbejde med at afhjælpe og forebygge ungdomsensomhed. Det nye visuelle bibliotek skal indeholde ca. 300 nye billeder, interview film, fiktive portrætfilm og flere nye illustrationer. Projektet er allerede i gang, og materialet vil løbende blive delt via Ventilens kanaler.

En festlig aften og ny formand i front

Prisen blev overrakt på Lille Vega i København, den 22. oktober 2019. Det var en festlig aften med taler, musikalske indslag og vigtige samtaler med blandt andet børne- og undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil. Og for Michala Nielsen, nyudnævnt formand i Ventilen Danmark, var det også hendes første gang i spotlightet.

”Det var en vild og overvældende aften, hvor vi fik mulighed for at møde en masse spændende og fede mennesker,” fortæller Michala og tilføjer, at prisen i høj grad også skal tilskrives Ventilens tidligere formand Maria Bergmann Nielsen.

”Hun har en kæmpe rolle i, at vi fik prisen. Det var så bare tilfældigt, at det lige blev mig, som skulle tage imod den.”

Læs mere om den festlige aften
Læs mere om Ventilens nye formand

Jubilæum: 20 år som landsorganisation

Jubilæum: 20 år som landsorganisation

2019 var året, hvor Ventilen Danmark kunne bryste sig af at have eksisteret i 20 år. Det blev fejret med en reception for eksterne samarbejdspartnere og kollega-organisationer. Internt fejrede frivillige, medlemmer og ansatte jubilæet med en stor gallafest.

Receptionen blev holdt i Huset i København, hvor formand, Michala Nielsen, og sekretariatsleder, Rillo Snerup Rud, tog godt imod gæsterne. De holdte også taler og berettede om Ventilens historie, som de begge på daværende tidspunkt havde været en del af i henholdsvis ti og fjorten år.
Musikken blev leveret af Peter Wangel. Og La Glace havde doneret en smuk og lækker kage til fejringen.

Den store fejring var for kernen

Jubilæet skulle selvfølgelig også fejres blandt frivillige, medlemmer og ansatte i Ventilen – og det skete efter årsmødet. Intet mindre end en gallafest kunne gøre det. Ventilens 20 år blev derfor hyldet med rød løber, festmiddag, stand-up, DJ, bartender og spil. En klassiker var selvfølgelig en quiz, hvor der blev dykket ned i lidt af det, der er gået galt i Ventilen gennem de mange år.

I løbet af aftenen forevigede gæsterne festen ved at tage billeder med MySelfie.


Trine brænder for det nationale

Trine brænder for det nationale

Med ønsket om at gøre en forskel begyndte Trine som lokal frivillig i 2012. Siden har hun rejst fra det lokale til det nationale arbejde og været med til at sætte sit præg på bl.a. grunduddannelsen, sommerturen og bestyrelsens arbejde.

Trine ville finde et frivilligt arbejde, hvor hun kunne hjælpe andre og gøre en forskel. Valget faldt på Ventilen Esbjerg, hvor hun begyndte i 2012.

”Jeg syntes, det lød som et fantastisk sted med et godt budskab om at hjælpe unge ud af ensomhed. Jeg blev glad af at hjælpe andre, især de unge i Ventilen, der er så søde og dejlige at være sammen med, ” fortæller Trine.

Efter noget tid i Ventilen Esbjerg flyttede Trine til Roskilde for at studere. Men det store skifte fra de vante rammer til helt nye, fik Trine til at føle sig usikker på, hvad hun nu skulle med sit liv. Heldigvis havde hun fået gode venner i Ventilen Roskilde, og de spurgte, om hun ikke ville være frivillig hos dem. Og selvfølgelig ville hun det.

Trine har i sin tid, som mødestedsfrivillig haft mange gode oplevelser, men især én har sat sig fast:

”Det bedste øjeblik, var da en ung opsøgte mig personligt i mødestedet. Han ville give mig et kram, fordi han ikke havde behov for at komme i mødestedet længere – det var fucking nice!”

Et ønske om at gøre mere

Som lokalfrivillig voksede en ambition i Trine om at gøre mere. I 2017 blev hun en del af Ventilens bestyrelse og senere en del af Grunduddannelsesgruppen. Hun er sidenhen blevet formand for Kompetenceudvalget og medlem af Lokalkomitéen. Det har givet hende meget at kunne være med til at sprede Ventilens budskab omkring ungdomsensomhed og samtidig få mulighed for at udvikle Ventilens fremtid, både strategisk og politisk.

Hendes baggrund som lokalfrivillig, har haft en betydning for hendes arbejde nationalt. Når Trine underviser de nye, i arbejdet som frivillig, nyder hun godt af de erfaringer, hun har fået i sin tid som mødestedsfrivillig. Også i bestyrelsesarbejdet, har erfaringen lokalt været vigtig.

”Jeg synes, det er vigtigt i en bestyrelse, at vi alle kommer med forskellige erfaringer fra Ventilen. At vi kan sætte os ind i de frustrationer, som der for eksempel kan være, hvis man ikke kan finde en supervisor, eller mødestedet er ved at gå nedenom og hjem. Det bliver man nødt til at kunne sætte sig ind i, hvis man skal kunne hjælpe,” siger Trine. De opgaver er nu flyttet til Lokalkomitéen, hvor Trine som sagt sidder med til bords.

Det sociale er også vigtigt!

Det er dog ikke kun det faglige, som fylder hos Trine. Det er vennerne og fællesskaberne, som gør det sjovt for hende at være en del af det nationale arbejde,

”Jeg har fået rigtig mange venner i Ventilen, blandt andet dem jeg i Grunduddannelsesgruppe med. Det betyder, at når vi for eksempel tager til Roskilde for at holde oplæg i to dage, så er det lige så meget for at vi kan hænge ud og hygge os sammen.”

Det er de gode venner, som Trine har fået i løbet af hendes tid, der giver hende energien og lysten til at springe ud i nye projekter. En energi hun giver videre til de unge, hun møder. Det kommer især til udtryk i hendes engagement i Ventilens årlige sommertur, som hun har været en del af fire gange. Det er blevet en tur, som har fået en stor betydning for Trine og hendes arbejde i Ventilen:

”Det er mit hjertebarn. Det er fantastisk – især vandkamp og rouladekram med de unge. Der har jeg fået mit ”ungefiks” efter jeg stoppede i Roskilde,” fortæller Trine med et smil.

For få kender til det nationale

Trine oplever, at flere af de frivillige hun møder, ikke har et godt nok kendskab til, hvad de nationale frivillige laver. Hun mener, at det er vigtigt, at de lokale frivillige for eksempel ved, at Grunduddannelsesgruppen ikke bliver betalt, men er frivillige ligesom dem selv.

”Det er vigtigt, at de frivillige ved, hvordan organisationen hænger sammen. De er ambassadører for Ventilen i deres hverdag og på trods af, at de nye frivillige får det at vide på uddannelsesdagen, så glemmer alt for mange det, eller vælger ikke at tillægge det en stor værdi,” siger Trine.

Derfor ønsker Trine større tydelighed omkring de nationale frivilliges arbejde, og en større interesse for et samlet Ventilen blandt alle frivillige.

Læs mere om Lokalkomitéens første år

Trines opgaver og projekter i Ventilen

 • Medlem af Lokalkomité 2019-
 • Formand for Kompetenceudvalget 2019-
 • Frivillig i Grunduddannelsesgruppen 2018-
 • Medlem af Bestyrelsen 2017-2018
 • Planlægning af frivilligweekend 2018
 • Planlægning af og deltagelse i Folkemødet 2018
 • Planlægning af og deltagelse i Ungdomsfolkemøde 2018
 • Planlægning af Sommertur for de unge
 • Planlægning af Årsmøde
 • Lokal frivillig i Roskilde 2015
 • Lokal frivillig i Esbjerg 2012

Ventilens nye formand arbejder for en bæredygtig fremtid

Ventilens nye formand arbejder for en bæredygtig fremtid

Michala begyndte i Ventilen, fordi hun ville gøre en forskel for andre. Efter 11 år er det stadig det, der motiverer hende. Hun har nu siddet som formand et år, og det har budt på mange nye udfordringer og spændende opgaver i kølvandet på den nye organisationsstruktur.

Michala er gået fra at være mødestedsfrivillig i Roskilde, til at blive formand for den nationale bestyrelse. En rejse som på mange måder, har været med til at danne den person hun er i dag,

”Jeg er blevet voksen med Ventilen. Jeg føler mig så privilegeret, at jeg er frivillig i en organisation, hvor jeg har haft mulighed for at udvikle mig. Det er imponerende, at jeg efter 11 år kan blive udfordret,” siger Michala.

18 år og med en lyst til at hjælpe andre unge

I 2009 begyndte Michala som frivillig i Ventilen Roskilde. Hun var 18 år gammel og klar på at springe ud i nye udfordringer. I seks år var Michala frivillig i Roskilde, og i den tid fik hun mulighed for at opleve, hvordan et tilbud som Ventilen kan hjælpe de unge:

”Der er mange unge som kommer i mange år i mødestedet, fordi de føler sig trygge, og fordi mødestedet giver dem et fællesskab. Som frivillig er det sindssygt fedt at være vidne til, hvordan de udvikler sig og se deres sociale kompetencer vokse. Det giver så god mening, det vi gør. Det kan godt være at, man ikke kan se forskel fra gang til gang, men det rykker noget,” fortæller Michala.

Lysten til at hjælpe de unge drev Michala, og hun endte som projektleder for Ventilen Roskilde. Den post vækkede en interesse for det organisatoriske arbejde. Især arbejdet med frivilligledelse og hvordan man får en gruppe til at fungere, syntes Michala var rigtig fedt.

Springet til det nationale og bestyrelsen

Netop fordi Michala så værdien i Ventilens arbejde, ville hun være med til at udvikle Ventilen. Derfor stillede Michala op til bestyrelsen og trådte ind i det nationale arbejde. Her har hun gennem årene været vidne til, hvordan bestyrelsens arbejde har ændret sig gennem tiden. Da Michala begyndte i bestyrelsen, bestod arbejdet blandt andet i planlægning af den årlige frivlligweekend og godkendelse af diverse guides, udarbejdet af forskellige udvalg. Opgaverne for bestyrelsen var internt rettet, hvilket bremsede bestyrelsen i at udvikle Ventilen. Det resulterede derfor i en organisationsændring, på årsmødet i 2019, hvor Michala samtidig tiltrådte som ny formand for Ventilen Danmark.

”Vi har et ønske om, at Ventilen skal blive større og nå længere. Derfor hjælper det ikke, at bestyrelsen bruger deres kompetencer på at planlægge Frivilligweekenden, når vi har en masse super dygtige nationale frivillige, som gør det i forvejen. Det handler om at få kompetencerne de rigtige steder hen.”

Den nye organisationsudvikling har været noget af det mest spændende, Michala har arbejdet med i sin tid i bestyrelsen. Nu er der i høj grad fokus på at udarbejde strategier og udvikle holdningspapirer, der beskriver Ventilens politiske ståsted i forhold til diverse emner. Der er samtidigt kommet et øget fokus på organisationens økonomi. Michala synes, det er fedt at være med til at gøre Ventilen bæredygtig og sikre, at organisationen kan være her i mange år. Den nye udvikling skal også sikre, at Ventilen kan matche andre organisationer indenfor socialt arbejde, og at det er Ventilen, der henvises til, når en ung føler sig ensom.

Klar på nye udfordringer

Efter otte på posten som formand for den nationale bestyrelse, meddelte Maria i 2019, at hun ville stoppe. Der skulle derfor findes en ny formand. Michala havde på det tidspunkt været i bestyrelsen i nogle år og havde været med til at tegne det nye organisationsdiagram. Forslaget om en ny struktur havde sat tanker i gang hos Michala. Hun var klar på nye udfordringer. Efter noget betænkningstid og på flere opfordringer, lod Michala sig overtale til, at hun ville kunne gøre bedst gavn i rollen som formand. Hun stillede op og blev valgt. Noget hun endnu ikke har fortrudt. Michala har oplevet en god støtte fra de andre i bestyrelsen, hvilket har hjulpet hende til at falde godt til i den nye rolle.

Det var dog ikke meget tid den nye formand og bestyrelse fik, til at falde ordentlig på plads, før den første officielle begivenhed tikkede ind. Inden for den første uge blev det offentliggjort, at Ventilen havde vundet Tine Bryld Prisen, og at Michala blev kastet ud i at skulle holde sin første tale på live radio i Lille Vega d. 22. oktober,

”Det var lidt angstprovokerende, fordi jeg ikke var forberedt på, at det skulle ske. Men så blev jeg kastet ud i det, og det tror jeg var meget godt. Der var ikke tid til at bekymre sig,” fortæller Michala.

De studerendes trivsel skal på dagsorden

Én af Michalas mærkesager er bedre trivsel for studerende på de videregående uddannelser. Det skyldes især, at det er den verden, hun selv bevæger sig i til dagligt som kandidatstuderende på RUC.

”Rigtig mange unge føler sig presset, og rigtig mange unge mistrives. Det forbedres ikke af, at vi har en perfekthedskultur, som er skyld i, at de unge har svært ved at bede om hjælp.”

Michala mener, at der mangler at blive sat fokus på de studerendes trivsel på de videregående uddannelser. Især gruppearbejdet har hun oplevet, kan være udfordrende for flere af hendes medstuderende.

”Når der er gruppedannelse, er det som Robinson og Paradise på én gang. Det kan være overvældende at træde ind i et rum med mennesker, de ikke kender, og så skal de efter to dag have dannet en gruppe. Det gælder også for de studerende, som ellers har gode sociale kompetencer.”

Underviserne har, ifølge Michala, brug for at blive klædt bedre på til at skabe de gode gruppeprocesser. Hun mener, at vejledere har brug for flere ressourcer, så de har mulighed for at have øje for, hvordan de studerende har det.

Ventilens bestyrelse er lige nu i gang med et strategisk arbejde, der skal sikre retning for de næste tre år i Ventilen.

Hvis du er interesseret i at blive en del af bestyrelsen, så skriv til sekretariatet på info@ventilen.dk