Gode råd til dig, der møder børn og unge efter C-19

Hverdagen har været vendt på hovedet for alle, men måske særligt for børn og unge. Og det skal vi som organisationer og frivillige have med i baghovederne, når vi møder dem på sommerlejre, til aktiviteter, eller i hverdagslivet på den anden side af sommeren. Men hvordan gør man lige det på en god måde?

Det kræver lidt omtanke og at man laver nogle af aktiviteterne lidt anderledes, end man ellers ville. Men det vigtigste er, at man lytter og giver plads til at alle har oplevet perioden forskelligt. Ventilen har, sammen med de andre gode organisationer i partnerskabet om udsatte børn og unge under covid-19, formuleret en række råd til de mange tusinder af frivillige der i disse uger - men også på den anden side af ferien - møder børn og unge og skal hjælpe dem med at (gen)skabe nogle rummelige fællesskaber.

Læs dem, brug dem og del meget gerne, så de når ud til alle de tusinder af voksne og unge, der bruger deres tid på at gøre en forskel for andre, og gerne vil gøre det bedst muligt!

Læs dem her: Gode råd til frivillige der møder børn og unge


Corona ensomhed unge

Dobbelt så mange unge føler sig alvorligt ensomme under corona

Dobbelt så mange føler sig alvorligt ensomme under corona

Corona har betydet en markant stigning i antallet af unge, der føler sig alvorligt ensomme. Vi dykker ned i tallene og giver dig, som arbejder med unge, nogle bud på, hvordan du kan hjælpe dem med at (gen)etablere et stærkt fællesskab.

Det forsømte forår har fået en helt ny betydning for en generation af unge. De har nemlig i de seneste uger har været fysisk isolerede fra deres jævnaldrende. Det kan ikke undgå at påvirke unges følelse af ensomhed og deres livskvalitet i den periode, og forskerne er i fuld gang med at undersøge, hvad dette betyder.

I april kunne vi se tæt på en fordobling af andelen af unge, der føler sig alvorligt ensomme. Forskningsprojektet ”Stå sammen ved at holde afstand” har nemlig målt, at 22 % af unge mellem 16-29 år føler sig alvorligt ensomme.

Det er en markant stigning i forhold til de 10-12 %, som ellers er de nye tal fra de regionale sundhedsprofiler.  Studiet HOPE fra Aarhus Universitet peger i samme retning. Her angiver 25 % af de unge, at de føler sig alene under corona.

Corona ensomhed unge

Kan få langsigtede konsekvenser

Det er selvfølgelig en helt ekstraordinær situation, og vi håber alle, at tallene ser helt anderledes ud allerede nu, hvor vi gradvist er begyndt at åbne samfundet igen. Ensomhed er en helt naturlig reaktion, og selvom den er ubehagelig, så er den ikke farlig, så længe den ikke bliver stabil over længere tid.

Men som en gruppe forskere fra Cambridge og Massachusetts skriver, så ”er det muligt at betydningen af det sociale afsavn vil række sig længere end perioden med fysisk isolation, og det kan påvirke befolkningen i de kommende år.”

Som digitalt indfødte har vores unge det måske nemmere end så mange andre. Snapchat, Facetime og Discord gør det muligt at holde kontakten, så den fysiske isolation ikke bliver social. På den anden side er ungdommen en kritisk periode, og vi kan komme til at sætte vigtig udvikling af hjernen og identiteten over styr.

Vi ved, at langvarig ensomhed er skadeligt over en længere periode, men vi ved ikke, hvor længe der er for længe.

Bliv fællesskabseksperter på jeres institution

Ventilen tilbyder oplæg, workshops og større programmer, der klæder jer, som arbejder med unge, på, til at skabe gode fællesskaber.

Kontakt os på info@ventilen.dk eller på 70 208 308, hvis du vil høre mere!

Vis vejen tilbage ind i fællesskabet

Gode, trygge fællesskaber er den bedste medicin mod følelsen af ensomhed. Hvis vi skal undgå, at den akutte stigning i andelen af ensomme unge for lov at vare ved, så skal altså sikre og god (gen)etablering af unges fællesskaber i hverdagen.

Størstedelen af unge – også dem, der føler sig alvorligt ensomme – er nemlig en del af studiemiljøer, skoleklasser, fritidsaktiviteter eller arbejdspladser. I takt med at samfundet åbner, vender de altså tilbage til en hverdag, hvor de er sammen med jævnaldrende.

For størstedelen gør det sandsynligvis at ensomheden går i sig selv, men for nogle kan det være sværere at vende tilbage. Måske har nogle relationer ændret sig, en begyndende følelse af at være uden for har bidt sig fast, og det er svært at komme tilbage.

Arbejder du med unge, har du altså en særlig rolle i forhold til at støtte deres vej tilbage til fællesskabet. Gode, trygge fællesskaber kommer nemlig ikke af sig selv.

Inspiration til at kickstarte fællesskabet

Sørg for at sikre en god velkomst. Det er vigtigt, uanset om gruppen kender hinanden i forvejen eller er nyetableret. Relationer og gruppedynamik ændrer sig, når en gruppe har været adskilt fx som under corona, så det er vigtigt, at komme godt fra start igen.

Projekt Netwerk giver dig et samlet program til at arbejde med ensomhed og fællesskab på ungdomsuddannelsen. Her er 10 måder, Netwerk kan bruges til at genstarte fællesskabet.

At tage snakken med en ung, som man er bekymret for, kan være vanskeligt. I denne artikel har vi samlet gode råd og tips til hvordan du kan gøre.

Book et oplæg til jeres unge, som sætter fokus på ensomhed og fællesskab, så de bliver tunet ind på hinanden. Det ITU sidste år for deres tutorer læs her hvordan det gik. 


10 måder Netwerk kan bruges til at genstarte fællesskabet

10 måder Netwerk kan bruges til at genstarte fællesskabet 

Når 1. G’ere træder ind af dørene til august, er det med en helt særlig sommer i baggagen. Ensomhed og fællesskab har nemlig været højaktuelt siden lock-down i marts, og selv om vi begynder at åbne, risikerer I at møde nye elever, der kun i begrænset omfang har været i et fællesskab med jævnaldrende i det sidste halve år. Hvordan tager man imod disse elever i en (post)corona-tid?

Det gør man ved at være sikre tryghed gennem faste strukturer, aktiviteter der skaber et fælles tredje og ved at støtte eleverne i at have en åben og ærlig tilgang også til det, der er svært. Netwerk tilbyder et hands-on gennemtestet program til lige netop dette.

Her får du 10 måder, hvorpå Netwerks metoder kan bruges til at sikre tryghed og en god overgang til at være gymnasieelev.

1. Makkerskaber, der giver tryghed

Programmet indeholder en plan for at arbejde med makkerskaber og faste pladser, der giver eleverne et fast holdepunkt og tager noget af kompleksiteten væk fra hele det sociale spil.

2. Fællesskabende aktiviteter, der sikrer at alle føler sig set

Det giver tryghed og bekræfter ’os-følelsen’ når alle har fået set hinanden i øjnene og talt med hinanden – også selvom det er helt kort. Det at føle sig set er et vigtigt skridt for at kunne slippe følelsen af ensomhed. Du får et katalog af fællesskabende aktiviteter, som bryder isen og gør det nemmere at smalltalke i næste frikvarter.

3. Fællesskabende aktiviteter, der fokuserer på at ’være til stede i rummet’ sammen og samarbejde

Mange elever har helt sikkert videreført deres fællesskaber digitalt. Men når et fællesskab mangler den fysiske dimension, kan man på sigt blive dårligere til at afkode hinandens signaler. Det at blive fysisk opmærksomme på hinanden styrker ’os-følelsen’ og gør samarbejde nemmere for hele elevgruppen.

4. Lektionsforløb, der giver viden og forståelse for ensomhed

Når eleverne har viden om ensomhed og de mekanismer, der ligger bag, får de mulighed for at genkende og forstå nogle af deres egne eller andres reaktioner.  Det er vigtigt, at man ved, at det ikke er ens egen skyld, hvis man oplever det som svært at genoptage relationer.

5. Genbesøg (eller formuler) jeres klasseidealer for hvordan jeres fællesskab skal være.

Hjælp eleverne til at formulere et sæt klasseidealer for samvær og samarbejde i klassen. Lektionsforløbet tilbyder en færdigsyet proces, som hjælper eleverne til at tage ejerskab for fællesskabet ved at formulerer fælles idealer for fællesskabet og forventningsafstemme med hinanden.

6. Stafet med små elevstyrede aktiviteter styrker fællesskabet

Fællesskab opstår, når man gør noget sammen. Det bliver stærkere, når man investerer tid og energi i det. Netwerk klæder eleverne på til at arrangere små fællesaktiviteter for hinanden – og det er oplagt at lave en stafet med aktiviteter enten ugentligt eller hver 14 dag. Om det er en omgang stikbold eller de laver og spiser en lagkage sammen er underordnet – det vigtige er, at alle kan deltage.

7. Hold øje med ændringer i elevernes adfærd – er der nogen der trækker sig?

Spot mistrivsel og ensomhed ud fra en række adfærdsændringer, som er typiske for unge, der har det svært. Når du kan spotte adfærdsmønstrene kan du som lærer bedre forebygge og afhjælpe mistrivsel inden det bliver alvorligt.

8. Tal fortroligt med elever, du er bekymret for – eller send dem til en kollega der kender eleven bedre

Du skal ikke løse elevens problemer, men hvis du spotter bekymrende adfærd, er det vigtigt, at du ved, hvad du kan gøre. Netwerk giver dig handlemuligheder og anvisninger til, hvordan du tager en samtale med en elev og hjælper vedkommende videre.

9. Henvis til den rigtige hjælp.

Et kærligt skub som støtte til at den unge selv tager det første skridt til at opsøge hjælp, kan gøre en kæmpe forskel. Netwerk giver anledning til at skabe overblik over hvem der kan hjælpe enten på skolen, i kommunen eller lokale frivillige organisationer. Som underviser er det nemlig ikke dit job at agere psykolog, men du kan gøre meget ved at se og viderehenvise den unge.

11. Cases og videoer der bryder tabuer

Med Netwerk får du et katalog af forskellige typer materiale, som du kan bruge til at starte samtaler om de ting, der er svære. Ensomhed er tabubelagt, men det bliver langt lettere at tale åbent om, når man forholder til andre unge, der sætter ord på følelsen.


84 pct. af de unge har savnet Ventilen

84 pct. af de unge har savnet Ventilen

I en undersøgelse blandt Ventilens unge svarer flertallet, at de har savnet Ventilen. Det er tydeligt, at de unge langt hellere vil mødes fysisk. Derfor er det nationale mødested begyndt at blive overflødigt i takt med, at de lokale Ventil-tilbud åbner mere og mere op.

I et spørgeskema til Ventilens unge, har Ventilen spurgt til, hvordan de unge har haft det under corona.

93 pct. svarer, at de har følt sig ensomme under corona. 43 pct. svarer, at de i høj grad har følt sig ensomme, og at de savner Ventilen.

Faktisk svarer 84 pct. at de savner at komme i deres lokale mødested eller KOMsammen-tilbud, og uddyber med, at det er den fysiske kontakt med andre og fællesskabet de særligt savner. Som en ung skriver:

”Jeg savner at komme i Ventilen, fordi vi havde et godt fællesskab. Vi lavede altid noget sjovt og hyggeligt sammen, og jeg kunne mærke, at jeg blev glad for at være der. Det var dejligt at se frem til noget hver uge”

Fint alternativ – men ikke en erstatning

Der har været svingende deltagelse af unge i det nationale mødested og i højere grad aktivitet i de lokale online mødesteder. 46 pct. svarer også, at de ikke vil bruge online mødestedet, når nedlukningen er slut.

”Det giver god mening, at de lokale online mødesteder procentvis har haft flere besøgende end det nationale tilbud. Hele essensen i Ventilens arbejde er at opbygge et trygt rum med plads til alle, og det er svært at opbygge digitalt og i endnu højere grad med folk, man aldrig har mødt,” fortæller Rillo Snerup Rud og tilføjer:

”At online-tilbuddet er blevet overflødigt efter de lokale tilbud så småt har måttet åbne op igen, viser jo bare, at det er de rigtige tilbud, vi tilbyder ensomme unge. Det skal vi bare være stolte af.”

Ikke kun de unge, men også de frivillige er glade for, at der igen er åbnet op for tilbuddene.

”Det har været sjovt at prøve at være en del af det nationale online mødested, men det har ikke kunnet det samme som i det lokale tilbud. Vi mødes altid omkring aktiviteter, og selvom vi både har lavet mad, spillet spil og haft gode snakke med de unge online, så er der en distance, så snart det foregår over en skærm. De spontane samtaler, rigtig gode grin og ordentlig fokus på de unges trivsel har ikke været det samme i online mødestedet. Så vi er bare rigtig glade for, at vi igen kan mødes med vores unge udendørs i Ventilerne. Vi har bestemt også savnet dem og været bekymret for dem under nedlukningen,” siger Mette, formand i Ventilen Aarhus.

Det er frivillige fra forskellige lokale tilbud, der har passet det nationale online mødested under corona.

Bekymring for stigende ensomhed blandt unge

Den 16. marts lukkede Danmark pga. Covid-19. Dermed lukkede alle Ventilens lokale tilbud også.

Ventilens mødesteder og KOMsammen-tilbud er for unge mellem 15-30 år, der føler sig ensomme, og har brug for at blive del af et trygt fællesskab og øve deres sociale kompetencer.  Med restriktionerne for socialt samvær på ubestemt tid under nedlukningen var Ventilen bekymrede for de unge – ikke kun dem, der i forvejen følte sig ensomme – men også dem, der ville komme til at mærke følelsen for første gang.

”Vi ved, at alenehed ofte fører til ensomhed. Så dels var vi bekymrede om de unge, der er tilknyttet vores lokale tilbud, om de ville blive sat tilbage i den sociale udvikling, de var i gang med. Men vi bekymrede os i endnu højere grad for den gruppe af unge, som før corona ikke har følt sig ensomme, men som nu ville begynde at mærke følelsen og en usikkerhed i deres sociale relationer,” siger Rillo Snerup Rud, sekretariatsleder i Ventilen.

Derfor blev det prioriteret at udvikle et set-up omkring en platform, så det stadig var muligt at mødes med de unge. En uge efter nedlukningen gik Ventilens online mødested i luften. Og kort tid efter lavede flere lokale Ventiler også online møder for deres unge for at bevare det tætte fællesskab bedst muligt. Men efter 10 uger, hvor det igen er muligt at mødes i mindre grupper, er det tydeligt, at de unge foretrækker det fysiske møde, og derfor lukker det nationale online mødested ned den 29. maj.

Det nationale online mødested gik i luften den 23. marts. Under corona har det været et forum, hvor vi stadig kan være i kontakt med ensomme unge. Efter 10 uger lukker tilbuddet  igen den 29. maj, så de frivillige igen kan have fuld fokus på aktiviteter med de unge i de lokale Ventiler.

Kender du én, der føler sig ensom og har brug for at blive del af et trygt fællesskab med andre unge?
Så klik dig ind her og find din lokale Ventil.


Kodyle Tider donerer overskud til Ventilen

Unge digtere støtter Ventilen

Unge digtere støtter Ventilen 

30 unge forfattere har bidraget til antologien ”Kodyle Tider”. Det er en bog fyldt med lyriske vers, der på godt og ondt beskriver ungdomslivet – og ensomhed er bare et af mange temaer, som bogen kredser om.

Den 7. marts tog Ventilens formand til en bogreception. Det sker ellers ikke så tit. Men det var en fornem anledning. Kodyle Tider udkom, og foreningen bag udgivelsen havde besluttet at donere overskuddet fra værket til Ventilen.

”Vi er så glade for, at Foreningen for Litterære Håndsrækninger har valgt at støtte Ventilens arbejde med overskuddet fra Kodyle Tider. Foreningen er et prisværdigt projekt, der støtter op om kunsten, unge og organisationer, der arbejder med og for unge. Jeg vil gerne give stor ros og anerkendelse tilbage for det arbejde. Tak,” siger Michala Nielsen, formand for Ventilen Danmark.

Kvinden bag bogen er Cecilie Sund Kristensen, der har stiftet Foreningen for Litterære Håndsrækninger (FFLH). Hun har stået i spidsen for projektet, der udgiver værker af unge forfattere og donere overskuddet til velgørende formål. Kodyle Tider er det første værk, som Foreningen for Litterære Håndsrækninger har udgivet – og Ventilen er altså den første organisation, som kan takke foreningen for støtten.

”Jeg er begejstret for at kunne bruge litteraturen, som jeg brænder for, til at give noget videre til nogen, der gør en forskel i Danmark. Jeg har selv følt mig ensom uden mulighed for at opsøge et sted som jeres. Så det betyder enormt meget for mig. Jeg har længe haft en særlig plads i mit hjerte for unge mennesker og især unge digtere, og ønsker at give dem muligheden for at blive læst, så bogen er et hjerteprojekt for mig, og fungerer derfor på to måder. Nemlig både i at give digterne en stemme og i at donere penge til en organisation, der passer på de unge. Og så er den blevet virkelig fed,” siger Cecilie Sund Kristensen, formand for Foreningen for Litterære Håndsrækninger.

FFLH har doneret et overskud på 7109 kr. til Ventilen Danmark og støtter dermed arbejder mod ensomhed blandt unge.

Du kan læse mere om foreningen og Kodyle Tider her

Kodyle Tider donerer overskud til Ventilen

Sociale tømmermænd
af Alma Munk

Du siger du har følt dig ensom
Efter en weekend med venner
Jeg smiler skævt
Vil give dig et kram men er i tvivl
Hvad er tilladt?
Jeg kender til følelsen
Af sociale tømmermænd
Efter overdosis af vin, grin og musik
Som fugle der flyver sydpå
Men giver hinanden hovedpine af deres skingre skrig
Som kaffen der er brændt på
Men man snakker ikke om dét
Dét
Det er dét der sætter sig fast som ethanol
Og bliver til ethanal.
Som latter bliver til gift
Og som gift bliver til latter
Og dér er det jeg spørger;
”Vil du have et kram?”

Digt fra antologien, Kodyle Tider 


Ventilens dokumentationsrapport

Ny rapport fra Ventilen: 76 % føler sig mindre ensomme

Ny rapport fra Ventilen: 76 % føler sig mindre ensomme

Ventilens dokumentationsrapport for 2019 er netop blevet offentliggjort. Tallene viser, at Ventilens tilbud mindsker ensomhed blandt unge og ruster dem til at opsøge nye fællesskaber uden for tilbuddene.

Mere end 120.000 unge føler sig alvorligt ensomme – det vil sige, at de ofte eller hver dag føler sig ensomme. Og det tal er vel at mærke gældende før corona-krisen. Nogle af de unge opsøger et af Ventilens 23 lokale tilbud. Her er der mulighed for at øve sig i at møde jævnaldrende i et trygt fællesskab, opbygge mod og selvværd samt øve sociale kompetencer, så man tør opsøge nye fællesskaber uden for Ventilen.

Tallene i rapporten viser, at Ventilen lever op til sin mission om at gøre ungdommen mindre ensom. Det gør organisationen takket være modige unge og engageret frivillige, der gør en kæmpe indsats for at bryde med problemet og det tabu, der er forbundet med ensomhed.

Vi gør en forskel

Ventilens dokumentationsrapport 2019 bygger på svar fra de unge, der bruger Ventilens tilbud. Svarene er givet via spørgeskema og individuelle interviews. Derudover laver Ventilen løbende statistik på henvendelser og deltagelse for de 16 mødesteder og 7 KOMsammen-tilbud.

Ventilens dokumentationsrapport

Som det fremgår af billederne, viser rapporten blandt andet også, at Ventilens tilbud er et sted, hvor de unge i høj grad får (gen)opbygget deres sociale kompentencer og selvværd. Begge er afgørende for at turde byde sig til i fællesskaber.

Resultater fra de Ventilens to typer tilbud

Mødested

Mødestederne er for unge mellem 15-25 år. Ventilen driver 16 mødesteder rundt omkring i landet.

Resultater fra rapporten om Ventilens mødesteder

76,4 % føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen

75,6 % oplever et styrket selvværd, siden de startede i Ventilen

63,8 % er blevet bedre til at håndtere sociale situationer

75,6 % har fået større tro på, at andre på deres egen alder synes godt om dem

62,5 % har fået mere mod på at lære nye mennesker at kende

62,1 % føler sig mere trygge i nye situationer

53,5 % har fået større overskud til at hjælpe andre, hvis de oplever, at de har brug for det

49,4 % af de unge er blevet bedre til at fornemme, hvordan andre har det

62,8 % af de unge har mødt nogen, som de kan lave noget socialt med uden for Ventilen

50,4 % af de unge har fået bekendtskaber, som ikke er fra Ventilen

Læs den fulde rapport for mødestederne her

KOMsammen

KOMsammen er for unge mellem 15-30 år. Ventilen driver 7 lokale KOMsammen-tilbud.

Resultater fra rapporten om Ventilens KOMsammen-tilbud

4 ud af 6 unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i KOMsammen

5 ud af 6 unge føler sig som del af et fællesskab i KOMsammen

4 ud af 6 unge føler, at der er godt sammenhold i KOMsammen

4 ud af 6 unge er blevet mere tilfredse med sig selv og har styrket deres selvværd

3 ud af 6 unge er blevet mere fysisk aktive i hverdagen

3 ud af 6 unge spiser mere sund og varieret mad i hverdagen

 

Læs den fulde rapport for KOMsammen her 

 

 

 

 

Vil du også hjælpe med at gøre ungdommen mindre ensom?


Mads Holm Ensomhedsdag 2020

Ensomhedsdagen 2020 gik online

Ensomhedsdagen 2020 gik online 

Igen i år markerede Ventilens frivillige den nationale ensomhedsdag og satte fokus på ensomhed blandt unge. I år skete det på de sociale medier under #AleneIkkeEnsom med budskabet om, at alenehed og ensomhed ikke behøver at følges ad.

Den første lørdag i maj er altid national ensomhedsdag. I 13 år har Ventilens frivillige markeret dagen ved at gå på gaden, lave aktiviteter og sprede viden om ungdomsensomhed i de byer, hvor Ventilen har et af deres 23 tilbud. Men i år var dagen tvunget til at gå online på grund af Covid-19 med budskabet om, at vi skal holde fysisk afstand OG social kontakt. Takket være Ventilens seje frivillige nåede budskabet bredt ud, og de lykkedes endda med at få opbakning fra kendte og gøre flere interesserede i Ventilens arbejde.

120.000 alvorligt ensomme unge – det er jo sindssygt

I 20 år har Ventilen arbejdet for at afhjælpe og forebygge ensomhed blandt unge – et problem, der har været stigende og som er alvorligt for 10-12 % af danske unge mellem 16-29 år. Under corona frygter Ventilen at det tal vil stige, og derfor er det vigtigt at sige, at alenehed og ensomhed ikke behøver at følges ad. Og hvis man føler sig ensom, så skal man anerkende følelsen og fortælle nogen om den, så den ikke får lov at bide sig fast.

Komiker, Mads Holm, har selv følt sig ensom, og derfor ville han gerne være med til at sætte fokus på Ventilens budskab på Ensomhedsdagen.
”Fra en der selv har været der. Ensomhed er en legitim følelse, og du er ikke alene med den”

Klik på billede til højre og se Mads’ video, som blev delt på Ventilens Facebook og Instagram den 2. maj.

Det var to af Ventilens frivillige, der havde kontaktet Mads Holm, og det er bare et eksempel på meget af det vores seje frivillige fandt på under Ensomhedsdagen.

Frisk luft og glædeligt gensyn

I Ventilen Hillerød havde de frivillige fundet en måde at markere Ensomhedsdagen uden for den digitale verden, som samtidig var til gavn for de unge, der normalt kommer i tilbuddet.

Op til Ensomhedsdagen var muligheden for at flere nu kunne samles åbnet dog stadig med forbehold, og det udnyttede Ventilen Hillerød. De inviterede deres unge på en gåtur, hvor de undervejs lagde malede sten med budskaber fra #AleneIkkeEnsom og viden om ungdomsensomhed for også at markere Ensomhedsdagen i lokalmiljøet. Det var en hyggelig dag udendørs og et glædeligt gensyn for unge og frivillige i Ventilens tilbud i Hillerød.

En anden, der opfordrede til at komme ud og gå i det gode vejr var skuespiller og psykolog David Owe.
Han er frivillig supervisor for Ventilen Næstved, og han lavede en video på hans egen Instagram, hvor han mindede om ikke at lade social isolation blive en vane.


Meningsfuldt samvær online

Hvordan skaber man meningsfuld samvær online?

Hvordan skaber man meningsfuld samvær online?

Er du mæt af alle rådene om alt det, du kan gøre online under corona? Det forstår vi godt. For nogen er det ikke så lige til, for andre er de bare trætte af, at mødet med vennerne sker over Messenger frem for hjemme i stuen. Men lige nu er det, det en godt værktøj til at fortsætte social samvær uden fysisk kontakt. 

Drik en virtuel øl, spil bezzerwizzer på Skype og ring til hele din telefonbog på Facetime! Der er mange velmenende råd derude om, hvad du kan gøre, når nu du ikke har mulighed for at ses med folk som før pga. corona. Vi har endda selv givet nogle af dem.

For der skal lyde en kæmpe hyldest til digitale muligheder herfra! Der er ingen tvivl om, at kontakt digitalt er bedre end ingen kontakt, men det ER bare heller ikke det samme. Det ved vi godt. Men lige nu er det vores bedste værktøj til at bevare og etablere sociale relationer i en tid, hvor vi skal mindske fysisk samvær.

Når det er sagt, så ved vi, at det konstante bombardement af råd, kan føles som et pres over at man burde sætte gang i alle mulige nye samværsformer. Og allerværst er det for dem, der bliver ekstra opmærksomme på, at de måske slet ikke har nogen at række ud til. Derfor har vi alle et ansvar for at passe på hinanden – også socialt.

Hvordan er man nærværende de sociale medier og online platforme  

Mange har siden corona brød ud og Danmark lukkede ned mødtes med venner, familie og kollegaer via en skærm. Og skærmen er faktisk vigtig. Jo flere facetter vi kan få på samtalen, så mere kan vi efterligne en fysisk situation. Fremfor kun at høre en stemme over telefonen, giver det mere autenticitet og nærvær, når vi også kan se og aflæse kropssproget på den person, vi kommunikerer med. Derudover er det en god idé at mødes omkring noget – og her er mulighederne mange. Kaffemøder, bogklubber, filmaftener og fælles madlavning er bare få eksempler.

Vores tid på de sociale medier er steget under corona – og det kan både være godt og skidt. Hvis man deltager aktivt, kan medierne give en følelse af samhørighed. Modsat kan sociale medier også forstærke følelsen af ensomhed, hvis man ikke interagerer, men blot scroller forbi alt det, de andre ligger ud. Så brug de sociale medier, hvis de giver dig energi. Hvis de til gengæld trigger en følelse af ensomhed, så spring dem over og ring eller skriv i stedet til en ven.

Farvel til kaffe-pause-snakken

”Det er ikke tilstrækkeligt med samværet online. Jeg savner hverdagen, hvor man ser mennesker mere kontinuerligt,” siger Frederik på 27 år.

Han har efter mange år med ensomhed tæt inde på livet lært, hvordan han kan bryde de negative følelser, men under lockdown er det lige præcis de ting, han ikke må. Ses med venner, tage i træningscentret eller forbi vinterbadeklubben.

Nu bruger han Skype og Facetime til at holde kontakten med studiekammeraterne, men det giver ikke helt det samme.
”Den impulsive snak om løst og fast, når man sidder over en frokost, sker ikke rigtig online”, fortæller han.

Det kræver det en ekstra indsats at ringe nogen op for at starte en samtale, frem for bare at sige ”hej”, når man mødes på studiet. Når den spontane kaffesnak er væk, kan risikoen for en afvisning virke meget større – især hvis man føler sig ensom.

Instagram kan booste fællesskabet

 Det pibler frem med små digitale initiativer, der skal give os oplevelsen af at være sammen hver for sig. Alberte på 23 år føler for første gang, at de sociale medier kan noget positivt.

”Jeg er fuldstændig betaget af morgensang og alt det der foregår live på Instagram”, fortæller hun og nævner blandt andet fællesyoga på stuegulvet som en af favoritterne.

”Det giver en fornemmelse af, at der er nogen, der rækker ud til én og gerne vil én noget,” forklarer hun.

Samtidig giver det Alberte en følelse af fællesskab at vide, at mange er med.

Berøringen mangler

Selvom Frederik og Alberte indtil videre trives fint nok med at bruge de sociale medier til at bevare deres relationer, så er de begge enige om, at det digitale samvær ikke kan opfylde alle behov.

”Jeg er et meget fysisk menneske, og jeg mangler at blive rørt. Jeg savner at få et kram, at lægge armen om en veninde eller puffe til dem,” fortælle Alberte.

”Jeg har taget mig selv i meget at ligge nærmest i fosterstilling og holde armene om mig selv. Jeg tror virkelig, at min krop den higer efter berøring fra et andet menneske,” siger hun.

At savne berøringen fra andre mennesker kaldes hudsult, og er helt normalt at føle.

 

Meningsfuldt samvær online

Kommunikationspraktikant til Ventilen Danmark

Kommunikationspraktikant til Ventilen Danmark

Ventilen Danmark søger en praktikant, der kan være med til at sætte ensomhed blandt unge på dagsordenen. Du skal være med til at engagere vores følgere på de sociale medier, skrive nyheder om vores lokale og nationale indsatser, sende interne og eksterne nyhedsbreve og lave medlems- og støttekampagner.

Du bliver en del af Ventilen Danmarks landssekretariat i København og vil sidde sammen med Ventilens kommunikationsmedarbejder, der også vil være din vejleder. Her vil du være med til at drive og videreudvikle Ventilen Danmarks kanaler og strategi, som lige nu er i fokus.

Ventilen har drevet lokale tilbud for ensomme unge i mere end 20 år. Derudover står Ventilen også for en række nationale indsatser såsom Netwerk og Ventilen Fortæller. Ventilen er medlem af flere foreninger og netværk – og vi blander os så vidt muligt i debatter om ensomhed og mistrivsel blandt unge.

Om dig
Du er måske lige nu i gang med dit andet semester på Kommunikation på DMJX, og søger efter en praktik, hvor du kan få lov til at udvikle dig fagligt og samtidig gøre en forskel. Du er god til at producere vedkommende indhold til både sociale medier, hjemmeside og pressen – eller du har stort lyst til at blive det. Vi ser gerne, at du kan arbejde i Adobe og har erfaring med at lave video. Ellers får du i hvert fald mulighed for det i Ventilen.

Praktisk om stillingen

Praktikstart den 1/8-2020. Vi ser gerne, at du kan arbejde fuldtid, men det er ikke et krav. Vi ønsker en praktikant i minimum fire måneder. Vi kan ikke tilbyde løn, men giver gratis frokost, som vi prioritere at spise samlet. Du får en fast plads og computer at arbejde ved. Det meste af arbejdet foregår på kontoret mellem kl. 10-16 men der kan være opgaver i hele landet også om aftenen og i weekenden.

 Om Ventilen

Ventilen Danmark er en frivillig, social ungdomsorganisation, der arbejder med og for ensomme unge. Vi består af ca. 300 frivillige fordelt over hele landet samt et landssekretariat på ca. 12 ansatte. I sekretariatet understøtter vi de lokales arbejde og udvikler og driver projekter og indsatser på nationalt plan. Vi er en forening med en valgt, frivillig bestyrelse som øverste ledelse og en sekretariatsleder som daglig leder, og en du kommer til at arbejde tæt sammen med i stillingen som kommunikationspraktikant. Vi har høje ambitioner og derfor også til tider travlt, men vi går op i at have en god og sjov omgangstone, og har fokus på, at der skal være den rigtige balance i opgaverne og mulighed for faglig udvikling. Og så går vi op i at spise frokost sammen, grine, spise kage og løfte i flok.

Lyder det som noget for dig? Så send din ansøgning + cv samlet til christiane@ventilen.dk senest den 24. maj.
Vi forventer, at samtalerne foregår i uge 23+24.

Har du spørgsmål til stillingen, er du også velkommen til at kontakte kommunikationsmedarbejder, Christiane Vaaben, på:
christiane@ventilen.dk/ 70 208 308

Vil du gøre en forskel med kommunikation for Ventilen og samtidig udvikle dig fagligt? Så send din ansøgning til Christiane.


Du er ikke ene om at føle dig alene

Du er ikke ene om at føle dig alene

Sigrid har følt sig alene under corona-krisen. Men ikke ensom. Hendes råd er, at udnytte, at mange andre også savner og har tid til lange samtaler.

 

”Det går okay – men meget op og ned. I dag er en god dag,” fortæller Sigrid til spørgsmålet om, hvordan hun har det under corona. Hun er 25 år og bor med sin forlovede.

 

”Jeg er glad for, at vi bor sammen. Hvis jeg havde boet alene, var jeg flyttet hjem til mine forældre, for jeg er sikker på, at ensomheden havde overvældet mig. Jeg har brug for at være omkring nogle, jeg føler mig tryg ved”

Ensomhedsfølelsen kender Sigrid. Den bed sig for alvor fast i hende, da hun for snart fem år siden flyttede fra Silkeborg, sin familie og venner og tog til Aalborg for at begynde på sit drømmestudie.

Gennem en barndom præget af mobning, havde Sigrid lært at holde sig fra andre, og det var derfor svært for hende at træde ind i et nyt, ukendt fællesskab. Sigrid ved, hvordan ensomheden føles i hendes krop – og mens vi barrikaderer os fra venner og familie, er det ikke den følelse, der fylder i hende. I stedet stresser hun over uvisheden, der gør hende nærmest apatisk.

 

”Når jeg er ensom, så føles det som om, jeg bliver suget ind i et sort hul,” fortæller Sigrid, og siger igen, at hun er sikker på, at ensomheden ville have fyldt meget, hvis hun havde siddet alene på et kollegieværelse.

Udnyt, at du ikke er den eneste, der føler dig alene

Sigrid føler sig ikke ensom, men følelsen af at stå alene med en masse problemer stresser hende.

”Jeg får nogen gange spændinger for brystet, og min hals snører sig sammen. Det er angst og stress, der overtager min krop”

Isolationen og dét at være afskåret fra sit studie, som er en stor del af Sigrids liv – særligt nu, hvor hun arbejder på sit speciale – er en stressfaktor. Hun arbejder altid struktureret, og pludselig blev alle planer og rutiner sat på standby.

”Jeg går tit i stå, og det får jeg rigtig meget skyldfølelse over. Dét følte jeg mig alene med, og vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere situationen,” siger Sigrid og fortæller, at hun derfor opsøgte en præst, hun også tidligere har talt med, da hun følte sig ensom.

Præsten lyttede og beroligede hende, og spurgte, om Sigrid mente, at hendes følelser var specifikke for hende, eller om hun troede, at der også var andre i en situation som hendes lige nu. Det spørgsmål gav Sigrid ro.

”Det hjalp at vide, at der selvfølgelig er mange andre, der går med bekymringer for det ene og det andet. Der er mange andre unge, der står midt i deres speciale lige nu og er frustreret over ikke at vide, hvordan det skal færdiggøres. Vi lever alle sammen med en uvished og usikkerhed lige nu.”

Bevidstheden om, at der er mange andre, der føler sig alene og keder sig, fik også Sigrid til at turde række ud.

”Normalt er jeg ikke så god til at ringe til folk. Jeg er bange for, at jeg forstyrrer. Men nu sidder folk jo alligevel bare derhjemme med masser af tid og keder sig sikkert.”

Så Sigrid gjorde noget, hun ikke har gjort i årevis. Hun ringede til sin barndomsveninde, som hun ellers kun skriver med. De endte med at tale i telefon i næsten to timer – og det er en ting, som Sigrid håber at tage med sig efter corona-krisen.

”Det var faktisk rigtig rart at tale i telefon med min veninde. Det giver noget ekstra at høre en stemme,” siger Sigrid.

Gør noget, der giver dig energi

På sine gode dage husker Sigrid, at gøre noget, der gør hende glad. Og det opfordrer hun også andre til at gøre mest muligt.

For Sigrid giver det hende energi at være kreativ, spille SIMS og gå i naturen med sin forlovede.

På de seneste tre uger, har Sigrid lavet bryllupsinvitationer og påskepynt. Hun har malet. Set utallige youtube-videoer, som lærer hende nye features i SIMS, og så har hun gået mange kilometer i forårssolen. Og til trods for helst at ville være omgivet af nogen, er Sigrid begyndt at savne alenetid.

”Normalt sætter jeg ekstra pris på de dage min forlovede og jeg har sammen, fordi han typisk arbejder langt væk fra Aalborg flere dage om ugen. I denne tid har det været fantastisk at have så meget tid med ham, men nu begynder jeg faktisk at savne at have nogle aftener alene,” griner Sigrid.

Sigrid var en del af Ventilen Aalborg i to år.
Her lærte hun sig selv og sine sociale behov bedre at kende. Hun fik mod til at skabe nye relationer.

Mærker du en ensomhedsfølelse? Og mangler du et trygt fællesskab, du kan blive en del af sammen med andre unge?

Ventilens tilbud er rykket online under Covid-19.
Læs mere om det her