Ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Silkeborg

Der indkaldes hermed til ekstraordinært årsmøde i KOMsammen Silkeborg

Dato: torsdag d. 22. juli

Tid: Kl. 18:00

Sted: Frivilligcenteret Silkeborg,Estrupsgade 4, 1 sal, 8600 Silkeborg

Dagsorden:

  •  Mødet åbnes
  •  Valg af dirigent
  •  Dirigenten kontrollerer, at der er sket lovlig indkaldelse til det ekstraordinære årsmøde (jf. stk. 3 og 4) og indsamler fuldmagter fra ikke tilstedeværende
  • Valg af referent
  •  Valg til Bestyrelse
    • Valg af formand
    • Muligt valg af yderlig bestyrelsesmedlemmer
  • Eventuelt

Tilmelding skal ske til KOMsammen Silkeborg pr. mail komsammen_silkeborg@ventilen.dk senest den 20. juli 2020, af praktiske hensyn vedrørende mødet.

Indkomne forslag, som ønskes drøftet til det ekstraordinære årsmøde, skal sendes til komsammen_silkeborg@ventilen.dk senest 20. juli