Ventilens forperson: "Voksne skal tage ansvar for unges fællesskaber - og have redskaberne til at gøre det!"

Hvis unge skal have det godt, skal de føle sig som en del af et fællesskab og have mulighed for at skabe og dyrke nære relationer til andre unge. Men hverken fællesskaber eller venskaber kommer nødvendigvis af sig selv – det gør ensomheden til gengæld, der sniger sig ind på flere og flere unge. Derfor må vi have de voksne, der arbejder med unge, mere på banen. Det mener Ventilens forperson, Adam Renner Weichel:

”Hvis vi reelt vil sikre, at der ikke fortsat bliver flere og flere unge, der oplever ensomhed, skal vi sætte ind i de unges hverdagsliv. I skolen, foreningen og på jobbet. Og her er det de voksne, der skal løfte ansvaret og skabe de rammer og den kultur, der fremmer de unges relationer til hinanden”, siger han.

19% af alle unge mellem 16-24 år oplever alvorlig ensomhed. Under corona var det 22% – men før pandemien ramte var det ”kun” 12%. Det er altså et kæmpe stort og alvorligt problem. 

Vi ved, at rigtig mange af dem, der møder unge hver dag, faktisk gerne vil gøre noget – og også er klar til at gøre noget anderledes. Men de ved ikke hvad og hvordan.

Adam Renner Weichel

Adam Renner Weichel er forperson i Ventilens bestyrelse siden oktober 2023.

”I Ventilen har vi gennem årene mødt tusindvis af de unge, der lever et hverdagsliv uden de relationer, de har behov for. Og rigtig, rigtig mange af dem har sagt, at de ville ønske, at der var en voksen; en lærer, pædagog eller vejleder, der havde hjulpet dem tidligere. Hjulpet dem til at falde i hak med de andre unge, de var sammen med. Derfor er vi overbeviste om, at de voksne er en vigtig del af løsningen”, forklarer Adam Renner Weichel.

4. maj er det Ventilens nationale Ensomhedsdag. I år fejrer vi det ved at slå dørene op til en lang række af vores tilbud landet over, så alle interesserede kan komme og både se og høre mere om hvordan unge frivillige hjælper andre unge ud af ensomhed ved at tilbyde netop de rammer og den kultur, der skal til, for at de tør kaste sig ud i at danne relationer med andre unge. Og tør øve sig i at være med i et almindeligt ungdomsliv.

”Jeg er mega stolt af det arbejde, vi laver lokalt – det er vigtigt at de unge, der føler sig ensomme ved, at der er en vej ud af ensomheden og at der er hjælp at hente. Men vi håber sådan set, at der på et tidspunkt bliver færre unge at hjælpe. Fordi færre oplever alvorlig ensomhed. Og hvis det skal lykkes, er der også andre end os, der skal på banen,” siger Adam. 

Ventilen gør sit for at sikre, at de voksne, der arbejder med unge, kan få den viden og de redskaber de skal bruge, for at arbejde med problemet. Vi underviser undervisere, vejledere, trænere og mange andre – og gør det med afsæt i de historier og den viden, vi har indsamlet gennem 25 års arbejde med unges ensomhed. 

”Vi ved, at rigtig mange af dem, der møder unge hver dag, faktisk gerne vil gøre noget – og også er klar til at gøre noget anderledes. Men de ved ikke hvad og hvordan. Og de ved ikke om det faktisk er deres ansvar. Derfor er der brug for at ansvaret bliver placeret – og at alle, der arbejder med unge, bliver (efter)uddannet til ikke bare at gøre de unge klogere, stærkere og mere omstillingsparate. Men også til at blive gode i fællesskaber”.

Hvis du vil vide mere om vores lokale arbejde, så kig forbi på ensomhedsdagen (Find din nærmeste Ventil her)

Hvis du arbejder med unge, og gerne vil være en af dem, der faktisk gør en forskel ift. de unges ensomhed, så læs mere her om mulighederne for at blive klædt på til det her

Og hvis du er en af dem, der træffer beslutninger om rammerne unges liv, så stop op og tænk over om ikke ansvaret for rammer og kultur – ansvaret for at fællesskaberne bliver solide og at der er rum til at danne relationer – også ligger hos dig.