Rasmus er kommet i Ventilen det seneste år: "Jeg har fået flere bedre venner her, på det her halve år, end jeg havde i hele min folkeskoletid

Evaluerings- og dokumentationsrapport, der kortlægger effekten af vores lokale tilbud i 2023, er ude i slutningen af april. I denne artikel møder du fire unge stemmer, der fortæller om deres oplevelser.

Indsatsen i vores lokale tilbud virker: Unge føler sig mindre ensomme, efter de er startet i vores tilbud.

Det fremgår af de nye tal fra vores evaluerings- og dokumentationsrapport fra 2023

Rasmus er blot en af mange nye, der er kommet i Ventilen det seneste år. Ud af de 758, der besøgte Ventilen i løbet af 2023, var 448 af dem førstegangsbesøgere.

Især håndteringen af sociale situationer er han blevet bedre til:

“Før i tiden stod jeg og tænkte i 40-20 år, før jeg overhovedet sagde noget, for jeg skulle være sikker på, at jeg fik sagt det rigtige og det perfekte. Det lærte jeg efterhånden hernede, at der ikke findes noget der er rigtigt eller perfekt.. Jeg har fået flere bedre venner her, på det her halve år, end jeg havde i hele min folkeskoletid”

”Nogle gange lægger jeg ikke engang mærke til, at de frivillige er frivillige, fordi jeg synes, at det hele går så godt i spænd med, at alle har det sjovt sammen”

– Rasmus, 18 år

Effekten af fællesskaber

75,4 % af unge føler sig mindre ensomme, efter de er kommet i Ventilen.

En af dem er Julie på 20, der også har kunnet mærke forskellen efter at have trådt ind ad døren i Ventilen, selvom det ikke var let i starten:

“Det var meget nervepirrende. Der var mange gange, hvor jeg lige skulle tage mig mod til det,” siger hun. Men efter at være kommet i Ventilen, har hun fået det nemmere i sociale situationer:

“Jeg er blevet mere åben og mere nysgerrig på at møde nye mennesker. Jeg var meget mere indelukket som person, og så tror jeg også bare, at jeg har fundet ud af, at hvis jeg vil møde nye mennesker, så er det også vigtigt at komme ud.”

Ifølge rapporten fremgår det, at 67% af de unge oplever, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer, og 74,5% af de unge oplever et styrket selvværd – også uden for Ventilens trygge fællesskaber.

75,4 %

af unge føler sig mindre ensomme, efter de er startet i Ventilen

74,5 %

af de unge oplever et styrket selvværd, efter de er kommet i Ventilen

67 %

af de unge oplever, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer

“Jeg føler bare, at der er en respekt for hinanden hele vejen rundt.”

– Ida, 20 år

Et år med en masse medvind

I løbet af 2023 (gen)åbnede vi fire tilbud rundt i landet, og udover de mange nye unge, vi inviterede indenfor i Ventilens fællesskaber, bød vi også velkommen til intet mindre end 96 nye frivillige i vores lokale tilbud.  Og vores frivillige – ja, de er stadig verdens bedste frivillige. Som Rasmus beskriver det:

”Nogle gange lægger jeg ikke engang mærke til, at de frivillige er frivillige, fordi jeg synes, at det hele går så godt i spænd med, at alle har det sjovt sammen”.

KOMsammen, vores tilbud, der har motion og sund mad i fokus, har også gjort en forskel for de unge, der er kommet i tilbuddene. Lukas på 30 har på samme måde som de andre følt et fællesskab vokse omkring sig, og det har gjort en enorm forskel:

”Det her sted ser jeg som en slags frirum. Det her er bare mere et sted, jeg kommer og hænger ud, og slapper af og hygger mig. Man skal ikke tænke så meget. Man skal bare have det sjovt.”

Tillid, nærvær og respekt som byggesten

Ida på 20 år, der sidste år kom i Ventilen for første gang, kan især mærke, hvad det betyder at føle sig velkommen:

“Det var meget det der med, at man følte sig velkommen, og at jeg synes, de er gode til at arrangere forskellige ting (…). Det er sjældent, jeg kommer på grund af de ting, der skal ske, men det er mere for alle de andre, der er her.”

Det gode fællesskab er fundamentet i vores lokale tilbud, hvor der udover forskellige aktiviteter også er plads til at snakke om, hvordan man har det:

“Jeg føler bare, at der er en respekt for hinanden hele vejen rundt. Og at vi nok alle sammen har noget vi dealer med, men at der er plads til at være åben om det, hvis man har behov for det, men også at man kan have det for sig selv, hvis det er det, man har lyst til.”

Ventilerne rundt i landet er drevet af frivillige lokale unge til andre lokale unge, som alle ønsker at være en del af et stærkt fællesskab. I 2023 var aldersgennemsnittet på besøgende 22,5 år med en nogenlunde jævn fordeling af køn: 55,5% af de unge er mænd, 41,1% er kvinder, mens 3,4% af svarpersonerne ikke oplyste dette.

Tallene er et uddrag af vores årlige evaluerings- og dokumentationsrapport, der udgives i slutningen af april. Du kan se tidligere tal i rapporterne her. Interviews med svarpersonerne er lavet i forbindelse med undersøgelsen. Navnene er dæknavne for at sikre kildernes anonymitet.


I Ventilen vil vi gerne tilbyde det allerbedste tilbud til de unge, der banker på dørene hos vores mødesteder og KOMsammen-tilbud. Derfor måler vi hvert år på, hvem der kommer, hvor ofte de kommer, hvad de får ud af Ventilen osv.

For når vi har en fornemmelse af, hvem der bruger vores tilbud, og hvorfor de kommer igen – så kan vi gøre vores tilbud endnu bedre.

Ofte stillede spørgsmål om Ventilens lokale tilbud

I Ventilens mødesteder og KOMsammen-tilbud er man sammen med andre unge om en aktivitet. Det er meget forskelligt hvad, der er på programmet, fordi det er noget, de frivillige og de unge planlægger i fællesskab.

Her kan du finde den Ventil, der ligger tættest på dig, og på tilbuddets lokale hjemmeside, kan du se, hvilke aktiviteter der planlagt i kalenderen

I mødestederne møder du andre unge, og I laver aktiviteter sammen.
Det er altså et mødested og ikke et værested, hvor man kun kommer for ”at være”. Der er selvfølgelig plads til, at du kan sidde lidt for dig selv, hvis du har en dårlig dag, men i mødestedet forventer vi, at du forholder dig til de andre og deltager aktivt i fællesskabet – ligesom man gør med venner og kammerater. Idéen med mødestedet er, at det er øverum, hvor du kan være sammen med andre unge, skabe relationer og prøve dig selv af i det sociale. Det er en mobbefri zone, hvor der er plads til, at man komme til at træde ved siden af.

Mødestedet er for unge på 15-25 år, der føler sig ensomme, og hvor ensomheden er ens primære problem. Se, om vi har et mødested i nærheden af dig.
Ventilens mødesteder er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Se, om vi har et mødested i nærheden af dig.

KOMsammen står for ”Kost og Motion Sammen”. Tilbuddet er for unge, som kender til ensomhed. Aktiviteterne i KOMsammen inspirerer til en sundere livsstil, men er altid på et niveau, hvor alle kan være med. Du behøver ikke være god til sport eller vide noget om kost og motion for at kunne komme i tilbuddet, men det er vigtigt, at du har lyst til at være med, også selvom det måske kræver, at du skal overskride nogle af dine egne grænser og en gang i mellem få lidt sved på panden. Typiske aktiviteter i KOMsammen er sund madlavning eller en form for bevægelse, der spænder vidt fra en gåtur til klatring.

KOMsammen er for unge på 15-30 år, der kender til ensomhed, og har lyst til at skabe sundere vaner for sig selv. Se, om vi har et KOMsammen-tilbud tæt på dig
Ventilens KOMsammen-tilbud er akkrediteret af RådgivningsDanmark

Se, om vi har en KOMsammen i nærheden af dig.

Både mødestederne og KOMsammen er drevet af unge frivillige mellem 18 og 30 år. Ventilens tilbud bygger på et ung-til-ung princip, hvor de frivillige tilbyder andre frivillige et sted, hvor de kan være sammen, snakke med hinanden og lave aktiviteter med jævnaldrende. De frivillige i Ventilens tilbud er der for at sikre, at der altid er trygt at komme, en rar stemning, og at der altid er en at snakke med. De frivilliges primære opgave er at sørge for, at der er aktiviteter eller noget at give sig til, hver gang de unge mødes. Alle Ventilens tilbud er akkrediteret af RådgivningsDanmark.

Læs mere om Ventilens metoder.

Første gang du komme i er Ventilens tilbud, skal du komme en halv time, før de åbner for andre unge. Her vil du blive taget i mod af et par frivillige, der fortæller dig mere om tilbuddet og Ventilen, du får mulighed for at sige noget om dig selv, og sammen finder I ud af, om Ventilen er noget for dig. Du må gerne blive fulgt hen til tilbuddet, hvis du er mere tryg ved det, men snakken med de frivillige skal du tage alene – også selvom du er under 18 år. Du behøver ikke fortælle i forvejen, at du kommer, for der står altid frivillige klar, men du må gerne, hvis du har det bedst med det. Du kan finde de lokale åbningstider og e-mailadresse ved at klikke på det enkelte tilbud her.

Har du brug for at vide mere, er du altid velkommen til at kontakte vores sekretariat i København:
Tlf. 70 208 308 (hverdage kl. 10-16)
E-mail: info@ventilen.dk

Alle spørgsmål er velkomne.

I mødestederne kan vi desværre ikke tage i mod alle unge, da der er udfordringer, som vores frivillige ikke er rustede til at håndtere. Du kan ikke komme i et af Ventilens mødesteder, hvis du har en svær psykisk sygdom, der ikke er velbehandlet. Det kan du læse mere om her.
Både mødesteder og KOMsammen kan desværre ikke hjælpe unge, der har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer.

I KOMsammen kan du godt have andre problemer og diagnoser ved siden af ensomheden, men de skal være af en karakter, så de ikke forstyrrer hverken dine eller andres muligheder for at deltage i KOMsammens aktiviteter eller samværet med de andre unge.
Hverken mødesteder eller KOMsammen har mulighed for at hjælpe unge, der har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer.

Har du spørgsmål eller brug for at vide mere om, hvem vi kan tage i mod i Ventilens tilbud, er du velkommen til at kontakte sekretariatet i København på:
Tlf. 70 208 308 (hverdage kl. 10-16)
E-mail: info@ventilen.dk

Alle Ventilens tilbud er som udgangspunkt gratis, men der kan være aktiviteter med brugerbetaling på ca. 30-50 kr. Hvis der er brugerbetaling til en aktivitet, vil altid fremgå af kalenderen på det lokale tilbuds hjemmeside og blive meldt ud på den lokale Facebookside på forhånd.