Ensomme unge er kommet på Finansloven 

I fredags kom resultaterne på forhandlingerne om de afskaffede satspuljemidler, og vi Ventilen kunne heldigvis juble. Er af resultaterne var nemlig, at Ventilen fremover vil modtage en varig bevilling på 1 mio. kr. årligt, som vil styrke driften af vores indsatser mod ensomhed blandt unge.

Ventilen har flere gange det seneste år deltaget i debatten om afskaffelsen af satspuljemidlerne og forsøgt at gøre politikerne opmærksomme på, hvordan frivillige organisationer dækker behov i det sociale arbejde, som ellers ikke bliver løftet. Senest har Ventilen haft besøg af Social- og Indenrigsministeren, Astrid Krag, i vores lokale tilbud, Ventilen Roskilde.

”Det er da dejligt, at der endelig er kommet en afklaring. Med den varige bevilling kan vi bedst muligt understøtte vores lokale arbejde og har mod til at søsætte nye projekter og indsatser mod ensomhed blandt unge. Når det er sagt, så håber vi, at forhandlingerne fortsætter og der kommer et gennemsigtigt system med objektive og meningsfulde kriterier for, hvordan man kan få tildelt en bevilling. Kun på den måde sikrer vi ro og overskud i civilsamfundet til at også mindre men betydningsfulde organisationer kan fortsætte deres vigtige arbejde til fordel for vores udsatte borgere,” siger Rillo Snerup Rud, sekretariatsleder i Ventilen Danmark.