Kend til eksterne tilbud 

Som underviser er du ofte den, der spotter en elev, som mistrives. Du skal ikke løse elevens problemer, men du kan gøre en stor forskel ved at henvise til andre, der kan hjælpe.

Det giver god mening, at man har det svært som ung i den nuværende situation. Et år med nedlukninger har skabt en afstand og usikkerhed på sin plads i fællesskabet. Man er ikke forkert og det er ikke ens egen skyld, hvis man i den nuværende situation oplever dårligere trivsel som ung. Men det er vigtigt, at man får hjælp, hvis det er nødvendigt, og at man ikke går alene med det.  

Hvis en elev eller studerende henvender sig med problemer, så kan den bedste støtte være at lytte og henvise til andre, der kan hjælpe. 

Hvis du får en god snak med en elev eller studerende om noget, der er svært, så fortæl dem, hvor de kan få ekstra hjælp. 

Gode steder at henvende sig: 

Det kan være værd at bruge lidt tid i en lektion på at fortælle, hvad der er af muligheder, hvis man har det svært. Ved at italesætte udfordringer og fortælle, hvor eleverne kan gå hen, er du med til at aftabuisere problemer og fjerner måske en barriere for at søge hjælp. 

 

Kendskab til mulighederne skaber tryghed hos underviseren 

Det kan føles utrygt at spørge ind til elev, hvis man ikke ved, hvordan man griber den unges svar. Det giver en ro at vide, hvor du kan henvise den unge hen, hvis der er et behov. Hvis en elev eller studerende kommer til dig, så er det ikke dit ansvar at løse deres problem. Men du kan gøre en forskel alene ved at kende til andre, der kan, og henvise til dem.