Tag ansvar for gruppearbejdet

For en del unge er der en vis nervøsitet forbundet med gruppearbejde. Og er man genert eller typen, der gemmer sig, så ender man måske uden for fællesskabet alene. Derfor er det vigtigt, at læreren tager ansvar for gruppearbejdet. 

Den uformelle sparring og drøftelse blandt eleverne er noget af det, der hurtigt forsvinder, når undervisningen rykker online. Især førsteårselever, som kun har haft meget kort tid sammen i klasserne kan være udfordrede her.

Heldigvis er der rigtig mange gode løsninger og muligheder for at arbejde i grupper online. Det kan dog kræve lidt tilvænning, og vi giver dig her nogle konkrete idéer til, hvordan du kommer i gang med at skabe gode rammer for gruppearbejdet. 

Det skaber tryghed, når du tager ansvar

Gruppedannelse er altid en svær størrelse. Der er altid en spændthed og sårbarhed, særligt hvis man skal lave grupper med nogen, man ikke kender så godt. Unge, der føler sig socialt usikre, har en tendens til at ‘gemme sig’, og det er endnu lettere bag skærmen. Derfor er det ekstra vigtigt, at du tager ansvar for at danne grupper og fjerne barrierer. 

Når du tager styringen, kan du sikre, at alle kommer i en gruppe. Du kan eksempelvis lave grupperne på forhånd, eller du kan opdele eleverne, når I sidder i undervisningen enten ud fra et tilfældighedsprincip eller lad emnet bestemme. 

At du tager ansvar for gruppedannelser, er en måde at tage ansvar for fællesskabet på, og det skaber en tryghed. Især for svagere elever, som måske har negative erfaringer med, men også for socialt stærke elever kan det lette et pres. Samtidig sender det et signal om, at det skal tages alvorligt, og det kan i sig selv have en effekt. Ved at signalere til eleverne at det er vigtigt at tage ansvar for fællesskabet, kan du måske inspirere nogle af de socialt stærke elever til selv at tage ansvar.

Følg op på grupperne

Spørg eleverne, om de rent faktisk har brugt grupperne, og hvordan det har fungeret. Hvis de ikke har, så vær nysgerrig på hvorfor, og hvordan I sammen kan få det til at fungere bedre fremover.

Bekæmp ensomhed og styrk trivsel med Netwerk

Ventilens trivselsprogram Netwerk giver ungdomsuddannelser et samlet program for at bekæmpe ensomhed og styrke trivsel. Det gavner både fagligt og socialt, og det skaber tryghed for både lærere og elever. 

Denne artikels råd baserer sig på principperne bag makkerskaber og gruppedannelse, som er noget af det, eleverne fremhæver som et særligt godt element i Netwerk.

Læs mere om Netwerk, og om hvordan din skole kommer med på www.projektnetwerk.dk