Makkerskaber på uddannelserne giver tryghed

Netwerk er Ventilens trivselsprogram til ungdomsuddannelser, hvor makkerskaber bl.a. er med til at sikre et godt fællesskab. Makkerskaber kan gøre overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelsen mere tryg. 

Nye begyndelser kan være hårde. Man starter forfra. Det kan både være spændende, men også skræmmende. Sådan har mange det i forbindelse med en ny skolestart. Hvem skal man snakke med? Hvem skal man sidde med? De spørgsmål blandet med nervøsitet og tvivl, har mange sikkert oplevet. Ventilen har ni års erfaring med Netwerk, og vi ved, at makkerskaber er med til at skabe tryghed og anerkendelse af sin plads i fællesskabet.

En tryg overgang til den fysiske skole

Nedlukningen og hjemmeskole var noget, elever og lærere skulle vænne sig til. Og det vil også kræve en ny omstilling tilbage i den fysiske skole og det sociale samvær. Her er det vigtigt at vise forståelse for, at elevernes sociale muskel ikke er blevet trænet, som den plejer, og at det derfor kan virke overvældende at være tilbage i klasselokalet. 

Ved at indføre makkerskaber sender du som lærer et signal til eleverne om, at det stadig er vigtigt at tage ansvar for klassefællesskabet. Eleverne skal (gen)lære at arbejde sammen og sørge for at være opmærksomme på hinanden. Makkerskaberne er altså et fundament, som kan være med til at sikre en mere tryg overgang, når eleverne møder op på uddannelsen. 

Samtidig viser du dine elever, at du tager deres trivsel alvorligt. Det signal er også med til at øge trygheden hos dem, der bekymrer sig for at være tilbage i klasselokalet.

Fællesskab og ansvar for hinanden i fokus 

Makkerskaber er et vigtigt redskab for lærerne til at have øje på elevernes trivsel. Samtidig bliver eleverne opmærksomme på hinanden. Makkerskaberne skifter et par gange i løbet af det første halve år, så eleverne prøver at arbejde sammen med forskellige makkere. Helt konkret kan eleverne få til opgave at:

  • Lægge mærke til om ens makker dukker op til undervisning. Modtager man en sms fra en klassekammerat, minder det eleven om, at de er vigtige for fællesskabet.
  • Tage noter for sin makker, hvis han eller hun ikke er til stede. På den måde sørger eleven for, at deres makker kan følge med i undervisningen.
  • Arbejde sammen i grupper. Også uden for skoletiden kan man give eleverne lektier, som de skal løse sammen. Den opgave, man giver eleverne, behøver ikke være faglig, men kan godt være social og give anledning til, at eleverne får snakket sammen. 

Makkerskaber har en effekt på det sociale og det faglige

At føle sig tryg i klassen er både afgørende for ens sociale trivsel, men også for det faglige. Flere elever beskriver, hvordan det blev nemmere at koncentrere sig om det faglige, når det sociale pres blev fjernet.

”Det bedste ved makkerskaberne var, at man var sikker på at have en at arbejde sammen med i starten. Så man måske ikke var den, der sad tilbage i klassen, som ikke kendte nogen af de andre.” siger en af eleverne i Netwerk.

Vores metoder i Netwerk er gennemtestede med gode resultater. Netwerk er et trivselsprogram udviklet i samarbejde med Mary Fonden, som bruges af gymnasier og erhvervsuddannelser i hele landet. Siden 2016 har Ventilen selv drevet Netwerk. 

“Da jeg lige var på begyndt på gymnasiet, synes jeg, at min makkerskabsgruppe hjalp mig med at få nogle nye venner i den nye klasse,” fortæller en elev i Netwerk.

Har I også brug for mere viden om gode klassefællesskaber og forebyggelse af ensomhed på jeres skole? Bliv en del af Netwerk. 


Læs mere om trivselsprogrammet her projektnetwerk.dk eller skriv til netwerk@ventilen.dk

Dét har eleverne svaret om makkerskaber i Netwerks tilfredshedsundersøgelse 2019

73 % af eleverne mener, at makkerskaber har hjulpet dem til at føle sig mere trygge i klassen.

77 % af eleverne mener, at makkerskaberne har gjort det lettere at samarbejde med de andre i klassen.

75 % af eleverne mener, at makkerskaber har haft en positiv betydning for sammenholdet i klassen.

69 % af eleverne mener, at makkerskaber har gjort det lettere at lave grupper til gruppearbejde.

Om Netwerk

Programmet består af:

  • Makkerskaber, som sætter rammer for gruppearbejde
  • Et lektionsforløb, som giver eleverne viden om god klassekultur og et stærkt fællesskab
  • Fællesskabende aktiviteter, som styrker sammenholdet i klassen
  • Støtte til elever, der føler sig ensomme, idet vi klæder lærerne på til at tale med elever om social trivsel og til at hjælpe dem videre, hvis de har brug for det