Netwerk sætter trivsel på skemaet

Trivsel for elever på ungdomsuddannelser er i fokus med Netwerk. Frits har været en del af programmet i flere år og anbefaler det til alle lærere, han møder. Læs hvorfor.

Siden 2016 har Ventilen sat trivsel på skoleskemaet med Netwerk. Bogstavelig talt. Netwerk  er et trivselsprogram for ungdomsuddannelser. Det består af seminarer og lektioner, hvor lærere klædes på til at skabe fællesskaber og god klassetrivsel. Det sker bl.a. gennem makkerskaber, fællesskabende aktiviteter, lektionsforløb med klassen, støtte til elever og fokus på en tryg overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Frits Edslev, lærer på NEXT Vibenshus Gymnasium, har gennem fire år arbejdet med Netwerk i sine klasser. For Frits er der ingen tvivl om, hvorvidt Netwerk skal anvendes i fremtidig undervisning.

“Det skal det helt klart. For der er jo nye elever hvert år, og det er nyt for alle dem, der starter. Så det synes jeg bestemt, at man skal. Og det har vi i øvrigt også tænkt os at gøre. Jeg anbefaler det til alle, som jeg taler med fra andre skoler,” siger Frits og oplister tre årsager til, at han anbefaler Netwerk. Frits oplever:

  1. Bedre trivsel blandt sine elever
  2. Et trygt fællesskab, hvor eleverne hurtigere falder til rette, og det er en forudsætning for, at de kan lære noget og modtage undervisning
  3. Mindre frafald af elever

Slut med glemmebogen

I introduktionsperioden dannes makkerskaberne. Her parres eleverne to og to og får ansvaret for hinanden i den første tid. For eksempel skal de sørge for, at makkeren kommer med til frokost.

“Det er et godt redskab, især i starten, hvor mange unge jo kommer ind og er følsomme. De kommer med hver deres baggrund, og nogle er måske meget tilbageholdende, frygter lidt det at skulle starte på en ungdomsuddannelse, for hvem er de andre, jeg går i klasse med, og kan jeg klare kravene både fagligt og socialt?”, fortæller Frits.

Som en del af Netwerk forpligtiger man sig til at arbejde kontinuerligt med trivslen og fællesskabet i klasserne. Det sker for lærerne gennem seminarer og sammen med eleverne i specielle lektionstimer fordelt ud over skoleåret.

“Det fungerer rigtig godt, og gør netop, at trivsel bliver en del af ens mindset og ikke bare i introugen. Det må ikke bare komme i glemmebogen”, udtaler Frits og fortsætter:

“At skabe trivsel kræver både midler og ressourcer. Og Netwerk er en god investering i trivselsarbejdet, som mange skoler har fokus på.”

Netwerk findes i dag på mere end 50 skoler.

Vil I også være med?

Book en samtale med en af projektlederne på netwerk@ventilen.dk