Ni ud af ti har haft gode oplevelser med mad og bevægelse

En ny rapport, der dokumenterer arbejdet i KOMsammen, viser, at langt størstedelen af de unge har gode oplevelser i tilbuddet og tager nye vaner med hjem.

Når unge og frivillige mødes i et af Ventilens fem KOMsammen-tilbud, er der sund madlavning eller en form for sport eller anden bevægelse på programmet. Og det er noget, næsten alle unge sætter pris på. I hvert fald svarer ni ud af ti i den spørgeundersøgelse, vi netop har foretaget, at de har haft gode oplevelser med madlavning og bevægelse. Syv ud af ti har fået erfaringer med madlavning, de kan bruge hjemme, og seks ud af ti spiser mere sundt i hverdagen, efter de er startet i Ventilen.

Når det kommer til fysisk aktivitet er tallene desværre lidt lavere. Halvdelen svarer dermed, at de har fået erfaringer med bevægelse, de kan bruge derhjemme, og lige så mange, at de er blevet mere fysisk aktive i deres hverdag.

For formand i Ventilen, Maria Bergmann Nielsen, giver tallene stof til eftertanke.

“Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at langt de fleste har gode oplevelser med madlavning og bevægelse, og at rigtig mange også tager inspiration med hjem. Det her område er stadig relativt nyt for os, så jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på, hvordan vi kan gøre tallene endnu højere,” siger hun.

KOMsammen-tilbuddene er den nyeste af Ventilens to typer af tilbud og har et delt formål: Dels handler det om sund mad og bevægelse, og dels er ligesom mødestederne et sted, hvor unge, der føler sig ensomme, kan blive en del af et trygt fællesskab, hvor de kan få opbygget de sociale kompetencer, de føler, de mangler. Derfor er det positivt, at ni ud af ti svarer, at de føler sig som en del af et fællesskab i KOMsammen.

Og sådan skulle det da også helst være, siger Ventilens formand, Maria Bergmann Nielsen.

“Vi har efterhånden mere end 20 års erfaring med at skabe gode, trygge fællesskaber, så der har vi selvfølgelig også rigtig høje ambitioner.”

Syv ud af ti svarer, at de føler sig mindre ensomme, efter de er startet i Ventilen. Det er det samme tal, som gør sig gældende for mødestederne.

Ventilen udvikler KOMsammen-tilbuddene i samarbejde med Nordea-fondens pulje Det gode, unge liv. Der findes pt. fem KOMsammen-tilbud; i Randers, Odense, Holbæk, Slagelse og København. I 2019 åbner vi endnu to.

Centrale resultater fra dokumentationsrapporten:

  • 7 ud af 10 unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i KOMsammen.
  • 6 ud af 10 unge har oplevet et styrket selvværd, siden de startede i KOMsammen.
  • 9 ud af 10 unge føler sig som en del af et fællesskab i KOMsammen.
  • 9 ud af 10 unge har fået gode oplevelser med madlavning og bevægelse.
  • 7 ud af 10 unge har fået erfaringer med madlavning, som de kan bruge derhjemme.
  • 5 ud af 10 unge har fået erfaringer med bevægelse, som de kan bruge derhjemme.
  • 6 ud af 10 unge spiser mere sundt i hverdagen, efter de er begyndt i KOMsammen.
  • 5 ud af 10 unge er mere fysisk aktive i hverdagen, efter de er begyndt i KOMsammen.