Tre ud af fire er mere tilfredse med sig selv

Et godt selvværd er en meget vigtig faktor i vejen ud af ensomheden. Derfor glæder Ventilens formand sig over, at 75 % af de unge føler, de er blevet mere tilfredse med sig selv, efter de er startet i et af Ventilens mødesteder.

Det kræver mod at tage kontakt til et andet menneske, eller til at tage imod en invitation fra en, man måske ikke kender så godt. Derfor handler meget af arbejdet i Ventilens tilbud om at styrke de unges selvværd, og give dem en følelse af, at de selvfølgelig har noget at bidrage med. Og derfor er det glædeligt, at knap 75 % af de unge, der kom i Ventilens mødesteder i 2017, føler sig mere tilfredse med sig selv, end før de startede i Ventilen.

Glædeligt er det også, at hele 80 % svarer, at de har fået mere mod på at lære nye mennesker at kende, og at 75 % har fået mere mod på at kontakte og snakke med andre mennesker.

Tallene kommer fra dokumentationsrapporten om mødestederne i 2017, som Ventilen netop har offentliggjort.

For formand, Maria Bergmann Nielsen, betyder tallene, at indsatsen i Ventilens tilbud virker; ikke bare her og nu, men også på længere sigt.

“Udvikling er en af de centrale værdier i Ventilen, så selvom vores tilbud selvfølgelig er et pusterum, hvor man kan slippe kortvarigt væk fra ensomheden, så skal det også være et sted, hvor de unge bliver styrket og får troen tilbage på, at de har noget at byde på. Det er super vigtigt, når de skal ud og ‘stå på egne ben’ rent socialt,” siger hun.

Syv ud af 10 de unge, der kom i et af Ventilens mødesteder i 2017 svarer da også, at de føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen. Det er i øvrigt samme tal, der gælder for KOMsammen-tilbuddene.

Centrale resultater fra mødestedernes dokumentationsrapport:

  • 70 % af de unge føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen.
  • 74 % har oplevet et styrket selvværd, siden de startede i Ventilen.
  • 64 % oplever, at de er blevet bedre til at ha?ndtere sociale situationer.
  • 64 % har mødt nogen, som de kan lave noget socialt med uden for Ventilen.
  • 80 % har fået mere mod på at lære nye mennesker at kende.
  • 75 % har fået mere mod på at kontakte og snakke med andre unge.
  • 70 % har fået mere mod på at deltage i sociale aktiviteter.
  • 60 % har fået mere mod på at invitere andre til noget socialt.
  • 56 % har fået større tro på deres egne evner.
  • 63 % har fået en mere positiv holdning til sig selv.