Ventilens værdier

Tillid
Ventilens arbejde er centreret om at kunne skabe relationer, og en vigtig forudsætning for at gøre det er tillid. I mødet med de unge i vores lokale tilbud er tillid med til at skabe fortrolighed og åbne for kommunikationen. Ligeledes er tillid et nøgleord blandt de frivillige, så de føler sig trygge ved at bruge hinanden som sparringspartnere, og trygge ved at alle gør som aftalt, noget der er en forudsætning for at man som gruppe kan drive en lokal Ventil. Også i forhold til Ventilens samarbejdspartnere udadtil er vi pålidelige og har kontinuitet i vores arbejde.

Nærvær
Nærvær er for Ventilen en positiv og åben tilgang til de unge i vores lokale Ventiler. Vi ønsker, at de frivillige med deres tilstedeværelse er med til at skabe en følelse af samhørighed. Med vores nærvær skal vi bidrage til, at de unge i mødestederne og KOMSammen udvikler en positiv selvopfattelse og opnår evnen til at glæde andre og glæde sig på andres vegne. Nærvær betyder også, at vi stræber efter, at den lokale ventil er kendt og har betydning i nærområdet og indgår aktivt i lokale samarbejder.

Ansvarlighed 
I Ventilen stræber vi efter, at både de frivillige og de unge der deltager i aktiviteterne i vores lokale Ventiler føler ansvarlighed i hverdagen. Ansvarlighed hos den enkelte udtrykkes ved, at man føler sig som en del af fællesskabet og aktivt deltager i at modarbejde ensomhed på forskellige niveauer. At føle sig forpligtiget og turde tage ansvar er vigtigt og givende for udviklingen af Ventilen som organisation og for den enkelte. Ansvarligheden skal udspringe af et engagement, så den enkelte ønsker at påtage sig og fuldføre de opgaver, som kræves for at Ventilen kan fungere og udvikles.

Udvikling
Ventilen er en ungdomsorganisation, hvor debat og nyskabelse er højt prioriteret, derfor sker der en vedvarende udvikling på alle plan. I de lokale Ventiler fokuserer vi på at skabe et rum, hvor stille og ensomme unge i deres eget tempo kan tilegne sig flere sociale kompetencer, så de får mod til at etablere kontakt og relationer til andre. De frivillige og hele organisationen udvikles ved opmærksomhed på forbedringer, der skaber vækstvilkår for både frivillige og brugere. Ventilen tager del i bekæmpelsen af tabuet omkring ensomhed blandt unge og forsøger at påvirke samfundsdebatten. Derved ønsker vi at medvirke til udvikling af et samfund med plads til alle.

Frivillighed

Ventilen er på alle niveauer primært drevet af frivillige, støttet af et landssekretariat ansat af Ventilens frivillige ledelse. Både nationale og lokale frivillige og de unge, der kommer i de lokale Ventiler, bruger deres fritid i Ventilen. Det er vigtigt for Ventilens arbejde, lokalt såvel som nationalt, at de unge ikke oplever at møde professionelle behandlere i tilbuddene, men møder helt almindelige unge – ligesom dem selv, efter et ung-til-ung princip. Frivilligheden er med til at skabe en ligeværdig relation, hvor frivillige og unge deltager, fordi det er meningsfyldt og givende for begge parter.