Ventilens historie

Ventilen startede oprindeligt som et socialt projekt i København, støttet af projektstationen Idé & Co. I 1993 åbnede vi det første mødested i København. Dengang gik vi under navnet Lyspunktet.

I 1999 dannede vi Ventilen Danmark som landsdækkende organisation, der bl.a. skulle støtte oprettelsen af lignende projekter i andre danske byer. Det har indtil nu resulteret lokale tilbud i Aalborg, Odense (et mødested og et KOMsammen-tilbud), Roskilde, Esbjerg, Kolding, Aarhus, Herning, Hillerød, Næstved, Sønderborg, Viborg, Frederikshavn, Gentofte, Holbæk, Vejle, Slagelse, Randers, Silkeborg og Frederiksberg og foruden det oprindelige mødested i København også et KOMsammen-tilbud.

I 2009 udgav Mathias Lasgaard og Nanna Kristensen fra Syddansk Universitet rapporten ”Ensom i gymnasieskolen”, der viste, at 1-2 elever i hver klasse følte sig så ensomme, at de overvejede at droppe ud af skolen. Det blev udgangspunktet for Netværk ud i livet, der i 2009 var et pilotprojekt på gymnasier i hovedstadsområdet. Dette projekt skulle vise sig at blive forløberen for Netwerk, som vi i 2012 startede i samarbejde med Mary Fonden og med økonomisk støtte fra Lauritzen Fonden. Siden 2017 har Ventilen drevet Netwerk selv. I 2016 blev målgruppen udvidet, så vi nu tilbyder Netwerk både til gymnasieskoler og erhvervsuddannelser. Siden 2012 har mere end 2500 lærere og næsten 40.000 elever gennemført Netwerk-forløbet.

I 2012 blev Ventilens tilbud til unge, der føler sig ensomme, udvidet med to nye lokalforeninger, som ikke var som de traditionelle mødesteder nemlig KOMsammen København og KOMsammen Odense. Her er nøgleordene også tryghed og gode oplevelser med jævnaldrende, men omdrejningspunktet for aktiviteterne er sund mad og bevægelse. KOMsammen står nemlig for “kost og motion sammen”. Takket være Nordea-fondens pulje “Det gode, unge liv” har vi nu åbnet KOMsammen-tilbud i Holbæk, Slagelse, Randers, Silkeborg og Svendborg.

I 2015 kom så det hidtil nyeste skud på Ventilens stamme nemlig formidlingsprojektet Ventilen Fortæller, hvor vi uddanner unge frivillige til at tage ud på højskoler, efterskoler, pædagog- og læreruddannelser. Her holder de oplæg, der handler om ensomhed og fællesskaber, og som er delt op i en faglig del og en del med personlige beretninger. Velux Fonden finansierer udviklingsperioden fra 2015-2018, hvorefter vi kommer til at drive Ventilen Fortæller helt som en integreret del af organisationen.

Fra i starten udelukkende at være drevet af frivillige kræfter, består Ventilen Danmarks sekretariat i dag af 9 fastansatte medarbejdere, seks studentermedarbejdere og en praktikant. En lille håndfuld frivillige er igennem årene blevet til over 275 frivillige i hele landet.