Ventilens mødesteder: Tre ud af fire finder nye fællesskaber

I Ventilens mødesteder er et trygt fællesskab og aktiviteter, der styrker de unges sociale kompetencer i fokus. Ny rapport  fra Ventilen viser, at metoderne virker, for 75 pct. af de unge svarer, at de har mødt nogen uden for Ventilen, som de kan lave noget socialt med.

Ensomhed leder i mange tilfælde til tvivl på eget selvværd og mangel på kompetencer og mod til at møde nye mennesker. I Ventilens mødesteder arbejder de frivillige derfor på at få de unge med i fællesskabet og styrke de unges selvværd og bekræfte dem i, at de selvfølgelig har noget at bidrage med. Derfor vækker tallene i Ventilens seneste dokumentationsrapport begejstring.

75 pct. af de unge svarer, at efter de er kommet i Ventilen, har de mødt nye, sociale fællesskaber uden for Ventilen. Samtidig svarer 76 pct. at de føler sig mindre ensomme, efter de er kommet i mødestedet. 65 pct. oplever et styrket selvværd, og 77 pct. har fået større tro på, at andre på deres egen alder synes godt om dem.

Tallene er fra Ventilens Dokumentationsrapport for mødestederne i 2018, som for nyligt blev offentliggjort. De  afspejler det arbejde, de frivillige står bag i de lokale Ventiler og formandens glæde over resultaterne bakkes op af ros til de frivillige.

”Ventilen er sat i verden for at afhjælpe ensomhed. I den proces, er det helt fundamentalt, at de unge får styrket deres tro på egne evner og kvaliteter såvel som til fællesskaber. At det i høj grad lykkedes skyldes selvfølgelig vores metodeudvikling gennem 20 år, men i allerhøjeste grad også vores engagerede frivillige, som lægger tid og arbejde i at skabe nogle trygge og sjove rammer for de unge, der opsøger Ventilen. Det gælder ikke kun for mødestederne, men også i vores KOMsammen-tilbud,” siger Maria Bergmann Nielsen, formand i Ventilen Danmark.

Øget overskud og lyst til at hjælpe andre

De fleste unge, der kommer i Ventilen, oplever altså gode resultater. I takt med deres selvværd og mod på at møde nye mennesker stiger, oplever mange af dem overskud og lyst til at hjælpe andre unge, der føler sig ensomme. I Dokumentationsrapporten svarer 53 pct., at de har større overskud til at hjælpe andre, hvis de oplever, at de har brug for det.

Flere af vores unge melder sig derfor til at være frivillige i Ventilen. De kan de være i lokalafdelinger eller nationalt som formidlere i Ventilen Fortæller eller på Ventilens Grunduddannelse.

”Når man ved, hvordan ensomhed påvirker en, er det langt nemmere at hjælpe sig selv og andre til at komme videre”, fortæller Signe, som er en del af Ventilen Fortæller og Ungekorpset, hvor hun deler sin egen historie og Ventilens arbejde gennem oplæg og interviews.

Ventilen har  ca. 300 frivillige i Ventilens mødesteder, KOMsammen-tilbud og nationale projekter.

Der er på nuværende tidspunkt 15 danske byer med et Ventilen mødested.

Centrale resultater fra Dokumentationsrapporten 2018:

  • 76 pct. føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt i Ventilen
  • 65 pct. har oplevet styrket selvværd, efter de er begyndt i Ventilen
  • 63 pct. af de unge oplever, at de er blevet bedre til at håndtere sociale situationer
  • 77 pct. af de unge har fået større tro på, at andre i egen alder synes godt om dem
  • 63 pct. af de unge har fået mere mod på at lære nye mennesker at kende, og føler sig mere trygge i nye situationer
  • 53 pct. af de unge har fået større overskud til at hjælpe andre, hvis de oplever, at de har brug for det
  • 49 pct. af de unge er blevet bedre til at fornemme, hvordan andre har det
  • 75 pct. af de unge har mødt nogen, som de kan lave noget socialt med uden for Ventilen
  • 52 pct. af de unge har efter at være startet i Ventilen fået nye bekendtskaber, som ikke er fra Ventilen

 Læs den fulde rapport her