Ofte stillede spørgsmål om ensomhed

Ensomhed er en følelse, alle har prøvet at have, og det er en helt almindelig følelse, at opleve en gang imellem. En stor undersøgelse fra 2015 viser, at 6,4 % af de 16-29-årige ofte eller altid føler sig ensomme. Det svarer fx til, at 1-2 unge i hver klasse føler sig ensomme altid eller næsten altid. Sundhedsstyrelsens Den Nationale Sundhedsprofil fra 2018 viser, at  9,4 % – af de 16-24-årige ofte er “uønsket alene”. Tallet afveksler lidt afhængigt af, hvordan der bliver spurgt, men der tegner sig et tydeligt billede af, at unge er den aldersgruppe, hvor flest føler sig ensomme, og tallet ser ud til at være stigende.

Ensomhed er den følelse, der opstår, når ens sociale relationer ikke lever op til ens sociale behov. Det vil altså sige, at det er forskelligt fra person til person, hvornår ensomheden opstår. Nogen har brug for én god ven for at få det sociale behov stillet, og nogen har brug for en stor bekendtskabskreds, men ikke en “bedste ven”.

I Ventilen skelner vi mellem langvarig og kortvarig ensomhed i forhold til, hvornår man bør reagere. Det kan sammenlignes med sult; det er ikke farligt at være sulten i kortere tid, men når det varer ved og bliver til sult, så er det farligt. Følelsen af ensomhed er kroppens måde at fortælle os, at vi har været isoleret for længe.

Ensomhed har ikke nødvendigvis noget at gøre med at være alene. Tværtimod kan følelsen være stærkest, når vi er omkredset af mennesker, vi ikke føler os som en del af. Som mennesker har vi brug for relationer, hvor vi føler os trygge, hvor vi kan være os selv, og hvor der er nogen, vi kan betro os til.

Det er vigtigt at understrege, at ensomhed ikke er en sygdom, og der er derfor ingen symptomer. Dog er der nogle konsekvenser af ensomhed, som kan vise sig som fysiske tegn. Nogen vælger måske at sidde og gå alene, afviser invitationer til sociale sammenhænge og isolerer sig, mens andre bliver mere udadreagerende, vrede eller voldsomme. Mange af de unge vi møder i Ventilen oplever at føle sig usikre eller utilpas i sociale sammenhænge og kan have svært ved at holde øjenkontakt. Men ligesom ensomheden har mange årsager, har den også mange udtryk.

Det kan være svært at forstå, hvorfor man kan føle sig ensom som ung. Ofte er man, som ung sammen med andre mennesker meget af dagen, for eksempel på sin uddannelse. Og den typiske beskrivelse af ungdomslivet er ofte som meget socialt og fuld af muligheder. Men der er mange årsager til, hvorfor unge mennesker føler sig ensomme. Vores erfaring er, at de unge, som kommer i Ventilen, er meget forskellige og har ofte vidt forskellige sociale baggrunde. De har måske under deres opvækst eller skoleforløb følt sig uden for fællesskabet i lange perioder. Nogle er måske blevet mobbet, har dårlig eller ingen kontakt til familien eller har ikke haft nogen nære venner. Mange af disse unge lider af lavt selvværd og præstationsangst, og kan eller tør ikke tage kontakt til deres jævnaldrende. Unge, der føler sig ensomme gennem længere tid, kender ofte heller ikke til de ting, man normalt forbinder med at være ung – som at gå til fester, have kærester og være en del af en vennegruppe. Hos unge kan det blive en ond cirkel, for hvis du har følt dig ensom længe, så mister du troen på dig selv, og dermed også modet til at forsøge at få nye venner.

Selvom ensomhed er en følelse, vi alle kender til, så er den unægteligt forbundet med skam og skyldfølelse. Det gør det endnu sværere for de unge, der er ramt, at komme ud af ensomheden. Men langvarig ensomhed har store konsekvenser. Ensomhed påvirker hjernen. Den får hjernen til at gå i forsvarsposition. Det betyder man sover dårligere, er meget opmærksom på trusler og fare. Det gør én mindre empatisk og mindre imødekommende overfor andre mennesker. Det betyder ofte, at de unge, som føler sig ensomme, også føler sig udenfor fællesskabet eller socialt isolerede. I sidste ende kan det medføre, at de de unge dropper ud af deres uddannelse, bliver deprimerede og ikke får udviklet deres sociale kompetencer. Dette gør de unges forudsætninger for, at komme ud af ensomheden endnu sværere.

Undersøgelser viser også, at der er klare forbindelser mellem ensomhed hos unge og risikoen for at udvikle en psykisk lidelse, for eksempel depression, angst eller spiseforstyrrelser. Desværre forbindes ensomhed også med selvmord og en øget risiko for alvorlige sygdomme senere i livet. Du kan læse undersøgelserne her.

Der findes ikke noget konkret svar på, hvor lang tid det tager at komme ud af ensomhed. Det er meget forskelligt fra person til person, fordi ensomhed er helt subjektivt. Det vigtigste er, at man er tålmodig, fordi længerevarende ensomhed ikke er en følelse, som kan ændres fra den ene dag til den anden. Men der er en vej ud af ensomheden, for de unge, som er ramt. Blandt de unge, som kommer i Ventilens mødesteder, fortæller 79 procent, at de føler sig mindre ensomme, efter de er begyndt at komme der. 60 procent af fortæller, at de har skabt nye bekendtskaber, som ikke er fra Ventilen, og 64 procent føler styrket selvværd, efter de er begyndt at komme i Ventilen.

Er du interesseret i muligheden for at interviewe en af vores unge fortællere, kan du kontakte vores presseansvarlige.

De unge i Ventilen er lovet anonymitet, så derfor er det ikke muligt, at besøge vores tilbud, mens de unge er der.

Vi vil altid gerne hjælpe studerende, der vil arbejde med ensomhed. Du kan finde en masse viden om ensomhed her og mere konkret viden om Ventilen her. Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i vores bibliotek eller på hjemmesiden må du selvfølgelig gerne kontakte os. Men det er en stor hjælp for os, hvis du er helt forberedt på hvad vi kan hjælpe dig med, da det er vores sekretariatet som besvarer henvendelser.

Føler du dig ensom?

I mødestederne møder du andre unge, og I laver aktiviteter sammen. Det ikke er et sted hvor du kommer for “at være”, og derfor er det ikke et værested, men nærmere et mødested. Selvfølgelig er der plads til, at du kan sidde lidt for dig selv, hvis du har en dårlig dag, men i mødestedet er det ligesom med venner eller kammerater. Du er nødt til at forholde dig til de andre, der er til stede. Det er netop tanken med mødestedet, at det er et øverum, hvor du kan være sammen med andre, skabe relationer og øve dig i det sociale. Du bliver ikke dømt ude, selvom du skulle træde ved siden af. Mødestedet er et sted, hvor du deltager aktivt i fællesskabet.

KOMsammen står for Kost Og Motion sammen. Tilbuddet er for unge, som kender til ensomhed og ønsker sig en sundere livsstil. Aktiviteterne i KOMsammen er på et niveau, så alle kan være med. Du behøver ikke at være god til sport eller vide noget om kost og motion for at komme i tilbuddet, men det er vigtigt, at du har lyst til at være med, også selvom det måske kræver, at du skal overskride nogle af dine egne grænser. De frivillige sørger for, at det er sjovt og trygt for alle.

I Ventilens tilbud er man sammen med andre unge om en aktivitet. Det er meget forskelligt hvad, der er på programmet, fordi det er noget, de frivillige og de unge planlægger i fællesskab. Du kan læse mere om, hvad den ventil, der ligger i nærheden dig, har planlagt i den næste tid i kalenderen her. Fra kalenderen kan du også klikke dig videre til den enkelte ventils egen side og læse nærmere.

Både mødestederne og KOMsammen er drevet af unge frivillige mellem 18 og 30 år. Ventilens tilbud er ung-til-ung-projekter, hvor de frivillige giver andre unge et sted, hvor de kan være sammen, snakke med og lave aktiviteter med jævnaldrende. De frivillige i Ventilens tilbud er der for at sikre, at der altid er trygt at komme, er en rar stemning, og at der altid er en at snakke med. De frivillige i mødestedernes primære opgave er at sørge for, at der altid er aktiviteter eller noget at give sig til, når de unge mødes. I KOMsammen hjælper de frivillige med at arrangere aktiviteter, der har fokus på kost eller motion, og hvor de unge får mulighed for at røre sig.  

Første gang du kommer i et af Ventilens tilbud, skal du komme en halv time før de åbner. Du behøver ikke fortælle os, at du kommer i forvejen, for der altid vil står et par frivillige klar til at tage imod dig. Du kan læse mere om de lokale tilbuds åbningstider her. De frivillige kan fortælle dig mere om tilbuddet og sammen snakker I om, hvad Ventilen er for noget, og om det er noget for dig. I Ventilen kan vi desværre ikke tage imod alle unge. Vores frivillige er ikke klædt på til at tage imod unge, der har en alvorlig psykisk sygdom, der ikke er velbehandlet. Vi kan heller ikke tage imod unge med et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer. Du kan læse mere om hvem, der kan komme i de enkelte tilbud her. Har du brug for at vide mere, er du altid velkommen til at ringe til vores sekretariat på 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage eller skrive en mail til os på info@ventilen.dk. Alle spørgsmål er velkomne.

Vi kan desværre ikke tage imod alle unge. Dette skyldes, at vores frivillige ikke er uddannede til det. Du kan ikke komme i Ventilen, hvis du har et aktivt misbrug af alkohol eller stoffer, eller hvis du har en alvorlig psykisk sygdom, der ikke er velbehandlet. Har du spørgsmål eller har brug for at vide mere om dette, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 208 308 mellem kl. 10-16 i hverdage eller sende en mail til info@ventilen.dk.

Donationer og støtte

Alle donationer (ekskl. medlemskontingenter) til Ventilen giver mulighed for at få skattefradrag. Du kan få skattefradrag for det samlede beløb du donorer årligt, og der gives fradrag for op til 15.900 kr. (2018).
For at få fradrag, skal du under betalingen sætte kryds i boksen “ønsker fradrag” og udfylde felterne med dine CPR/CVR oplysningerne. Vi samler oplysninger om, hvilket beløb du har doneret det indeværende år og indberetter det til SKAT. Du skal selv huske at gemme din kvitteringsmail(s) for din donation som evt. dokumentation til SKAT.

Foretager du flere enkeltdonationer på vores hjemmeside, skal du huske at krydse feltet “ønsker fradrag” af, hver gang du donorer.

Har du tilmeldt dig et fast bidrag, hvor vi automatisk trækker donationer, og har udfyldt “ønsker fradrag” én gang og udfyldt felterne med CPR-oplysninger, så indberetter vi automatisk alle dine donationer til SKAT.

Du kan altid eftertilmelde dig skattefradrag ved at ringe til os på tlf. 70 208 308.

Du har mulighed for at donere et enkelt beløb eller at blive donor med et fast bidrag. På betalingssiderne er der nogle beløb, som gør betalingsprocessen nemmere for dig. Men du kan altid vælge at bruge knappen “andet beløb”, hvis du ikke synes, at nogle af mulighederne passer dine behov. Trykker du på “andet beløb” har du mulighed for selv at designe din ønskede donation.

Medlemskontingentet er altid 75 kr. én gang årligt, men du kan sagtens tilmelde dig et fast bidrag udover dit kontingent. Du har selvfølgelig også mulighed for at donere et enkeltbeløb. Ønsker du at donere udover dit støttemedlemskab, tilmelder du dig først medlemskabet, og bagefter tilmelder dig den ønskede donationsform seperat.

Det er muligt at betale med kort og MobilePay på hjemmesiden. og du kan tilmelde dine oplysninger et automatisk træk gennem DIBS eller betalingsservice.

Du betaler her, hvis du ønsker at give et fast bidrag eller her, hvis du ønsker at give en enkeltdonation.

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål på tlf. 70 208 308 eller info@ventilen.dk.

Ventilen er en ungdomsorganisation, hvor unge med overskud driver tilbud for ensomme unge. Ventilens støttemedlemmer har demokratiske rettigheder i organisationen og er altså selv med til at forme rammerne for, hvordan tilbuddene for de ensomme unge drives.

Støttemedlemmer er med til at sikre, at vi får et meget vigtigt økonomisk tilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd, og at vi står stærkt overfor beslutningstagere og fonde.

Alle bidrag uanset størrelse medvirker til Ventilens drift og fortsatte udvikling og er med til at sikre, at vores frivillige ikke skal bruge tid på administration, men kan bruge tiden på nærvær med de unge. Men vi beder om en donation på netop 200 kr.-, årligt, fordi enhver donation, vi modtager over det beløb er med til at muliggøre, at vi fortsat kan tilbyde vores donorer skattefradrag for deres bidrag og at vi har tilladelse til at indsamle via vores hjemmeside.

Din virksomhed kan donere som et enkeltbidrag.

Er der noget I mangler svar på, er I altid velkomne til at kontakte os på tlf. 70 208 308 eller info@ventilen.dk.

Du sender os en mail på info@ventilen.dk eller ringer til os på 70 208 308. Er du tilmeldt PBS, bør du også tjekke dine aftaler i din bank og lukke PBS betalingerne.

Ønsker du at afmelde dit støttemedlemskab, vil vi også bede dig oplyse det til os på mail eller telefon.

Empty section. Edit page to add content here.

Læs vores handelsbetingelser HER.