Formand: Vigtigt at eleverne siger fra

I et debatindlæg retter gymnasieelevernes formand Jens Philip Yazdani en kraftig kritik mod det politiske system, der presser unge gennem et svært tilgængeligt uddannelsesforløb. Ventilens formand bakker op.

Allerede i 8. klasse skal man helst have taget stilling til, hvilken ungdomsuddannelse man vil have, og hvad man vil bruge den til.

”Det er derfor, vi ’hjælpes på vej’ af politikernes karakterkrav; så vi kan blive sorteret ud på den rette hylde, hurtigt og effektivt. Baseret nøje og præcist på vores præstation i folkeskolen. Og velkommen i øvrigt til karakterræset.

Det fortsætter nemlig i gymnasiet. Her møder vi en kamp og en konkurrence om karaktererne. Hvis vi gerne vil videre endnu – og gerne vil læse det studie, vi drømmer om – så skal vi præstere. Og det er ikke blot en følelse, nej, det skal vi faktisk”.

Sådan lyder det i et debatindlæg i Altinget, som formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, er afsender på.

Han fortsætter med at kritisere de tårnhøje adgangskrav til universiteterne, kravet om at komme hurtigt i gang for at få lov at beholde sit gennemsnit og for at beholde retten til det sjette SU-år, kravet om at gennemføre studiet ”til tiden” og uddannelsesloftet, for som han skriver:

”Hvis vi opdager, at vores fremprovokerede studievalg var forkert, og at vi i virkeligheden hellere ville have læst noget andet, er fælden klappet, og vi er fanget af et uddannelsesloft, der umuliggør et omvalg.”

Formand for Ventilen Danmark, Maria Bergmann Nielsen, glæder sig over den markante udmelding fra gymnasieelevernes formand.

”Det er så vigtigt, at eleverne står frem og siger fra. Og de skal vide, de i hvert fald har Ventilen i ryggen.”

I debatindlægget skriver Jens Philip Yazdani, at præstationskulturen, de unge lever i, ikke er pædagogisk, men udelukkende politisk, og det synspunkt tilslutter Ventilens formand sig.

”Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg oplever ikke, at politikerne, der står bag de mange reformer og stramninger, overhovedet har overvejet de unges trivsel. Der hersker ingen tvivl om, at alle de tårnhøje krav, som Jens Philip nævner i sit debatindlæg, går ud over både de unges selvværd og deres sociale relationer. Konkurrence er en god ting på boldbanerne eller i gymnastiksalen, men jeg mener ikke, det har ret meget at gøre i uddannelsessystemet i øvrigt.”

Det er bl.a. derfor, Ventilen med Netwerk tilbyder lærere og elever på ungdomsuddannelser et undervisningsforløb, der sætter fokus på gode klassefællesskaber, hvilket i øvrigt ikke bare fremmer elevernes sociale trivsel, men også deres faglige trivsel.

At unge i dag i høj grad mistrives blev for nylig fastslået, da Sundhedsstyrelsen udkom med sin rapport Den Nationale Sundhedsprofil, der viste, at knap 13 % af de 16-24-årige mænd og næsten 24 % af kvinderne i samme aldersgruppe har decideret dårligt mentalt helbred.

”Jeg håber, alle uddannelsesordførere på Christiansborg og ikke mindst uddannelsesminister Søren Pind og undervisningsminister Merete Riisager vil læse Jens Philips gennemgang af alle de vanvittige krav, som de unge bliver udsat for. Lyt til eleverne. De er meget klogere end os andre på effekterne af de politiske beslutninger.”