Ny rapport bekræfter: Faglig og social trivsel hænger sammen

Hvordan kan skolerne arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever? Det spørgsmål har Danmarks Evalueringsinstitut – EVA undersøgt i rapporten ’Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser’.

Ventilens svar på spørgsmålet er: Brug Netwerk – så er I rigtig godt på vej. Rapporten viser nemlig, at mange af de tiltag, som vores trivselsprogram indeholder, er det, der virker. Samtidig bliver det slået fast, at det er vigtigt at have fokus på social trivsel, for den hænger uløseligt sammen med det faglige niveau.

Fællesskab, arbejdsformer og støtte

Set fra Ventilens stol er vi glade for rapporten – ikke fordi den peger på noget nyt og spændende, men fordi den bekræfter den viden, vi har opbygget gennem de sidste 10 års arbejde med trivsel og ensomhed på ungdomsuddannelser.

En rød tråd gennem rapporten er, at elevernes oplevelse af relationen til deres lærere har stor betydning for deres samlede trivsel. Det betyder noget, om de ser læreren som en, de kan henvende sig til, hvis de oplever problemer fagligt eller socialt. Samtidig er det vigtigt, hvordan læreren sætter rammer for klasserumskulturen og samarbejdet mellem eleverne.

Disse områder er netop noget af det, vi arbejder med i trivselsprogrammet Netwerk. I forbindelse med rapporten har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt seks skoler, der har særlig fokus på elevtrivsel. To af skolerne har brugt Netwerk gennem flere år, og trivselsprogrammet fremhæves i rapporten som et af de tiltag på området, der virker.

Læs hele rapporten her.

Netwerk er ikke raketvidenskab

Med Netwerk implementerer skolen størstedelen af de konkrete tiltag, som virker ifølge rapporten. Samtidig klæder vores seminar og lærervejledning lærerne på til at forstå og agere i den vigtige rolle, de spiller for at styrke elevtrivslen.

Elementerne i Netwerk er ikke vanskelige at gå til, og de kan nemt implementeres i hverdagen på skolen: ”Vi har gjort noget med makkere og faste pladser før, men det virker altså meget bedre nu, hvor vi alle sammen følger det samme program og er helt enige om, hvad vi gør. Der er meget mere ro på eleverne, når de fornemmer, at der er en klar plan.”, siger en lærer efter det første halve år med Netwerk.

Kom i gang med Netwerk

Netwerk består af fire elementer: Makkerskaber, et lektionsforløb, fællesskabende aktiviteter og støtte til eleverne. Læs mere om opbygningen af Netwerk her.

I år er der 42 gymnasier og erhvervsuddannelser, der abonnerer på Netwerk, og det er nu muligt at tilmelde sig for skoleåret 2019/2020.

Læs mere om Netwerk på www.projektnetwerk.dk og kontakt projektleder Astrid Sandmark på tlf. 70 208 308, hvis du vil vide, hvordan man kommer i gang.