Ny struktur for Ventilen

Ved årsmødet 2019 gav alle deltagende medlemmer deres opbakning til bestyrelsens forslag til en ny struktur og vedtægter i organisationen. Ventilen fik således en ny type bestyrelse  og et helt nyt organ – lokalkomitéen. Idéen med den nye struktur var at skabe bedre vilkår for et strategisk bestyrelsesarbejde og overdrage udviklingen og rammesætninger af det frivillige arbejde til lokalkomitéen. 

På 20 år er Ventilen gået fra at drive ét mødested i København til 23 lokale tilbud rundt om i Danmark og et voksende formidlingsarbejde. Udviklingen er sket så hurtigt, at organisationens struktur og ledelse ikke længere passede til Ventilens størrelse. Det blev derfor tid til en omstrukturering. Samtidig kunne Ventilen glæde sig over en ny Ventil-erfaren formand, Michala.

En ny struktur med fokus på strategisk udvikling

Efter flere år med økonomiske udfordringer og manglende strategisk fokus, valgte den daværende bestyrelse at stille seks forslag til nye vedtægtsændringer. Målet med ændringerne var at sikre, at ledelsen havde de ressourcer og kompetencer, der skulle til for at bevare fokus på frivillige, unge og faglighed. Samtidigt var det også vigtigt, at de nye ændringer kunne understøtte en ny strategisk kurs, en sund økonomi, og at Ventilen forbliver fortalere for unges trivsel ved at sætte ensomhed og fællesskabet på dagsorden.

Ændringerne indebar, at ledelsen fremover vil bestå af to organer: en øverste bestyrelse og en lokalkomité. Yderligere blev støttemedlemmerne afskaffet, hvilket betyder, at man efter at være fyldt 35 år ikke længere kan være medlem. Bestyrelsen opfordrer derimod til, at man bliver fast donor.

Der blev også valgt to kritiske revisorer, som skal sørge for at den økonomiske varetagelse stemmer overens med den retning, Ventilen ønsker at bevæge sig i som organisation. Revisorerne gennemgår budgettet og regnskabet to gange årligt og rapporterer til henholdsvis bestyrelsen og årsmødet.

Alle forslag til vedtægtsændringerne blev godkendt ved årsmødet i 2019, og i år kan vi kigge tilbage på Ventilens første år i den nye struktur.

Læs mere om Ventilens nye formandLæs mere om Lokalkomitéens første årLæs om Ventilens jubilæum

Vi skal alle passe godt på Ventilen

Årsmødet 2019 bød også på et formandsskifte. Efter otte år i spidsen for organisationen takkede Maria Bergmann Nielsen af og gav sammen med et enigt årsmøde stafetten videre til Michala Nielsen.

Maria havde i sin beretning fokus på sine mange år som frivillig i organisationen, og at Ventilen med sit 20 års jubilæum nu er blevet voksen. Hun fortalte også, at de seneste år har været hårde ved økonomien og for en bestyrelse og formand, der måtte erkende, at kompetencerne ikke altid slog til trods en enorm indsats.

Men for Maria er Ventilen ikke kun bestyrelsens ansvar. Det er alle medlemmer og frivilliges ansvar. Hun afsluttede derfor sin beretning med en bøn:

”Pas godt på Ventilen og hinanden, pas godt på de unge og vores medarbejdere. Ventilen er Danmarks vigtigste stemme i ensomhedsdebatten, der skal vi være med større og stærkere kraft i fremtiden. Og det arbejde kan kun lykkes, hvis vi fortsat står sammen og løfter i flok.”

Du kan læse mere om Marias afsked her og hele hendes beretning