Ventilens nye formand arbejder for en bæredygtig fremtid

Michala begyndte i Ventilen, fordi hun ville gøre en forskel for andre. Efter 11 år er det stadig det, der motiverer hende. Hun har nu siddet som formand et år, og det har budt på mange nye udfordringer og spændende opgaver i kølvandet på den nye organisationsstruktur.

Michala er gået fra at være mødestedsfrivillig i Roskilde, til at blive formand for den nationale bestyrelse. En rejse som på mange måder, har været med til at danne den person hun er i dag,

”Jeg er blevet voksen med Ventilen. Jeg føler mig så privilegeret, at jeg er frivillig i en organisation, hvor jeg har haft mulighed for at udvikle mig. Det er imponerende, at jeg efter 11 år kan blive udfordret,” siger Michala.

18 år og med en lyst til at hjælpe andre unge

I 2009 begyndte Michala som frivillig i Ventilen Roskilde. Hun var 18 år gammel og klar på at springe ud i nye udfordringer. I seks år var Michala frivillig i Roskilde, og i den tid fik hun mulighed for at opleve, hvordan et tilbud som Ventilen kan hjælpe de unge:

”Der er mange unge som kommer i mange år i mødestedet, fordi de føler sig trygge, og fordi mødestedet giver dem et fællesskab. Som frivillig er det sindssygt fedt at være vidne til, hvordan de udvikler sig og se deres sociale kompetencer vokse. Det giver så god mening, det vi gør. Det kan godt være at, man ikke kan se forskel fra gang til gang, men det rykker noget,” fortæller Michala.

Lysten til at hjælpe de unge drev Michala, og hun endte som projektleder for Ventilen Roskilde. Den post vækkede en interesse for det organisatoriske arbejde. Især arbejdet med frivilligledelse og hvordan man får en gruppe til at fungere, syntes Michala var rigtig fedt.

Springet til det nationale og bestyrelsen

Netop fordi Michala så værdien i Ventilens arbejde, ville hun være med til at udvikle Ventilen. Derfor stillede Michala op til bestyrelsen og trådte ind i det nationale arbejde. Her har hun gennem årene været vidne til, hvordan bestyrelsens arbejde har ændret sig gennem tiden. Da Michala begyndte i bestyrelsen, bestod arbejdet blandt andet i planlægning af den årlige frivlligweekend og godkendelse af diverse guides, udarbejdet af forskellige udvalg. Opgaverne for bestyrelsen var internt rettet, hvilket bremsede bestyrelsen i at udvikle Ventilen. Det resulterede derfor i en organisationsændring, på årsmødet i 2019, hvor Michala samtidig tiltrådte som ny formand for Ventilen Danmark.

”Vi har et ønske om, at Ventilen skal blive større og nå længere. Derfor hjælper det ikke, at bestyrelsen bruger deres kompetencer på at planlægge Frivilligweekenden, når vi har en masse super dygtige nationale frivillige, som gør det i forvejen. Det handler om at få kompetencerne de rigtige steder hen.”

Den nye organisationsudvikling har været noget af det mest spændende, Michala har arbejdet med i sin tid i bestyrelsen. Nu er der i høj grad fokus på at udarbejde strategier og udvikle holdningspapirer, der beskriver Ventilens politiske ståsted i forhold til diverse emner. Der er samtidigt kommet et øget fokus på organisationens økonomi. Michala synes, det er fedt at være med til at gøre Ventilen bæredygtig og sikre, at organisationen kan være her i mange år. Den nye udvikling skal også sikre, at Ventilen kan matche andre organisationer indenfor socialt arbejde, og at det er Ventilen, der henvises til, når en ung føler sig ensom.

Klar på nye udfordringer

Efter otte på posten som formand for den nationale bestyrelse, meddelte Maria i 2019, at hun ville stoppe. Der skulle derfor findes en ny formand. Michala havde på det tidspunkt været i bestyrelsen i nogle år og havde været med til at tegne det nye organisationsdiagram. Forslaget om en ny struktur havde sat tanker i gang hos Michala. Hun var klar på nye udfordringer. Efter noget betænkningstid og på flere opfordringer, lod Michala sig overtale til, at hun ville kunne gøre bedst gavn i rollen som formand. Hun stillede op og blev valgt. Noget hun endnu ikke har fortrudt. Michala har oplevet en god støtte fra de andre i bestyrelsen, hvilket har hjulpet hende til at falde godt til i den nye rolle.

Det var dog ikke meget tid den nye formand og bestyrelse fik, til at falde ordentlig på plads, før den første officielle begivenhed tikkede ind. Inden for den første uge blev det offentliggjort, at Ventilen havde vundet Tine Bryld Prisen, og at Michala blev kastet ud i at skulle holde sin første tale på live radio i Lille Vega d. 22. oktober,

”Det var lidt angstprovokerende, fordi jeg ikke var forberedt på, at det skulle ske. Men så blev jeg kastet ud i det, og det tror jeg var meget godt. Der var ikke tid til at bekymre sig,” fortæller Michala.

De studerendes trivsel skal på dagsorden

Én af Michalas mærkesager er bedre trivsel for studerende på de videregående uddannelser. Det skyldes især, at det er den verden, hun selv bevæger sig i til dagligt som kandidatstuderende på RUC.

”Rigtig mange unge føler sig presset, og rigtig mange unge mistrives. Det forbedres ikke af, at vi har en perfekthedskultur, som er skyld i, at de unge har svært ved at bede om hjælp.”

Michala mener, at der mangler at blive sat fokus på de studerendes trivsel på de videregående uddannelser. Især gruppearbejdet har hun oplevet, kan være udfordrende for flere af hendes medstuderende.

”Når der er gruppedannelse, er det som Robinson og Paradise på én gang. Det kan være overvældende at træde ind i et rum med mennesker, de ikke kender, og så skal de efter to dag have dannet en gruppe. Det gælder også for de studerende, som ellers har gode sociale kompetencer.”

Underviserne har, ifølge Michala, brug for at blive klædt bedre på til at skabe de gode gruppeprocesser. Hun mener, at vejledere har brug for flere ressourcer, så de har mulighed for at have øje for, hvordan de studerende har det.

Ventilens bestyrelse er lige nu i gang med et strategisk arbejde, der skal sikre retning for de næste tre år i Ventilen.

Hvis du er interesseret i at blive en del af bestyrelsen, så skriv til sekretariatet på info@ventilen.dk