Lokalkomitéens første år

Lokalkomitéen blev dannet ved årsmødet 2019, som et nyt organ i Ventilens organisationsstruktur. Komitéen har til formål at sætte rammerne for og understøtte det frivillige lokale- og nationale arbejde. Snart kan det fejre sit første år. Et år der har budt på mange nye udfordringer, men som også har vist hvor vigtigt et organ, det er for Ventilens fremtid.

”Al begyndelse er svær” sådan lød den første talemåde, som skulle gættes i tv-quizzen Lykkehjulet, der rullede over skærmen for første gang 1988, da TV2 brød det danske TV-monopol. Til Ventilen Danmarks årsmøde i 2019, blev der ikke brudt noget monopol og dog. Årsmødet godkendte en ny organisationsstruktur, og her blev bl.a. lokalkomitéen født.

I slutningen af september kan lokalkomitéen eller LK, som den kaldes i daglig tale, fejre sit første år og hvilket et af slagsen. Et år som har været præget af coronavirussens indtog, men også et år hvor der skulle tages hul på et nyt og stort kapitel i Ventilen. Ventilen var på 20 år vokset eksplosivt fra et mødested i København til 23 rundt om i landet og et voksende formidlingsarbejde. Der måtte ske en omstrukturering af organisationen, så bestyrelsen havde de kompetencer, der skulle til for at arbejde strategisk med organisationens udvikling. En af løsningerne var dannelsen af en Lokalkomité, som kunne overtage opgaverne med at lede, koordinere og træffe større beslutninger vedrørende det lokale- og nationale arbejde.

Et nyt blik på Ventilen

I front for Lokalkomitéen står Lars. Han har været frivillig i Ventilen i mere end otte år, men på trods af de mange års erfaring, gav den nye rolle i LK ham en ny forståelse af organisationen.

”Den største læring for mig kom helt klart, da Ventilen skulle genakkrediteres af RådgivningsDanmark, hvor der blev åbnet op for alt fra retningslinjer, forandringsteori, dokumentationsarbejde, vores værdier og metoder, til vigtigheden af, hvorfor vi skal have styr på GDPR, administrationsaftaler, budgetter og meget mere. Det gav på mange måder et nyt indblik i, hvor meget det egentlig kræver at have vores tilbud kørende, ” fortæller Lars og tilføjer, at arbejdet i LK også har bekræftet ham i, at det de frivillige gør i de lokale tilbud er ret unikt og noget, vi alle kan være stolte af.

Bump på vejen

Arbejdet i LK har budt på nye spændende opgaver, men der har også været et par forhindringer undervejs. Især coronapandemien satte en stopper for mange af de planlagte arrangementer – heriblandt den årlige sommertur for de unge, som planlægges af Oplevelsesudvalget. Turen blev udskudt til efteråret, men den måtte desværre aflyses, da der ikke var nok tilmeldte frivillige til at kunne afholde turen.

”Det er en rigtig ærgerlig situation, især for et nyetableret udvalg, som har været udfordret af de restriktioner, vi har måttet leve med i 2020. Men modgangen har kun givet blod på tanden til næste år, hvor vi i bedste Jakob Kjeldberg stil har lyst til at sige: ’men næste år bliver det endnu vildere.’ Selvfølgelig hvis coronaen tillader det,” siger Lars.

At ”al begyndelse er svær” har Lars og LK også måttet erfare, da det heller ikke var nemt at skulle starte et helt nyt organ op med otte vidt forskellige mennesker. Der lå ikke nogen manual klar på drevet, som lige kunne tages frem og arbejdes efter. Derfor har fokus været på at forventningsafstemme af flere omgange, beskrive forretningsorden og få formalia på plads, så LK kan fungere, som det var tiltænkt.

Lokalkomitéen er de frivilliges stemme

På trods af et hæsblæsende første år, ser Lars en god og spændende fremtid for LK, som uden tvivl har sin berettigelse i organisationen. Han mener, at det er vigtigt, at LK fremadrettet skal være endnu mere repræsenteret blandt de frivillige både nationalt og lokalt.

”Lokalkomitéen er de frivilliges stemme i organisationen. Vi skal give dem endnu bedre forudsætninger og vilkår for at kunne udføre deres frivillige arbejde her i Ventilen. Det er derfor vigtigt, at vi er lydhøre over for vores seje frivillige, som knokler hver dag ude i vores lokale tilbud og på nationalt plan,” fortæller Lars.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af Lokalkomitéen og være med til at udvikle og styrke rammerne for det lokale arbejde, så hører vi meget gerne fra dig på info@ventilen.dk

Hvad er Lokalkomitéen

Et organ som har til formål at sætte rammerne for det lokale og nationale arbejde gennem retningslinjer, uddannelsestilbud mv. Mange af de konkrete opgaver bliver løst af diverse udvalg og grupper, mens det er Lokalkomitéens ansvar at lede, koordinere og træffe større beslutninger.

 

I Lokalkomitéen sidder der 4-6 medlemmer, som er valgt på årsmødet og 2 medlemmer, der er valgt af bestyrelsen. LK er bindeleddet mellem det lokale- og nationale arbejde og bestyrelsen. Komitéen sikrer, at bestyrelsen kan arbejde strategisk, så organisationen kan udvikle og rykke sig.

Nogle af Lokalkomitéens opgaver

 

  • Akrreditering af Ventilen
  • Arbejde med og udvikle retningslinjerne
  • GDPR
  • Evaluerings- og dokumentationsrapporten
  • Afholde FUS (Frivillig Udviklings Samtaler) med de lokale projektledere
  • Oplægsholdere på uddannelsesweekenden.
  • Udarbejdelse af diverse guides