Corona-ensomheden aftager

I takt med at vi må ses mere og mere er andelen af unge, der føler sig (corona)ensomme faldet. Nu drejer det sig om hver femte, viser nye tal fra Hope-projektet. Siden den øgede genåbning af landet i marts 2021, er antallet af unge, der føler sig ensomme faldet fra over 40% til nu 20%.

Nedlukninger, restriktioner og mindsket kontakt med vores nære, har ført til mistrivsel og haft stor betydning for danskernes mentale helbred under Covid-19. Særlig under nedlukningen i foråret 2020 og vinteren 2020/21, har især unge i høj grad følt både ensomhed og stress – for et halvt år siden viste tallene at hele 40% af de unge oplevede alvorlig ensomhed.

I takt med genåbningen er der heldigvis sket et markant fald – men vi er stadig langt fra at det “kun” er 12% af de unge, der oplever ensomhed, som det var før pandemien ramte. Rapporten Danskernes adfærd og holdning til Corona-epidemien fra Aarhus Universitet viser nemlig, at der gennem det seneste halve år er færre af de 18-34 årige, der føler sig ensomme. I marts 2021 var det over 40% der følte sig ensomme, hvorimod det i dag er 20%.

Der ser ud til at være meget tæt sammenhæng mellem oplevelsen af ensomhed – og om man har ændret sin adfærd på grund af restriktionerne. Andelen, der der oplever at deres adfærd i høj grad er blevet ændret grundet Covid-19 er i hvert fald faldet tilsvarende i samme periode. 

I Ventilen synes vi at det giver god mening at ensomheden aftager i takt med at vi må se hinanden igen – og ikke kun i de helt nære relationer. Men vi ved også at nogle unge har følt sig så ensomme at deres mod til at bruge de genåbnede muligheder er forsvundet; nogle der stadig mest sidder hjemme og ikke tør vove sig ud i sociale sammenhænge. Vi håber at tallet bliver ved at falde – men de der oplever at ensomheden har bidt sig fast har brug for lidt ekstra hjælp: Invitationer fra studiekammerater, en lærer der spørger hvordan man har det og mulighed for at deltage i mindre og mere styrede og trygge aktiviteter. 

Find flere detaljer om undersøgelsen og resultaterne i rappporten her: https://hope-project.dk/#/reports/danskernes_adfaerd_og_holdninger