Makkerskaber giver en tryg start på uddannelsen

Skolernes sommerferie nærmer sig, og det betyder for mange unge en ny begyndelse på en ny skole og i en ny klasse. At starte på noget nyt kan både være spændende og skræmmende. Det er nok de færreste, som ikke genkender den nervøsitet og usikkerhed, der ofte følger med.

Tanker som ”hvor i klassen skal jeg sætte mig?” og ”Hvem skal jeg snakke med?”, vil naturligt komme.

Netwerks makkerskaber er netop lavet for at sikre, at alle elever får en plads i klassen fra første skoledag. Det kan være med til at give en tryg start: ”Det er rart, at man ved hvor man skal sætte sig om morgenen. Det er slet ikke noget, man skal bekymre sig om, for det er allerede tilrettelagt for en,” siger en af eleverne i Netwerk.

Netwerks makkerskaber

Netwerk er et trivselsprogram udviklet i samarbejde med Mary Fonden, som bruges af gymnasier og erhvervsuddannelser i hele landet. Makkerskaber er ét delelement i det samlede trivselsprogram, som er med til at sikre en god start.

Allerede fra første dag bliver eleverne sat sammen med en makker, og som makker har man et ansvar og nogle opgaver i forhold til hinanden. Fx arbejder man sammen, hver gang der er gruppearbejde, og man tager noter, hvis ens makker er syg. Skoler i Netwerk får klare retningslinjer for, hvordan de skal etablere makkerskaberne sammen med de øvrige elementer i Netwerk elementer.

“Det bedste ved makkerskaber var, at man var sikker på at have en at arbejde sammen med i starten. Så man ikke var den, der sad tilbage i klassen og ikke kendte nogen”

Elev i Netwerk, 2019

En tryg overgang

Overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse er en stor omvæltning for de fleste elever. Man går fra en tryg og velkendt hverdag til en usikker og ny hverdag, hvor man samtidig skal finde ud af, hvem man er, og hvilken rolle man skal have i klassen. Sådan et identitetsprojekt kan gøre de fleste unge usikre på sig selv. Derfor er det afgørende, at eleverne får en så tryg overgang som muligt.

En tryg overgang gør det også nemmere for eleverne at etablere sociale relationer og lære hinanden at kende på tværs i klassen. Det er en meget vigtig faktor i forhold til at styre fællesskabet i klassen og dermed forebygge ensomhed.

Makkerskaber er ét ud af fire elementer i Netwerk

I Netwerk klæder vi lærerne på til at skabe stærke klassefællesskaber og støtte elever, der har det svært. Makkerskaber kræver nemlig en seriøs og konsekvent tilgang fra lærernes side, for at alle elever føler sig tilpasse. Lærerne skal bl.a. sørge for, at makkerskabsgrupperne fastholdes, da det kan føles som en kæmpe afvisning for en elev, hvis ens makker pludselig rykker over til en anden gruppe.

Makkerskaberne kan heller ikke stå alene, og skal etableres i sammenhæng med Netwerks tre andre elementer, som hver især understøtter og supplerer hinanden.

Sådan siger eleverne om makkerskaber

 • 73 % af eleverne mener, at makkerskaber har hjulpet dem til at føle sig mere trygge i klassen
 • 77 % af eleverne mener, at makkerskaberne har gjort det lettere at samarbejde med de andre i klassen
 • 75 % af eleverne mener, at makkerskaber har haft en positiv betydning for sammenholdet i klassen
 • 69 % af eleverne mener, at makkerskaber har gjort det lettere at lave grupper til gruppearbejde

Kilde: Evaluering af Netwerk 2018-2019

Med Netwerk får skolen en samlet, velafprøvet pakke, som består af:

 

  • Makkerskaber, som sætter rammer for gruppearbejde og giver en tryg start

 

  • Et lektionsforløb, som giver eleverne viden om god klassekultur og et stærkt fællesskab

 

  • Fællesskabende aktiviteter, som styrker sammenholdet i klassen

 

  • Støtte til elever, der føler sig ensomme, idet vi klæder lærerne på til at tale med elever om social trivsel og til at hjælpe dem videre, hvis de har brug for det
Tilmeld Netwerk

Da jeg først lige var på begyndt på gymnasiet, synes jeg, at min makkerskabsgruppe hjalp mig med at få nogle nye venner i den nye klasse.

Elev i Netwerk, 2019