12% af 19-årige føler sig ensomme

Det fremgår af den seneste udgave af ”børn og unge i Danmark”-undersøgelsen, som Vive udgiver. Rapporten istemmer de mange andre nylige undersøgelser, der viser at flere og flere unge mistrives. Og så dykker den dybere ned i nogle af faktorerne, blandt andet ensomhed.

Her viser tallene at 4% af de 11-årige, 5% af de 15-årige og hele 12% af de 19-årige svarer at de ofte eller meget ofte føler sig ensomme. Og så viser undersøgelsen at det ikke er forældrenes sociale status, men mere hvordan de har det sammen – og om man som ung er en del af en harmonisk vennegruppe, der er afgørende for, om man risikerer at føle sig ensom.

De viser også at der ikke er en sammenhæng mellem følelsen af ensomhed og om ens familie er socialt udsat. Hverken forældrenes uddannelsesniveau, jobsituation eller om de har en diagnose eller sidder i fængsel har betydning for om de unge føler sig ensomme. Det bekræfter det, vi i mange år har set hos de unge vi er i berøring med: De kommer fra både villaer og socialt boligbyggeri og er lige så forskellige som alle andre unge.

De to ting, der faktisk har en betydning for om man som ung er i større risiko for at føle sig ensom er om det fungerer i familien derhjemme; om man føler sig tryg derhjemme og oplever at familien kommer godt ud af det med hinanden. Og den anden er om man oplever at man er en del af en harmonisk vennegruppe og har nære og fortrolige relationer til jævnaldrende. Blandt de unge, der ikke oplever at de har det, er der langt flere, der føler sig ensomme.

Det sidste kommer ikke som en overraskelse for os i Ventilen. For det er ofte den historie vi hører. At ensomheden opstår og føles stærkest, når man ikke har nogen at tale med om det, der betyder noget. Når man ikke tør fortælle andre om sine problemer.

Vi glæder os til at dykke mere ned i resultaterne – og også til at være med til at finde svar på nogle af de nye spørgsmål, som den type viden altid rejser.