Satspuljen er afskaffet - fra om lidt

Du har nok hørt at SATS-puljen er blevet afskaffet som led i årets finanslovsforlig. Og måske også bekymret dig over hvad der så skal ske med Ventilen, for vi får jo en stor del af vores midler fra netop SATS-puljen.

Der er heldigvis ingen grund til bekymring nu og her. Den aftale, der er lavet, betyder at de organisationer og projekter, der allerede har fået tildelt midler fra SATS-puljen fortsat får dem. Det gælder heldigvis også os.

Bekymringen går mere på, hvad der kommer i stedet for det nuværende system. De frivillige sociale organisationer har ikke været involveret i beslutningen om at nedlægge puljen – og heller ikke i de snakke der indtil nu har været om at finde en anden måde at fordele pengene på.

Vi i Ventilen og de fleste af vores kolleger er enige i at det kan gøres smartere – men tror ikke på at det nødvendigvis bliver smartere, hvis ikke vi, der omsætter midlerne til en indsats for mennesker, bliver hørt i processen. I Ventilen håber vi at det nye system gør det mere gennemskueligt hvem der får midler til hvad – og sikrer en proces for hvordan der tildeles og justeres på de midler man får til drift. Gerne en proces hvor det arbejde, man laver for sårbare, er den afgørende faktor i højere grad end hvor dygtige man er til at skabe synlighed på nettet, eller hvor mange møder man holder med politikere.

Heldigvis er vi rimeligt enige med alle vores kollegaorganisationer – og der er gode folk i både Frivilligrådet og vores nye Branchenetværk i Dansk Erhverv, der arbejder hårdt for at sikre os en stemme i processen.