Hvad betyder de nyeste retningslinjer for dig?

Vi holder stadig åbent for unge i vores tilbud. Vi uddanner stadig nye frivillige. Og vi holder stadig oplæg om ensomhed. Men vi følger særlige retningslinjer i arbejdet. Desværre må julefrokoster og sociale arrangementer sættes på hold. Læs alle nye regler her.

Vi bliver ved med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge. Men der er regler og anbefalinger, I som frivillige skal have styr på, for at Ventilens indsatser kan fortsætte. De nye krav står skrevet nedenfor inddelt efter, hvilket slags arbejde, der aktuelt for lige præcis dig.

Til alle frivillige – MAX 10 frivillige samlet

I må max være 10 frivillige samlet og kun i forbindelse med egentligt frivilligt arbejde (møder mm.)
Derfor gælder følgende:

 • Hvis I er mere end 10 i jeres frivilliggruppe, må I mødes online eller dele gruppen op
 • Alle sociale arrangementer for frivilliggrupper skal aflyses eller lægges online – også den hygge, der ligger i forlængelse af et fysisk møde, og det gælder uanset, hvor mange I er.
 • Der kan gøres en undtagelse, hvis der er brug en akut supervision eller lignende. Men kontakt gerne sekretariatet først: info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308

Til dig i en lokal Ventil

For både frivillige og unge gælder følgende:

 • Hold 1 meters afstand til hinanden
 • Bliv hjemme, hvis du er det mindste syg eller føler dig utilpas
 • Vask hænder og sprit af ofte
 • Brug mundbind, hvis du tilbereder mad eller lignende til andre. Brug også gerne handsker.
  • Den lokale Ventilen anbefales at købe mundbind ind til frivillige og unge i forbindelse med aktiviteter, så det ikke er en udgift for den enkelte.

 

Hvis der er unge, der møder op med symptomer, skal I afvise dem. Det gælder særligt hoste, feber og hovedpine eller hvis deres tilstand gør resten af gruppen utryg.

Vi afviser ingen unge! I stedet organiserer vi aktiviteterne efter retningslinjerne.

Vi opdeler os i grupper på max 10
Så hvis I forventer at blive flere, skal I planlægge aktiviteter, der kan deles op.

 • Det kan betyde, at de frivillige også må splitte sig op og være alene med en gruppe unge. Hvis det sker, er det vigtigt, at de, der har været vagt mødes eller ringer sammen bagefter og snakken vagten igennem.
 • Hvis I mod forventning bliver flere end 10, fx hvis der kommer nye unge samme aften – og det ikke er muligt at dele gruppen op, så gælder en undtagelse.
  MEN kun hvis det sker uventet og én gang.
 • Hvis I bevæger jer uden for de lokale, I normalt bruger, uanset om det er en tur i skoven, bowlinghallen eller supermarkedet – må i KUN være grupper af højst 10.

Kontaktinfo på unge
Det anbefales, at I får kontaktoplysninger på de unge, der kommer i jeres tilbud, så I kan kontakte dem, hvis der skal orienteres om evt. smitterisiko eller ændringer i en åbningsgang. Det er frivilligt, om de unge vil opgive kontaktinfo, og I skal selvfølgelig opbevare dem sikkert fx i jeres mappe på Google-drev. I må kun bruge kontaktinfo til det, I har sagt, at I vil bruge det til.

Forslag til online-aktiviteter
I får snart en liste med forslag og anbefalinger til, hvordan I lokalt kan supplere de fysiske aktiviteter med online-tiltag. Mange unge er ekstra isolerede i deres hverdag, kan eller tør ikke komme til de fysiske åbningsgange. Det vil derfor gøre en forskel for dem, at de har mulighed for at tjekke ind i Ventilen online.

Jeg er utryg ved at være i tilbuddet
Er du i risikogruppen eller tæt på personer i risikogruppen og derfor utryg ved at tage en vagt i mødestedet eller KOMsammen-tilbuddet, er det selvfølgelig forståeligt.

Ønsker du at blive fritaget for at tage vagter? Så kontakt din lokale formand.
Er du i tvivl om, hvem du skal kontakte, eller har du brug for sparring uden for frivilliggruppen?
Så kontakt sekretariatet: info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308

 

Til dig, der laver uddannelse eller oplæg (både internt og eksternt)

Man må gerne afholde, deltage i eller holde oplæg ved et arrangement med fagligt eller uddannelsesmæssigt sigte, hvor der er op til 50 deltagere. Det gælder blandt andet grunduddannelsen og Ventilen Fortæller. Men følgende krav skal overholdes:

 • Rummet skal være stort nok – 4 m2 pr deltager
 • Oplægsholderen/ underviseren skal stå med mindst 2 meters afstand til tilhørerne, og bære mundbind, hvis personen bevæger sig rundt i lokalet.
 • Deltagerne skal under hele arrangementet sidde på deres pladser med ansigtet vendt i samme retning – og med afstand til hinanden.
 • Forplejning og pauser skal være planlagt, så deltagerne har mindst mulig kontakt og ikke kommer tættere på hinanden end 1 meter.
 • Hvis der er overnatning i forbindelse med et arrangement, skal alle deltagere sove i hvert sit rum.

Lige nu arbejdes der på at finde ud af, hvordan vi inden for disse rammer kan afvikle grunduddannelsen. Det kommer der nyt ud om, så snart vi er klogere.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kontakt sekretariatet:
info@ventilen.dk / tlf. 70 208 308