Online årsmøde var en latterlig succes

Medlemmerne klappede en ny bestyrelse og lokalkomité ind til Ventilens årsmøde 2020. Alle deltog over skærm, men grin og dans var, traditionen tro, stadig en del af programmet. Det eneste, der rigtig manglede var kram til de afgående medlemmer i ledelsen.  

Ventilens årsmøde 2020 foregik online. Mange frivillige fra de lokale tilbud sad samlet bag hver deres skærm og med afstand, mens Ventilens formand og direktør styrede årsmødet fra sekretariatet i København. Ansatte holdt styr på formalia, mens dirigenten holdt styr på tiden og sørgede for platte jokes til at underholde årsmødet undervejs, når der var ventetid.

50 medlemmer og ti lokalforeninger stemte en ny bestyrelse og lokalkomité ind ved årsmødet. Derudover blev Ventilens medlemskontingent igen fastsat til 75 kroner, og ”Ventilen er en social, frivillig ungdomsorganisation” blev tilføjet til formålsparagraffen i Ventilens vedtægter.

Formand: Tak for jeres kæmpe indsats

Michala Nielsen afgav sin første beretning som formand for Ventilen Danmark. Her fortalte hun om bestyrelsens første år i den nye organisationsstruktur, der blev vedtaget sidste år, og om bestyrelsen fokus på visioner og strategi for organisationen frem mod 2023. Corona og bekymring for det stigende antal af ensomme unge blev selvfølgelig også nævnt, og både frivillige og ansatte blev rost for at fortsætte med at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt unge.  Særligt online-mødestederne, kampagnen #AleneIkkeEnsom og Netwerk-webinarer, der alle blev udviklet under nedlukningen i foråret blev fremhævet. Corona har skabt større opmærksom på unge og ensomhed. Rillo, Ventilens direktør, repræsentere organisationen i flere samarbejder og har blandt andet været med til at udarbejdet anbefalingerne til en national ensomhedsstrategi.

Formanden for lokalkomitéen, Lars Andersen, fortalte også kort om komitéens første år, der især er gået med at få styr på strukturen og organiseringen af det nye organ. Men der også blevet arbejdet på akkreditering af tilbud og rammer for det lokale arbejde. Lars ser frem til, at komitéen det kommende år vil være mere synlige i de lokale tilbud, så den for alvor kan leve op til sit formål om at være de frivilliges stemme i ledelsen. Han håber også meget på, at 2021 bliver året, hvor lokalkomitéen kan arrangere en sommertur for de unge, hvis ellers corona-restriktionerne er ophævet til den tid.

To nye politisk stærke næstformænd til bestyrelsen

Jacob Vinding Frederiksen og Nikolaj Neven var de første kandidater på valg på årsmødet. De stillede op til de to ledige poster som næstformænd. Begge fremlagde deres opstilling for årsmødet og blev uden indvendinger eller yderligere spørgsmål enstemmigt valgt ind i Ventilen Danmarks bestyrelse.

Jacob tiltræder stillingen med et års erfaring som medlem af bestyrelse og bidrager derudover med erfaring som projektleder i en statslig styrelse inden for ledelse og arbejdsliv – og har blandt andet været med til at udvikle strategier for stress-alliancen.

Nikolaj læser statskundskab på Københavns Universitet og er helt ny i Ventilen. Til gengæld bringer han en masse politisk tæft med sig dels fra studiet og fra sin tidligere stilling som projektleder på Altinget, hvor han har været involveret i alt fra økonomisk analyse og til beslutningstagen omkring nye forretningsområder.

Derefter var der valg til de øvrige bestyrelsesposter. Her genopstillede Michelle Rødgaard-Jessen, Mia Nilsson og Kasper Bertel Andersen, som alle tre blev valgt ind til at fortsætte deres engagement i at gøre ungdommen mindre ensom. Årsmødet stemte også et nyt ansigt ind i Ventilen – nemlig Merite Le. Merite er nyuddannet sociolog, og var i forbindelse med sit studie i praktik på Ventilens sekretariat på KOMsammen-projektet. Hun er siden også blevet frivillig i Ventilen Fortæller, og har lavet events, hvor overskuddet er gået til Ventilen. Ved årsmødet udvidede hun sit engagement ved at træde ind i bestyrelsen.

Lokalkomitéen fik tre nye udvalgsformænd

Næste afstemning var til formænd for udvalgene i Lokalkomitéen, der kunne byde velkommen til tre nye på posterne.

Ditte Patricia Halberg Rasmussen blev valgt som formand for Fagligt Udvalg. Hun har været og er stadig lokal frivillig i Næstved gennem seks år. Her har hun været formand og er igen PR-ansvarlig. Derudover har Ditte siddet i Ventilen Danmarks bestyrelse og har en fortid i Grunduddannelsesgruppen. Ditte bidrager således med en masse forskellig erfaring i spidsen for Fagligt Udvalg.

Årsmødet stemte Adam Weichel ind som ny formand for HR-udvalget. Adam er forholdsvis ny i Ventilen, hvor han har været engageret i HR-udvalget siden april. Her bruger han sine kompetencer fra sit studie Markedsføring og kommunikation, som han læser på Copenhagen Business School. Han er lidt af en nørd og holder af det organisatoriske arbejde i HR-udvalget.

Formandsposten i det sidste udvalg, Kompetenceudvalget, gik til Simon Skov-Amundsen, der overtager pladsen fra Trine Køhler. Simon studerer Sociale Interventionsstudier, hvor han er i gang med sit speciale og ensomme unge og betydning af Ventilens lokale mødesteder. Fra studiet tager Simon altså sin viden om at skabe meningsfulde sociale forandringer med ind i udvalget.

Lars Andersen, Katya Felicia Nielsen og Mathilde Clausen blev valgt ind som medlemmer af lokalkomitéen, der selv konstituerer sig med formand og næstformand.

Farvel og kæmpe tak til erfaren næstformand

Ventilens formand, Michala, tog det sidste ord, som havde været bedst opfulgt af et kram. Efter ni år var det nemlig blevet tid til at sige farvel til Kir Folkmann, som deltog i sit sidste årsmøde i Ventilen. Siden 2015 har hun siddet som næstformand i Ventilen Danmark, og før det som formand og frivillig i Ventilen Odense. Kir har altid vist stort engagement for sagen, og fortsætter til store glæde for Ventilen med at bidrage til bestyrelsen som sparringspartner for Michala de næste par år.

Ventilens medlemmer afholdte årsmøde over skærmen
Sådan plejer det at se ud når Ventilen holder årsmøde, men i år var det rykket online 
Der blev danset i bedste ventil-ånd til det online årsmøde

Dans, græsk nationalret og lamaer

Udover at være en grundsten i Ventilens demokrati, er årsmødet normalvis også en lejlighed til at samle frivillige fra hele lande til en fest. Det var ikke muligt i år, hvor corona-restriktioner satte en stopper for at mødes mange. Men der var alligevel plads til grin, som blev udløst af platte jokes leveret af årsmødet geniale dirigent.

Prøv selv at lade være med at trække på smilebåndet af følgende vittigheder:

  • Hvad er nationalretten i Grækenland?
  • Svar: Zeus og kartofler

Eller

  • Hvad kalder man en kriminel lama?
  • Svar: En ballademager (balla’ma’er)

Der blev leveret i alt 10 jokes af svingende kvalitet under årsmøde, som flere medlemmer også bidrog til ved at sende jokes til dirigenten undervejs.

Til allersidst skulle årsmødet naturligvis afsluttes på dansegulvene rundt omkring bag skærmene. Camilla fra Ventilens sekretariat sørgede for åbne floor til Backstreet Boys ”I want it that way” hjulpet på vej af bestyrelsen, der skiftevis lavede moves, som resten kunne følge.

Alt i alt var årsmødet en succes.