Ventilen Danmark er med i et nyt samarbejde som skal hjælpe de unge

Ventilen Danmark har indgået et samarbejde med Psykiatrien i Region Syddanmark. Samarbejdet går under navnet Fremskudt funktion og har til formål at sætte fokus på børn og unges trivsel i regionen.  

Fremskudt funktion er en fælles indsats mellem Psykiatrisygehuset og de 22 syddanske kommuner, der skal sikre, at børn og unge ikke mistrives. Projektet rummer en række forskellige tiltag som eksempelvis et øget samarbejde mellem kommune og region, undervisning af forældre og pårørende samt samarbejde med frivilligorganisationer.

”Vi ser stor værdi i et tæt samarbejde med frivillige organisationer. Frivillige har en lyst til at gøre en forskel for andre mennesker, og så har frivillige en særlig evne til at møde børn og unge i øjenhøjde. Vi ser det som et vigtigt supplement til den professionelle indsats, der ydes i Fremskudt Funktion,” udtaler Charlotte Rosenkrantz Josefsen, administrerende sygehusdirektør i Psykiatrien i Region Syddanmark og regional medformand i projektet, i en pressemeddelelse.

Et vigtigt samarbejde

Ventilen er udvalgt som én af fem frivillige organisationer, som projektet har valgt at indgå samarbejde med. For Ventilen handler samarbejdet med Region Syddanmark om, at der bliver sat mere fokus på at hjælpe de unge i regionen, som føler sig ensomme og sikre, at de unge henvises til Ventilens lokale tilbud.

”Det har altid været vigtigt for os at hjælpe de unge, som har brug for vores tilbud. Med dette samarbejde er vi glade for, at der bliver sat fokus på, at styrke indsatsen på ungeområdet,” udtaler Rillo Rud, Direktør for Ventilen Danmark.

Fremskudt funktion dækker aldersgruppen 6-18 år, og det har været vigtigt at finde frivillige organisationer, som dækker denne aldersgruppe. Samtidig har det været vigtigt, at organisationerne kan hjælpe med at skabe en større viden og forståelse for unges problematikker.

”Det har været vigtigt for os at finde nogle frivillige organisationer, som dækker samme målgruppe som projektet. De fem organisationer, vi har indgået aftale med, er vi sikre på kan hjælpe os med at styrke forebyggelsen af mistrivsel og at skabe en større forståelse for de problematikker, børn og unge kan stå i,” fortæller Charlotte Houlberg, Børn- og Ungedirektør i Middelfart Kommune og kommunal medformand i projektet, i en pressemeddelelse.

Gennem samarbejdet modtager Ventilen 20.000kr., som vil blive fordelt på de syv lokale tilbud, der er i regionen. Pengene skal bruges på aktiviteter med de unge.

Fremskudt funktion har også indgået samarbejde med:

 • Broen, Danmark
 • Røde Kors
 • Headspace
 • Girltalk.dk

De syv lokale Ventiler I Region Syddanmark

 • Esbjerg (Mødested)
 • Kolding (Mødested)
 • Vejle (Mødested)
 • Sønderborg (Mødested)
 • Odense (Mødested)
 • Odense (KOMsammen)
 • Svendborg (KOMsammen)
Læs pressemeddelelsen fra Psykiatrien i Region Syddanmark her